2013 – Anul Cantacuzino

0

Ion CantacuzinoÎn perioada 21-22 noiembrie, la Bucureşti, în  cadrul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie „Cantacuzino”, Centrul de Învăţământ şi Documentare „Jacques Monod”, a avut loc sesiunea ştiinţifică cu tema „Boli prevenibile prin vaccinare”, eveniment care dă substanţa şi este corolarul tuturor manifestărilor omagiale organizate de Institut la aniversarea a 150 de ani la naşterea Profesorului Ion Cantacuzino.

Sesiunea a reunit trei generaţii de cantacuzinişti, din Institut, din ţară şi din diaspora, personalităţi care s-au format la şcoala de microbiologie românească: Prof. Univ. dr. Marian NEGUŢ, fost Director General al Institutului b, Dr. Marina GHEORGHIU, fost Şef al Laboratorului BCG al Institutului Cantacuzino şi al Institutului Pasteur din Paris, şi Dr. Mariana COMBIESCU, fost Şef al Laboratorului Polio al Institutului Cantacuzino; reprezentanţi ai Reţelei Internaţionale a Institutelor Pasteur (RIIP), Dr. Marc JOUAN, Secretar General al RIIP, Dr. Nicole Guiso, Şef al Laboratorului Boli Prevenibile prin Vaccinare, Dr. Francis Delpeyroux, Unitatea de Biologia Virusurilor Enterice, Dr. Natalia Romanenkova, Şef al Laboratorului Enterovirusuri, Institutul Pasteur Sankt Petersburg. Din Republica Moldova, au participat la lucrări Prof. Constantin Spînu, Vicedirector al Centrului Naţional pentru Sănătate Publică, Chişinău, Dr. Radu Cojocaru şi Dr. Olga Burduniuc, Centrul Naţional pentru Sănătate Publică, Chişinău, Prof. Univ. Dr. Viorel Prisăcari, Prorector la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Chişinău. Au fost prezenţi, de asemenea, reprezentanţi ai unor instituţii academice şi de cercetare din domeniul biomedical.

Lucrările au debutat cu secţiunea „Şcoala cantacuzinistă” în care conferenţiarii au evocat personalitatea Profesorului „o personalitate care se naşte într-o ţară odată la 500 de ani”, după cum frumos a afirmat Doamna dr. Combiescu, la umanismul său, viziunea sa în microbiologie, puterea sa de muncă, vastitatea culturii sale universale, generozitatea, rigoarea, spiritul viu şi dragostea cu care s-a
aplecat mereu spre noi orizonturi de cunoaştere, dar, mai ales spre formarea generaţiilor viitoare.

Profesorul Ion Cantacuzino ne-a lăsat drept moştenire bogata sa zestre ştiinţifică şi patrimomială pe care avem datoria de a o păstra şi de a o transmite mai departe, cu profesionalism şi onestitate. Totodată, au vorbit despre perfecţionarea lor ca specialişti în şcoala cantacuzinistă, despre spiritul cantacuzinist şi au exprimat speranţa că acest spirit se va păstra, iar Institutul îşi va continua misiunea aşa cum i-a fost încredinţată de Profesorul Ion Cantacuzino.

Lucrările au fost structurate în trei secţiuni: Microbiologia şi imunologia bolilor prevenibile prin vaccinare; Vaccinuri-vaccinare; Varia (sesiune de postere). Au fost expuse rezultatele activităţii de cercetare ştiinţifică întreprinse în domeniul microbiologiei şi imunologiei, bolilor prevenibile prin vaccinare, punându-se accent pe diagnostic, supraveghere microbiologică şi control prin vaccinare.

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.