ADMITERE 2014 la Universitatea de Medicina si Farmacie Carol Davila Bucuresti

Admitere UMF Carol Davila Bucuresti

Tematica Admitere 2014:

Metodologie Admitere 2014

Regulament Admitere 2014

Rezultatele la simularea examenului de admitere la Medicină 

Admitere 2014 la Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” din Timişoara

UMFT

Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” din Timişoara organizează concurs de admitere, în data de 22 şi 23 iulie 2014,  pentru toate specializările/programele de studii universitare de licenţă cu predare în limba română, inclusiv pentru cele cu 180-240 credite transferabile, astfel:

I. În data de 22 iulie 2014, între orele 10.00-12.00, pentru specializările cu 180-240 credite transferabile:

a) Admitere Facultatea de Medicină:

 • Asistenţă medicală generală – 50 întrebări tip grilă din Biologie,
 • Radiologie şi imagistică – 50 întrebări tip grilă din Biologie,
 • Balneofiziokinetoterapie şi recuperare – 50 întrebări tip grilă din Biologie,
 • Nutriţie şi dietetică – 50 întrebări tip grilă din Biologie,

b) Admitere Facultatea de Medicină dentară:

 • Tehnică Dentară – probă practică,
 • Asistenţă de profilaxie stomatologică – probă practică,

c) Admitere Facultatea de Farmacie:

 • Asistenţă de Farmacie – 50 întrebări tip grilă din Botanică.
  Bibliografie: Primul capitol (I. CITOLOGIE SI ASPECTE DE GENETICA) al volumului de “TESTE DE BIOLOGIE VEGETALA PENTRU CONCURSUL DE ADMITERE LA FACULTATEA DE FARMACIE DIN TIMISOARA – 2014″, autori: Antal D.S., Palici I.F., Ardelean F.; editura Mirton 2014.

II. În data de 23 iulie 2014, între orele 10.00-13.00, pentru specializările cu 300-360 credite transferabile:

a) Admitere Facultatea de Medicină, specializarea Medicină:

 • 60 de întrebări tip grilă din Biologie
 • 20 de întrebări tip grilă din Chimie organică

b) Admitere Facultatea de Medicină dentară, specializarea Medicină dentară:

 • 60 de întrebări tip grilă din Biologie
 • 20 de întrebări tip grilă din Chimie organică

c) Admitere Facultatea de Farmacie, specializarea Farmacie:

 • 60 întrebări tip grilă din Botanică,
 • 25 întrebări tip grilă din Chimie organică.

Candidaţii interesaţi pot achiziţiona testele grilă pentru concursul de admitere de la sediul universităţii, P-ţa Eftimie Murgu, nr. 2, Timişoara.

Citește regulamentul de organizare și desfășurare a concursului de admitere la UMF ”Victor Babeș” Timișoara

Regulament Admitere UMFT 2014

 

 

Admitere 2014 la Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova

Admitere 2014 Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Informații generale concurs admitere UMF Craiova 2014

Programe de studii:

Facultatea de Medicină:

 • – Medicină (reglementata sectorial, 360 credite – durata studiilor 6 ani)

Facultatea de Medicină Dentară:

 • – Medicină Dentară (reglementata sectorial, 360 credite – durata studiilor 6 ani
 • – Tehnica dentară (reglementata general, 180 credite – durata studiilor 3 ani)

Facultatea de Farmacie:

 • Farmacie (reglementata sectorial, 300 credite – durata studiilor 5 ani)

Facultatea de Moașe și Asistentă Medicală:

 • – Moașe (reglementata sectorial, 240 credite – durata studiilor 4 ani)
 • – Asistentă Medicală Generală (reglementata sectorial, 240 credite – durata studiilor 4 ani)
 • – Balneofiziokinetoterapie și recuperare (reglementata general, 180 credite – durata studiilor 3 ani

Date concurs admitere 2014 UMF Craiova:

– la programele de studii Medicină, Medicină Dentară, Farmacie: 23 iulie 2014 ora 10.00.

– la programele de studii Moaşe, Asistenţă Medicală Generală, Balneo-fiziokinetoterapie şi Recuperare, Tehnică Dentară: 25 iulie 2014 ora 10.00.

 

Admitere 2014 la Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureș

Admitere 2014 UMF Targu Mures

CALENDAR ADMITERE 2014

Admiterea 2014 la programele de studii de la Universitatea de Medicină şi Farmacie Tîrgu Mures va avea loc în perioada 23 – 25 iulie 2014, astfel:

23 iulie 2014, programele de studii Medicină, Medicină Dentară, Farmacie

24 -25 iulie 2014, programul de studiu Educaţie Fizică şi Sportivă

25 iulie 2014,  programele  de  studiu  Asistenţă  medicală  generală,  Balneofiziokinetoterapie  şi recuperare, Nutriţie şi dietetică, Tehnică dentară, Cosmetică medicală, Tehnologia produsului cosmetic.

