Rezultate Admitere Medicina UMF Timisoara – dupa suplimentare locuri cu taxa si contenstatii

0

Conform hotararii consiliului de administratie nr. 9293/27.08.2016, s-a aprobat suplimentarea locurilor cu taxa in lei, prin redistribuirea locurilor cu taxa in valuta alocate si neocupate de candidatii straini, la examenul de admitere din sesiunea iulie 2016, la urmatoarele programe de studii universitare de licenta:

  • Medicina, Facultatea de Medicina – suplimentare cu 10 locuri
  • Medicina Dentara, Facultatea de Medicina Dentara – suplimentare cu 20 locuri
  • Tehnica Dentara, Facultatea de Medicina Dentara – suplimentare cu 2 locuri.

Rezultate admitere medicina dupa suplimentarea cu taxa:

Rezultate provizorii dupa contenstatii si suplimentarea locurilor cu taxa:

Rezultate provizorii dupa contestatii:

In data de 1 august 2016, vor fi afisate rezultatele redistribuirii locurilor ramase neocupate sau disponibilizate ca urmare a neconfirmarii locurilor dupa prima etapa de confirmare.

Etapa II

In data de 1 august 2016, intre orele 9.00-14.00, locurile ramase libere se ocupa de alti candidati cu media peste 5 (cinci), declarati “respinsi”, pe baza de cereri individuale depuse la secretariatul facultatii, insotite de chitanta de plata a taxei de confirmare.
Daca sunt depuse mai multe cereri decat locurile ramase libere, ocuparea locurilor se va face in ordinea mediilor obtinute la concursul de admitere de catre titularii cererilor. Taxa de confirmare nu se restituie in cazul in care candidatul renunta ulterior la locul obtinut prin concurs sau in cazul in care nu se incadreaza in limita locurilor cu taxa, in situatia in care au fost depuse un numar mai mare de cereri de confirmare decat numarul de locuri ramase libere.

PLATA TAXEI DE SCOLARIZARE:

Candidatii declarati admisi la programele de studii in limba romana vor achita taxa de scolarizare in cuantumul prevazut de Anexa nr. 3 din Regulament, integral, in perioada 5-9 septembrie 2016, sau in urmatoarele 5 zile lucratoare dupa afisarea rezultatelor finale, pentru candidatii admisi in sesiunea septembrie 2016.

Taxa de scolarizare se achita la casieria universitatii sau prin virament bancar, in contul universitatii deschis la Trezoreria Timisoara: RO21TREZ62120F330500XXXX cod fiscal: 4269215, cu urmatoarele mentiuni: “taxa de scolarizare – nume, prenume, anul de studiu, specializarea”.

Dovada platii taxei de scolarizare (copia chitantei/ordinului de plata) va fi comunicata secretariatului facultatii, personal sau prin fax/e-mail, pana cel tarziu la data expirarii termenului de plata a taxei de scolarizare. Neachitarea taxei de scolarizare in termenul prevazut va duce la pierderea locului obtinut prin concurs si la redistribuirea locurilor astfel vacantate.

Locurile ramase libere se distribuie urmatorilor candidati, cu aprobarea rectorului universitatii, in ordinea mediilor, pe baza cererilor individuale depuse la secretariatul facultatii, si se comunica, prin e-mail, candidatilor. In aceasta situatie, taxa de scolarizare se achita in termen de doua zile lucratoare de la data comunicarii redistribuirii locului, sub sanctiunea pierderii locului astfel obtinut.

Share.

Leave A Reply