Asigurarea calitatii in practica farmaceutica si legislatia deficitara din domeniu

0

797_articolHouston NPA a organizat între 4-5 noiembrie 2011 în Poiana Braşov cea de-a şaptea ediţie a Houston Farma Practic – Regiunea Centru, un eveniment regional la care au participat farmacişti şi asistenţi de farmacie din judeţele Mureş, Braşov, Sibiu, Covasna şi Harghita.

Evenimentul s-a desfăşurat la complexul hotelier Ana Hotels, iarpe parcursul celor două zile de dezbateri a reunit aproximativ 200 participanţi. Lucrările prezentate la Houston Farma Practic – Regiunea Centru au fost structurate pe 5 sesiuni științifice, sub coordonarea moderatorilor: Farm. pr. Maria Botezatu – Preşedinte Colegiul Farmaciştilor Braşov, Farm. pr. Speranţa Iacob – Preşedinte Colegiul Farmaciştilor Cluj, Farm. pr. Adelaida Haiduc – Vicepreşedinte Colegiul Farmaciştilor Cluj, Farm. Rodica Aluaş, Farm. Geza Horvath, Dr. Dan Farcaş.

Alţi lectorii care au susţinut prezentări în cadrul Houston Farma Practic Regiunea Centru Ediţia VIIa s-au numărat: farm. sp. Anca Crupariu – Şef Serviciu Comunicare Agenţia Naţională a Medicamentelor şi Dispozitivelor Medicale, dr. Ciprian Pop Began – Spitalul Universitar de Urgenţă Elias, dr. Corina Ureche – Spitalul Judeţean Târgu-Mureş, dr. Laura Ştef – Facultatea de Medicină Sibiu, farm. Alexandra Toma – Farmacişti fără Frontiere.

Participanţii la Houston Farma Practic au asistat, într-un cadru relaxat, la o serie de dezbateri pe diverse teme de interes legate de particularităţile şi provocările profesiei de farmacist. În plus, au fost aduse în discuţie şi ultimele noutăţi apărute pe piaţa de profil.

Programul ştiinţific a fost acreditat de către Colegiul Farmaciştilor din România cu 20 de puncte şi de Ordinul Asistenţilor cu 15 puncte. Temele care au generat cele mai importante dezbateri pe parcursul celor 2 zile au fost cele legate de asigurarea calității în practica farmaceutică și de legislația în domeniu, considerată deficitară.

Lucrările științifice au fost deschise vineri de către farm. pr. Maria BOTEZATU care a vorbit participanților despre rolul farmacistului în creșterea calității serviciilor farmaceutice, atrăgând atenția asupra câtorva probleme: care sunt soluțiile pentru promovarea unei practici farmaceutice corecte, producătoare de profit? Cardurile de fidelizare și reclama reprezintă practici farmaceutice corecte? Dar practicarea numai a serviciilor farmaceutice aducătoare de profit? Dar relațiile medic-farmacist-reprezentant medical practicate în scopul creșterii profitului?

Calitatea serviciului farmaceutic stă în mâinile farmacistului și numai printr-o evaluare continuă se poate atinge standardul, direct proporțional cu promovarea unor servicii care să modifice relația farmacist – pacient, care să promoveze un serviciu farmaceutic complet (bazat pe preparate magistrale, prescripții cu valoare mică) și un serviciu de consiliere global, care să respecte cu strictețe Jurământul depus, Codul Deontologic, Regulile de Bună Practică Farmaceutică, Legea Farmaciei,  Legea 95/2006. Alte standarde se referă la respectarea raportului între gestionarea practicii farmaceutice și managementul terapiei medicamentoase, perfecționarea farmaceutică continuă, completarea cunoștințelor de contabilitate, finanțe, economie managementul resurselor umane, marketing în paralel cu o bună practică farmaceutică, promovarea farmaciștilor competenți capabili să inspire încredere în serviciul pe care îl oferă și respectarea independenței profesionale.