 METODOLOGIA DE ADMITERE 2014

Universitatea de Medicină și Farmacie Tîrgu Mureș organizează examen de admitere conform propriului Regulament pentru programele de studii acreditate/autorizate din cadrul Facultăţilor de Medicină, Medicină Dentară și Farmacie.

Modalitatea de înscrierecalendarul de concurs și locul în care se vor desfășura probele scrise sau practice ale concursului de admitere, pentru toate programele de studii, vor fi anunțate pe site-ul universității Recomandăm consultarea periodică a secţiunii Admitere 2014 de pe site-ul universităţii  pentru fi la curent cu informaţiile oficiale.

Candidaţii la concursul de admitere din sesiunea iulie 2014, indiferent de programul de studiu la care doresc să se înscrie, pot face opţiuni pentru maxim două programe de studii, cu întocmirea unui singur dosar și achitarea taxei de înscriere pentru fiecare program de studiu la care s-au înscris.

Clasificarea candidaţilor şi ocuparea locurilor se va face în baza primei opţiuni. Opţiunea a doua va fi luată în calcul doar după finalizarea ocupării locurilor în funcţie de prima opţiune. Nota obţinută la proba scrisă de la specializările de 5-6 ani nu este luată în considerare pentru o eventuală a două opţiune de la specializările de 3-4 ani. Pentru admiterea la aceste specializări se va susţine o nouă probă scrisă.

Candidații care se vor înscrie la programul de studiu Medicină (militară), pot opta, cu acelaşi dosar şi cu achitarea unei singure taxe de înscriere, pentru un al doilea program de studiu.

A. La programele de studii: Medicină, Medicină dentară si Farmacie

Clasificarea candidaților se va face în ordinea descrescătoare a mediei, în care o pondere de 90% va avea nota obținută la proba scrisă, iar 10% media de la bacalaureat.

1. Proba scrisă la programele de studii MEDICINĂ şi MEDICINĂ DENTARĂ constă dintr-un test grilă, la una din următoarele discipline: Biologie, Chimie organică sau Fizică, la alegere.

La Biologie:

Testul grilă va consta din 100 întrebări alese sau formulate din noul manual indicat ca bibliografie, astfel: – 90 de întrebări vor fi alese din lista de întrebări existente la sfârșitul fiecărui capitol al cărţii, dar numai cele de la secțiunile “Întrebări cu răspuns la alegere” şi “Adevărat/fals”. Atenţie: ordinea celor 4 răspunsuri poate fi modificată faţă de cea din carte.

– 10 întrebări la prima vedere, de tip “Întrebări cu răspuns la alegere” , formulate de către comisie din materia următoarelor 10 capitole:

 • Capitolul 4. Țesuturile
 • Capitolul 6. Oasele și articulațiile
 • Capitolul 8. Țesutul muscular
 • Capitolul 10. Țesutul nervos
 • Capitolul 13. Sistemul endocrin
 • Capitolul 14. Sângele
 • Capitolul 15. Sistemul cardiovascular
 • Capitolul 18. Sistemul digestiv
 • Capitolul 20. Sistemul urinar
 • Capitolul 23. Sistemul reproducător feminin

Întrebările din caietul de concurs vor fi alese din întregul manual, dar ele nu vor reflecta, în mod obligatoriu toate capitolele din bibliografie în aceeaşi proporţie, ponderea acestora putând fi diferită în funcţie de procesul de randomizare a întrebărilor şi de decizia comisiei de concurs. Toate întrebările vor fi cu un sigur răspuns corect iar punctarea răspunsurilor se va face după sistemul tot sau nimic (1-0).

Cele două tipuri de întrebări (“Întrebări cu răspuns la alegere” şi “Adevărat/fals”) vor fi grupate separat pe caietul de concurs dar nu vor exista precizări suplimentare privind identificarea întrebărilor la prima vedere. Ponderea celor două tipuri de întrebări este de 70 întrebări cu răspuns la alegere (60  din manual + 10 la prima vedere) şi 30 întrebări de tip adevărat sau fals (din manual).

Bibliografie:

Anatomie şi Fiziologie umană pentru admitere la facultăţile de medicină – Barron’s – ediţia în limba română, Editura University Press, 2014

Az ember anatómiája és élettana az orvosi szakokra való felvételi vizsgához – ediţia în limba maghiară, Editura University Press, 2014.

Manualul se poate procura direct de la librăria universităţii sau prin Librăria online, începând cu luna februarie 2014. Cărțile din librărie se livrează cu plata ramburs, iar în foarte scurt timp va fi posibilă și plata online.

