Admitere medicina 2015. Un dosar plin de acte la inscriere!

Admitere medicina 2015. Un dosar plin de acte la inscriere!

0

Admitere medicina 2015: la inscriere trebuie prezentate tot felul de acte, in original, in copie: certificate, adeverinte, atestate, acte doveditoare – unele obligatorii, altele necesare doar in anumite cazuri – vezi lista!

Lista actelor pentru inscriere admitere medicina 2015 – UMF Timisoara

– Fisa de inscriere la concursul de admitere medicina 2015, completata online, listata si semnata de candidat.
– Opisul documentelor depuse la dosarul de admitere medicina 2015, listat si semnat de candidat.
– Legitimatia de concursul de admitere medicina 2015, care se primeste de la ghiseul de inscriere numai de catre candidatii care participa la admiterea cu proba de concurs.
– Diploma de bacalaureat, in original, plus o copie legalizata. Cetatenii din afara granitelor tarii vor prezenta si o traducere legalizata a diplomei.
– Foaia matricola, in xerocopie, cu notele obtinute pe parcursul liceului.
– Adeverinta eliberata de catre institutia de invatamânt, in care se mentioneaza media generala la bacalaureat, media probelor la limba romana de la Bacalaureat, mediile obtinute in anii de studiu, termenul de valabilitate si faptul ca nu a fost eliberata diploma de bacalaureat – pentru candidatii care au promovat examenul de bacalaureat in sesiunea corespunzatoare anului universitar 2014-2015, in locul diplomei de bacalaureat, in cazul in care aceasta nu a fost eliberata.
– Adeverinta eliberata de facultatea la care candidatul s-a inscris prima data la admitere medicina 2015, in cazul in care candidatul se inscrie pentru concursul de admitere la mai multe facultati. in locul diplomei de bacalaureat va fi prezentata o copie legalizata a acesteia.
– Adeverinta, din care sa rezulte forma de finantare (buget/taxa), pe fiecare an de studiu.
– Declaratie pe propria raspundere, in cazul candidatiilor care nu au beneficiat de finantare de la bugetul de stat pentru studii universitare de licenta, cu exceptia absolventilor de liceu din sesiunea corespunzatoare anului universitar 2014-2015, care nu trebuie sa depuna aceasta declaratie.
– Certificat de nastere, original si copie legalizata.
– Certificat de casatorie, daca este cazul, original si copie legalizata.
– Adeverinta medicala, eliberata de medicul de familie, vizata de cabinetul medical al UMF.
– Certificat de competenta lingvistica pentru limba româna, in cazul cetatenilor straini care participa la admitere medicina 2015 la specializarile cu predare in limba româna.
– Atestatul de recunoastere a studiilor, in cazul cetatenilor statelor membre ale UE, statelor Spatiului Economic European si ai Confederatiei Elvetiene, obligatoriu in cazul tuturor candidatilor care nu au obtinut diploma de bacalaureat in România.
– Cererea de intentie pentru participarea la concursul de admitere medicina 2015 pe locurile repartizate candidatilor rromi, precum si o recomandare eliberata de o organizatie legal constituita a rromilor.
– Patru fotografii tip carte de identitate.
– Chitanta de plata a taxei de inscriere la concursul de admitere medicina 2015 (150 lei) / specializare.
– Acte doveditoare pentru cei care solicita scutirea de plata taxelor de inscriere la concursul de admitere medicina 2015: copii dupa certificate de deces ale parintilor (in cazul celor orfani de ambii parinti); adeverinte de la casa de copii (in cazul celor aflati in aceasta situatie); adeverinte din care sa rezulte calitatea de personal didactic, in activitate, a sustinatorilor legali; adeverinte din care sa rezulte calitatea de personal incadrat in UMF “Victor Babes” Timisoara.
– Dosar-plic.
– Cartea de identitate / pasaportul, in original si xerocopie.

Intre 6 si 17 iulie 2015, candidatii vor completa online fisa de inscriere la concurs, insa inscrierea candidatilor la concursul de admitere medicina 2015, la UMF Timisoara, respectiv depunerea de catre candidati la ghiseul de inscriere a dosarului cu actele necesare, verificarea continutului dosarului si validarea inscrierii se va desfasura in saptamâna premergatoare admiterii, in 13-17 iulie 2015. Concursul de admitere la “Victor Babes” va avea loc in data de 21 iulie, pentru specializarile cu 180-240 credite transferabile.

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.