Admitere Medicina 2018 la Universitatea “Victor Babes” din Timisoara

1

Universitatea de Medicina si Farmacie ,,Victor Babes” din Timisoara organizeaza concurs de admitere pentru fiecare program de studiu, in vederea testarii cunostintelor si a capacitatilor cognitive.

Concursul pentru admiterea la toate programele de studii universitare de licenta se organizeaza in luna iulie 2018. In cazul in care raman locuri neocupate la programele de studii cu predare in limba romana, se poate organiza o a doua sesiune de admitere, in luna septembrie, inainte de inceputul anului universitar, in functie de solicitari si nivelul concurentei, in aceleasi conditii si cu aceeasi comisie.

Pentru candidatii straini se va desfasura o sesiune de admitere separata

Pentru programele de licenta la care scolarizarea este organizata intr-o limba straina, admiterea se va desfasura intr-o sesiune separata, in luna iulie, sub forma unui concurs de selectie de dosare, pe baza criteriilor proprii stabilite de universitate, care va contine obligatoriu si o proba de competenta lingvistica, eliminatorie, notata cu admis/respins.

Perioadele sesiunilor de admitere, formele si probele de concurs, cifrele de scolarizare si taxele se stabilesc prin Regulamentul de admitere, aprobat de Senatul universitar, si se vor face publice conform prevederilor legale in vigoare, prin afisare la sediul institutiei de invatamant superior si prin publicare pe pagina web proprie.

Pentru ciclul de studii universitare de licenta, admiterea se organizeaza la programele de studii acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, astfel:

Nr. crt.  Facultatea  Programul de studii Acreditare (A)/ Autorizare de funcţionare provizorie (AP) Durata studiilor Nr. credite transferabile
 1 Facultatea de Medicină Medicină A 6 ani 360
Medicină (în limba engleză) A 6 ani 360
Medicină (în limba franceză) AP 6 ani 360
Asistenţă medicală generală A 4 ani 240
Asistenţă medicală generală (la Lugoj) AP 4 ani 240
Asistenţă medicală generală (la Deva) AP 4 ani 240
Balneofiziokinetoterapie şi recuperare A 3 ani 180
Nutriţie şi dietetică A 3 ani 180
2 Facultatea de Medicină Dentară Medicină dentară A 6 ani 360
Medicină dentară (în limba engleză) AP 6 ani 360
Tehnică dentară A 3 ani 180
3 Facultatea de Farmacie Farmacie A 5 ani 300
Farmacie (în limba franceză) A 5 ani 300
Asistenţă de farmacie (la Lugoj) AP 3 ani 180

 

Share.