Admiterea la Medicina - cazuri speciale

Admiterea la Medicina – cazuri speciale

0

Admiterea la Medicina – se acorda, in anumite cazuri, scutiri de la plata taxelor de inscriere, olimpicii sunt acceptati, in anumite conditii, exista locuri inclusiv pentru Administratia Nationala a Penitenciarelor, pentru etnici romani din Republica Moldova si pentru romi.

Admiterea la Medicina – scutiri de la taxele de inscriere

Admiterea la Medicina – potrivit legii, copiii personalului didactic aflat in activitate sunt scutiti de la plata taxelor de inscriere la concursul de admitere la studii universitare de licenta din Universitatea de Medicina si Farmacie „Carol Davila” Bucuresti. Pentru anul universitar 2015-2016, Senatul UMF “Carol Davila” aproba scutirea de taxa de inscriere la concursul de admitere la studii universitare de licenta pentru urmatoarele categorii de candidati:
– orfanii de ambii parinti;
– candidatii institutionalizati in asezaminte de ocrotire sau din plasament familial;
– copiii din familiile afectate de catastrofe naturale;
– eroii revolutiei romane si copiii acestora;

Acestia vor prezenta, spre aprobare, secretarilor sefi ai facultatilor care organizeaza concurs de admitere urmatoarele acte doveditoare:
– copii legalizate dupa certificatele de deces ale parintilor, in cazul celor orfani de ambii parinti (pana la varsta de 26 ani ai candidatului);
– adeverinta de la Casa de copii sau de plasament familial;
– copie legalizata a certificatului de deces al parintelui „Erou martir al Revolutiei”;
– adeverinte pentru copiii cadrelor didactice aflate in activitate, se arata in Metoologia privind admiterea in anul universitar 2015 – 2016 la Universitatea de Medicina si Farmacie “Carol Davila” Bucuresti.

Admiterea la Medicina – inscrierea si inmatricularea olimpicilor

Inscrierea si inmatricularea olimpicilor, la admiterea la Medicina, se va face pe baza listei M.E.N., care va fi comunicata secretariatelor facultatilor. UMF “Carol Davila” accepta pentru inscriere fara examen de admitere, candidatii care au obtinut distinctii (premiile I, II, III, premii speciale) la Disciplinele Biologie, Fizica, Chimie, la Olimpiadele scolare internationale recunoscute de catre M.E.N. De asemenea, cu aprobarea Senatului UMF “Carol Davila”, sunt acceptati pentru inscriere si laureatii locurilor I, II, III, mentiuni si premii speciale la Olimpiadele Nationale la disciplinele Biologie, Fizica si Chimie recunoscute de catre M.E.N. in ambele situatii este vorba numai de laureatii Olimpiadelor ultimilor 2 ani scolari (2013 – 2014 si 2014– 2015).

Admiterea la Medicina – locuri pentru etnici romani din Republica Moldova si pentru romi

Cetatenii din Republica Moldova (sunt 4 locuri) trebuie sa dea o declaratie pe proprie raspundere ca nu au cetatenie romana si carte de identitate romaneasca. Sunt si 8 locuri, la cele patru facultati ale UMF “Carol Davila”, pentru romi.

Admiterea la Medicina – in institutii militare de invatamant

In planul de scolarizare in institutii militare de invatamant din Ministerul Apararii Nationale, pentru Institutul Medico–Militar, cifra de scolarizare pentru anul universitar 2015-2016 este de 70 locuri repartizate dupa cum urmeaza:
Ministerul Apararii Nationale – 39 locuri:
– 34 locuri – Medicina;
– 1 loc – Medicina dentara;
– 4 locuri – Farmacie;
Ministerul Afacerilor Interne: 15 locuri –Medicina;
Administratia Nationala a Penitenciarelor – 16 locuri:
– Medicina – 10 locuri;
– Medicina Dentara – 5 locuri;
– Farmacie – 1 loc.

Admiterea pe aceste locuri se va sustine la aceeasi data si in aceleasi conditii de concurs ca si la facultatile Universitatii de Medicina si Farmacie “Carol Davila”. Inscrierea candidatilor si informatii suplimentare pot fi obtinute de la Institutul Medico – Militar, str. Institutului Medico–Militar, nr. 3–5, sector 1, Bucuresti, tel: 021/319.60.06; fax: 021/319.70.61.

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.