Farm. pr. SperanțaIACOB a prezentat evaluarea farmacistului din punct de vedere al sistemului de asigurare a calități,îndemnând farmaciștii și asistenții de farmacie prezenți să-și răspundă la urmatoarele întrebări: evaluarea farmacistului este un subiect ce ține de Codul Muncii, de legislația farmaceutică sau de ambele? Ce reprezintă și cine formulează obiectivele de performanță pentru farmacist? Ce reprezintă și de asemenea cine este responsabil pentru întocmirea criteriilor de evaluare pentru farmacist? Și nu în ultimul rând, în interesul cui se realizează evaluarea farmacistului?

Legislaţia farmaceutică privind standardele activității farmacistului se reflectă în Legea exercitării profesiei de farmacist, Legea drepturilor pacientului, OMS nr.75/2010 – Regulile de Bună Practică Farmaceutică, Codul deontologic al farmacistului, Programul EFC, Decizia nr. 1/2011  CFR  privind aprobarea procedurilor de evaluare a farmaciilor cu privire la respectarea Regulilor de bună practică farmaceutică. Obiectivele de performanță pentru farmacist urmăresc valorificarea maximă a pregătirii profesionale a farmacistului, eficiența maximă  în desfășurarea activităților în farmacie, valorificarea optimă a calităților personale, comunicarea cu pacienții, clienții, colegii, terții (reprezentanți medicali, furnizori, distribuitori etc).

Ca linii directoare de urmărit pe viitor în evaluarea farmacistului, Colegiul Farmaciștilor ar trebui să elaboreze și adopte standarde de performanță și criterii de evaluare în concordanță cu legislația farmaceutică (legi, OMS, CFR); să introducă standarde și criterii de evaluare în modelul de procedură pentru personal; să inițieze cursuri de instruire a farmaciștilor, să elaboreze modele evaluare și autoevaluare. La nivelul farmaciei, conducerea trebuie să adopte și aplice standardele, criteriile și procedurile de evaluare, să informeze și instruiască farmaciștii.

Farm. pr. Adelaida  HAIDUCa sustinut o prezentare deosebit de interesantă care a adus în prim plan un studiu al legislației farmaceutice românești din ultimii 20 de ani, care a urmărit evidențierea unor deficiențe, suprapuneri, neconcordanțe între actele normative și impactul acestor insuficiențe legislative și de reglementare asuprafarmaciei comunitare din România. În urma analizei, au fost identificate câteva domenii de activitate legiferabile: autorizarea și funcționarea farmaciei, drepturile pacientului, medicamentul, exercitarea profesiei și supravegherea și controlul activităților farmaceutice.

O observație deosebit de importantă este lipsa definirii prin lege a profesiunii de farmacist! O definiție completă ar putea fi următoarea: profesiunea de farmacist are drept scop promovarea şi ocrotirea sănătăţii publice, prin cercetarea, producerea, controlul, distribuţia şi eliberarea medicamentelor şi a altor produse de sănătate, prin informarea şi consilierea populaţiei în materie de sănătate.

Conform farm. pr. HAIDUC,o problemă spinoasă si  de altfel slab legiferată este reprezentată de eliberarea medicamentelor, semnalându-se 2 intrebări majore: cine controlează și sancționeaza nerespectarea modului de eliberare a medicamentelor într-o farmacie și cum se respectă procedura de eliberare a medicamentelor OTC într-o drogherie, atâta vreme cât drogheriile nu sunt supuse respectării Regulilor de Bună Practică Farmaceutică?

De asemenea, stabilirea prețului la medicamente este un domeniu slab legiferat. Farm Haiduc a conturat în urma studiului cateva principii de urmat în stabilirea prețului la medicamente: este necesară comparația cu adaosurile comerciale din alte țări membre UE, precum și comparatia prețurilor de vânzare cu amănuntul ale aceluiași medicament din diferite țări membre UE; este necesar de stabilit un echilibru între adaosurile comerciale și cuantumul cheltuielilor de funcționare pentru desfășurarea activității de distribuție angro și de eliberare a medicamentelor la standardele cerute de lege; efectuarea evaluării serviciilor de asistență farmaceutică prestate de farmacie și analiza taxei de elaborare pentru medicamentul preparat în farmacie.

