Admitere la Universitatea de Medicina si Farmacie ,,Victor Babes” din Timisoara

1

Universitatea de Medicina si Farmacie ,,Victor Babes” din Timisoara organizeaza concurs de admitere pentru fiecare program de studiu/specializare, in vederea testarii cunostintelor si a capacitatilor cognitive.

Concursul de admitere  – sesiunea iulie 2017

Concursul pentru admiterea la toate programele de studii universitare de licenta se organizeaza in luna iulie 2017. In cazul in care raman locuri neocupate, se organizeaza o a doua sesiune de admitere, in luna septembrie, inainte de inceputul anului universitar.

Concursul pentru admiterea la programele de studii cu predare in limbi straine se organizeaza de catre Departamentul Relatii Internationale din cadrul universitatii, intr-o sesiune separata.

Perioadele sesiunilor de admitere, formele si probele de concurs, cifrele de scolarizare si taxele se stabilesc prin Regulamentul de admitere, aprobat de Senatul universitar, si se vor face publice conform prevederilor legale in vigoare, prin afisare la sediul institutiei de invatamant superior si prin publicare pe pagina web proprie.

Admitere Medicina – credite

Pentru ciclul de studii universitare de licenta, admiterea se organizeaza la programele de studii acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, astfel:

Nr. crt.  Facultatea  Programul de studii Acreditare (A) / Autorizare de funcţi. provizorie (AP) Duratastudiilor Nr.creditetransferabile
 1      Facultatea de Medicină Medicină A 6 ani 360
Medicină (în limba engleză) A 6 ani 360
Medicină (în limba franceză) AP 6 ani 360
Asistenţă medicală generală A 4 ani 240
Asistenţă medicală generală (la Lugoj) AP 4 ani 240
*Asistenţă medicală generală (la Deva)   4 ani 240
Balneofiziokinetoterapie şi recuperare A 3 ani 180
Nutriţie şi dietetică A 3 ani 180
2 Facultatea de Medicină dentară Medicină dentară A 6 ani 360
Medicină dentară (în limba engleză) A 6 ani 360
Tehnică dentară A 3 ani 180
3 Facultatea de Farmacie Farmacie A 5 ani 300
Farmacie (în limba franceză) A 5 ani 300
Asistenţă de farmacie (la Lugoj) Ap 3 ani 180

Culegeri de teste pentru admitere 2017

  • Incepand cu data de 01.03.2017, Culegerea – Chimie organica. Teste si probleme cu raspunsuri la alegere pentru concursul de admitere la Facultatile de Medicina, Medicina Dentara si Farmacie – 2017 se poate achizitiona de la sediul central al universitatii – Punct de vanzare la demisolul cladirii centrale.
  • Incepand cu data de 15.03.2017, Culegerea – Teste de Biologie vegetala pentru admiterea 2017, Editura Victor Babes Timisoara, Autori: Diana Antal, Ionut Palici, Florina Ardelean se poate achizitiona de la sediul central al universitatii – Punct de vanzare la demisolul cladirii centrale.
  • Incepand cu data de 27.03.2017, Culegerea – Teste de Biologie pentru Admiterea 2017, Editura Victor Babes Timisoara, Autori: Horia Prundeanu, Adelina Jianu, Monica Vaida, Pusa Gaje, Lavinia Noveanu, Loredana Stana, Carmen Tatu, Coordonator: prof. univ. dr. Petru Matusz, se poate achizitiona de la sediul central al universitatii – Punct de vanzare la demisolul cladirii centrale, respectiv Biblioteca universitatii , etaj 1. Pretul culegerii este de 45 lei.

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI DESFASURARE A CONCURSULUI DE ADMITERE LA CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA

 

Share.