La Chimie organică și Fizică

Se menţine metodologia de admitere din anul 2013, constând dintr-un test grilă constituit astfel:

– 75% de întrebări extrase din caietele cu întrebări elaborate de universitate şi vândute prin Biblioteca UMF. Atenţie:  ordinea celor 5 răspunsuri poate fi modificată faţă de cea din caiet (excepție fac întrebările de tip II și IV la disciplina Chimie Organică la care nu se va modifica ordinea răspunsurilor).

– 25% de întrebări “la prima vedere”, din bibliografia indicată mai jos. Aceste întrebări vor fi marcate cu un asterisc.

Pentru Chimie organică testul grilă va consta din 100 de întrebări.

Testul grilă la Fizică, având în vedere specificul materiei, respectiv numărul mai mare de probleme, va fi conceput cu 57 de întrebări, păstrându-se însă proporţia de 25% de întrebări la prima vedere.

Bibliografie: Chimie organică

Bibliografie: Fizică

Pentru întrebările din categoria celor care provin din caietele de întrebări (75%), sunt considerate răspunsuri corecte cele care sunt menționate exclusiv în caietele de întrebări. Pentru întrebările din categoria celor la prima vedere (25%), pentru stabilirea răspunsurilor corecte se iau în considerare exclusiv manualele menționate în bibliografie.

Notele obţinute în cadrul aceluiaşi program de studiu la biologie, chimie sau fizică, în funcţie de opţiunea candidatului, sunt echivalente în realizarea clasificării finale.

2. Proba de concurs la programul de studiu FARMACIE constă dintr-un test grilă, din disciplina Chimie organică, format din 100 de întrebări, astfel:

– 75 de întrebări se extrag din caietele cu întrebări elaborate de universitate  și vândute prin Biblioteca UMF. Atenţie:  la întrebările de tip I și III ordinea celor 5 răspunsuri poate fi modificată faţă de cea din caiet.

– 25 de întrebări “la prima vedere” din bibliografia indicată mai jos. Aceste întrebări vor fi marcate cu un asterisc.

Bibliografie: Chimie organică

Notă: Pentru candidaţii care susţin probe de Chimie organică sau Fizică, la specializările medicină, medicină dentară și farmacie, se vor asigura minicalculatoare.

 B. Pentru programele de studii Asistență medicală generală, Balneofiziokinetoterapie și recuperare, Nutriţie si dietetică, Tehnică dentară, Cosmetică medicală, tehnologia produsului cosmetic, concursul de admitere din sesiunea iulie 2014 constă dintr-o probă scrisă (test grilă), a cărui pondere este de 50% din media finală de admitere, restul de iar 50% fiind constituită din media de bacalaureat.

– Probă scrisă va consta dintr-un test grilă cu 25 de întrebări care vor fi extrase din caietul cu 113 întrebări publicat ca bibliografie. Această probă este obligatorie şi pentru cei care au susţinut proba scrisă la specializările de 5-6 ani, nu au fost admişi şi doresc să se înscrie la unul dintre programele de studiu de 3-4 ani.

Bibliografie:

Caiet cu întrebări biologie – limba română (Asistență medicală generală, Balneofiziokinetoterapie și recuperare, Nutriție și Dietetică, Tehnică Dentară)

Caiet cu întrebări biologie – limba maghiară (numai pentru Asistență medicală generală)

Caiet cu întrebări chimie organică  (Cosmetică medicală, tehnologia produsului cosmetic)

C. Pentru programul de studiu Educaţie fizică și sportivă se va aplica Metodologia de admitere 2014 specifică acestui program.

Metodologia de admitere 2014 – program de studiu Educaţie fizică și sportivă

Precizări privind desfășurarea probelor practice de admitere la programul Educație fizică și sportivă

Media generală de admitere se calculează astfel:

 • 90% media probei de aptitudini sportive generale
 • 10% media examenului de bacalaureat

Scutirea de plata taxei de admitere se va aplica:

 • copiilor personalului didactic (în activitate)
 • copiilor personalului nedidactic din universitate
 • candidaţilor orfani de ambii părinţi şi a celor proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial.

 Pot fi admişi la studii pe locuri bugetate, fără examen de admitere, în anul I, an universitar 2014/2015, absolvenţii de liceu care au obținut în perioada studiilor liceale premiile I, II, III, la olimpiade internaţionale sau naţionale organizate de MECTS/MEN, la următoarele discipline: biologie, chimie, fizică, matematică şi informatică.

Prevederile de mai sus nu se aplică programelor de studii în limba engleză (medicină, medicină dentară) la care admiterea se realizează în luna septembrie după o metodologie specifică.

Numărul de locuri şi taxele de şcolarizare pentru fiecare program de studiu pot fi consultate aici.

 

 

 

Admitere 2014 la Universitatea de Medicină şi Farmacie din Oradea

admitere 2014 UMF Oradea

 

Tematica pentru Admiterea 2014 – Studii universitare de licență – Facultatea de Medicină și Farmacie, Universitatea din Oradea