Admitere Medicina. Ce bani trebuie sa pregatiti ca taxa

Admitere Medicina. Ce bani trebuie sa pregatiti ca taxa

0

Admitere Medicina, in anul universitar 2015 – 2016, la UMF “Carol Davila” Bucuresti se masoara in… bani. Taxa de inscriere, apoi daca a fost luat examenul, taxa de studiu!

Admiterea Medicina: in ce conditii, taxa de participare va fi returnata

Taxa de inscriere la admiterea Medicina este de 200 lei pentru toate facultatile si specializarile. 75% din cuantumul taxei reprezinta taxa administrativa, iar 25% taxa de participare; in cazul retragerii din concurs inaintea desfasurarii probelor, doar taxa de participare va fi returnata, se arata in metodologie de admitere in anul universitar 2015 – 2016 la Universitatea de Medicina si Farmacie “Carol Davila” Bucuresti.

Taxa de inscriere va fi platita in contul RO 35 TREZ 70120F330500XXXX. Plata se efectueaza numai la oficiile postale prin mandat postal!
Cod Fiscal: 4192910
Banca: Trezoreria Sector 1 Bucuresti
Beneficiar : Universitatea de Medicina si Farmacie ”Carol Davila” Bucuresti-
Facultatea de Medicina, Facultatea de Medicina Dentara, Facultatea de Farmacie sau Facultatea de Moase si Asistenta Medicala (in functie de facultatea la care se inscriu candidatii).

Admiterea Medicina: exista o taxa pentru certificatul de competenta lingvistica

La admitere Medicina, in ciclul de studii universitare de licenta pot candida cetatenii membri ai Uniunii Europene, ai statelor apartinând Spatiului Economic European si ai Confederatiei Elvetiene, in aceleasi conditii prevazute de lege pentru cetatenii români, inclusiv in ceea ce priveste taxele de scolarizare. La admiterea in ciclul de studii universitare cu predare in limba româna, cetatenii statelor mai sus mentionate au obligatia sa prezinte un certificat de competenta lingvistica pentru limba româna eliberat de Disciplina de Limbi moderne a UMF “Carol Davila”. Taxa pentru certificatul de competenta lingvistica este de 200 de lei, care se achita la Casieria Rectoratului din str. Dionisie Lupu, nr. 37, sector 1, Bucuresti.

Taxa de studiu – 9000 lei pe an pentru Medicina, Medicina dentara si Farmacie

Taxa de studiu stabilita de Senatul UMF “Carol Davila” pentru ciclul de studii universitare de licenta pentru anul universitar 2015–2016 este de 9000 lei /an de studiu pentru Medicina, Medicina dentara si Farmacie si 6000 lei/an de studiu pentru FMAM. Taxa de studiu anuala va fi platita in 3 transe (prima transa – 50% din taxa anuala, a doua transa – 25% din taxa anuala si a treia transa – 25% din taxa anuala).

Conform reglementarilor legale in vigoare, UMF “Carol Davila” Bucuresti poate scolariza, pentru anul universitar 2015-2016, in limita locurilor aprobate de catre Senat, studenti in regim cu taxa, care au sustinut concurs de admitere Medicina, dar nu au obtinut punctaj/nota corespunzatoare locurilor bugetate in ordine descrescatoare a punctajelor/notelor. Candidatii interesati de aceasta forma de scolarizare, vor depune cerere la decanatele Facultatilor. Analizarea si aprobarea cererilor se va face in perioada urmatoare. Lista candidatilor admisi in regim cu taxa va fi afisata la Secretariatul fiecarei Pentru a dobândi calitatea de student, candidatii acceptati la forma cu taxa, trebuie sa achite prima transa a taxei, in cuantum de 4500 lei pentru Medicina, Medicina dentara, Farmacie si 3000 lei pentru FMAM. in caz contrar, pierd dreptul de inmatriculare ca student in anul universitar 2015-2016, se precizeaza in aceeasi metodologie.

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.