UMF Timisoara: Modalitatea de desfasurare a concursului de admitere si probele de concurs

2

Regulamentul de organizare si desfasurare a concursului de admitere la ciclul de studii universitare de licenta, iulie/septembrie 2018, la UMF “Victor Babes” din Timisoara prevede urmatoarele probe de concurs, in functie de programele de studiu:

Admitere medicina

Modalitatea de desfasurare a concursului de admitere si probele de concurs

Pentru programele de studii universitare de licenta cu durata de 3-4 ani (180-240 ECTS), admiterea se va desfasura sub forma unui concurs de dosare, cu exceptia programului de studii Tehnica Dentara din cadrul Facultatii de Medicina Dentara.

La programul de studii Tehnica Dentara, concursul de admitere se va desfasura in data de 24.07.2018, sub forma unei probe practice, care consta in doua teste diferite pentru executarea carora se acorda 3 ore, adica 85 de minute pentru fiecare proba si 10 minute pentru schimbarea unor instrumente de lucru. Unul din teste se refera la reproducerea la scara 1/1, tridimensional, a unui obiect (corp fizic), dintr-un paralelipiped de gips, iar celalalt test consta in realizarea unor replici din sarma a unor figuri plane desenate pe o hartie. Concursul se va desfasura in sediul cladirii Medicina II, spl. Tudor Vladimirescu, nr. 14, va incepe la ora 08.00, pentru prima serie, respectiv la ora 13.30, pentru a doua serie, si se va incheia dupa corectarea probelor practice pentru toti candidatii inscrisi. Accesul candidatilor in sala de concurs se face cu maximum 30 de minute inainte de inceperea probei, pe baza cartii de identitate/pasaportului (documente ce trebuie sa fie in termen de valabilitate) si a legitimatiei de concurs. Fara aceste documente, candidatii nu sunt primiti in sala de concurs.

Pentru programele de studii universitare de licenta cu durata de 5-6 ani – 300-360 de credite transferabile (Medicina, Medicina Dentara si Farmacie) concursul de admitere se va desfasura sub forma unei probe scrise, in ziua de miercuri, 25.07.2018, intre orele 10.00 – 13.00.

Proba de concurs se desfasoara in scris, prin intrebari de tip grila (grila unica), cu raspunsuri multiple (maximum 4 raspunsuri corecte, intre 1 si 4).

Subiectele probelor de concurs se stabilesc pe baza tematicilor afisate la avizierele facultatilor si pe pagina web a Universitatii.

Baremele de notare se afiseaza in timpul desfasurarii concursului de admitere.

Accesul candidatilor in sala de concurs se face cu maximum 1 ora inainte de inceperea probei, pana la ora 09.45, pe baza cartii de identitate/pasaportului (documente ce trebuie sa fie in termen de valabilitate) si a legitimatiei de concurs.

Fara aceste documente, candidatii nu sunt primiti in sala de concurs.

Candidatii care se retrag predau grila de raspuns si caietul cu intrebari, sub semnatura, si pot parasi sala doar dupa expirarea primelor 60 de minute de la inceperea concursului.

In timpul concursului, atat candidatii, cat si supraveghetorii si sefii de sala nu au voie sa aiba asupra lor aparatura electronica de comunicare. Telefoanele mobile, inchise pe toata durata probei de concurs, sunt depozitate intr-un loc din sala unde candidatii si cadrele didactice nu au acces pana la terminarea concursului.

Incepand cu ora 10.00, candidatilor li se impart caietele cu intrebari si grilele pentru raspuns.

Completarea grilei in mod valabil de catre candidat se face prin marcarea cu „X” a raspusurilor corecte si trasarea unei linii „-” pe mijlocul casutei aferente raspunsului incorect.

Corectarea se face prin aplicarea grilei de corectura, la terminarea fiecarei probe, in fata candidatului si a 2 martori desemnati dintre candidati, iar nota se acorda pe loc.

Toate probele vor fi notate cu note de la 1 la 10. Din oficiu, se acorda un punct. Nota finala nu poate fi mai mica de 5 (cinci).

Share.