În concluzie, legislatia farmaceutică din România a avut și are deficiențe, fapt care impune soluții noi de abordare a fenomenului legiferării. Lipsa de corelare între actele normative conduce la interpretări diferite și subiective din partea instituțiilor implicate și a farmaciilor, armonizarea legislației fiind necesară pentru creșterea calității asistenței farmaceutice furnizate de farmacia comunitară.

Farm. pr. Speranţa IACOB, Preşedinte Colegiul Farmaciştilor Cluj: „Evenimentele Houston Farma Practic  sunt pe cale să devină tradiție în peisajul pregătirii continue a farmaciștilor din România. Primul punct forte al acestor evenimente, care implică mai multe resurse, este locația în care se desfășoară, care permite detașarea farmaciștilor de problemele curente și focalizarea mult mai mare a atenței asupra subiectelor prezentate. Un alt avantaj este încurajarea farmaciștilor practicieni pentru susținerea prezentărilor, astfel că multe dintre acestea se suprapun foarte bine pe practica din farmacie. De asemenea, premierea implicării farmaciștilor activi pe parcursul dsfășurării evenimentului este de natură să încurajeze exprimarea opiniilor. Diversitatea temelor abordate pe parcursul sesiunilor acoperă cu succes nevoile de pregătire continuă a participanților. Cu toate acestea sunt încă teme insuficient abordate, care probabil, vor fi atinse la evenimentele următoare, precum farmacovigilența, aspecte de farmacotoxicologie, interacțiuni medicamentoase. La fel ca un obiect de preț a cărui valoare crește de-a lungul timpului prin șlefuire permanentă, manifestările Houston Farma Practic își îmbunătățesc permanent calitatea. Aspecte care în  plus, ar îmbunătăți pe viitor, implicarea precum și responsabilitatea farmaciștilor prezenți ar putea fi completarea în ultima sesiune a unui chestionar final de evaluare din conținutul subiectelor prezentate. Nu în ultimul rând, alternarea programului de pregătire cu cel social este în măsură să îi facă pe farmaciștii participanți să socializeze, să cunoască noi colegi, să își dezvolte conștiința decorp profesional”.

Farm. pr. Adelaida HAIDUC, Vicepreședinte Colegiul Farmaciștilor Cluj: “M-am implicat cu placere în desfășurarea Houston Farma Practic Centru, pentru ca mie mi-a placut în mod deosebit acest eveniment încă de la prima lui editie, când mi-am dat seama că este altceva față de ceea ce ni se oferă în momentul de față. Este un eveniment organizat la standarde ridicate, la care farmaciștii interesați au ocazia să audieze prezentări importante pentru pregătirea continuă farmaceutică, expunându-se idei și noțiuni aplicabile în activitatea zilnică. Așa cum am mai spus, mă bucur că această formă de pregătire a farmaciștilor nu este nicidecum una formală și că cei care au rămas până la sfârșitul lucrărilor își merită cu prisosință creditele. Consider că în momentul de față temele cele mai interesante pentru farmaciști  sunt cele legate de practica obisnuită: farmacologie, farmacie clinică, legislație și nu în ultimul rând temele medicale”.

Farm. pr. Maria BOTEZATU, Preşedinte Colegiul Farmaciştilor Braşov: În primul rând vreau să mulțumesc organizatorilor evenimentului “Houston Farma Practic” și să le transmit că din punctul meu de vedere editia VII-a a fost mai mult decât o reușită și asta atât prin mesajul transmis prin lucrările prezentate, dar mai ales prin modul în care se permite interactivitatea între lectori și participanți”.

Dr. Maria SZERAC, CEO Houston NPA, organizatorul seriei de evenimente regionale pentru farmaciști și asistenți de farmacie – Farma Practic:“Am ascultat cu interes discuțiile referitoare la modul în care se face educația farmaceutică continuă în România și m-a bucurat faptul că există farmaciști și asistenți de farmacie cu adevărat profesioniști care cer  modificarea actualelor reglementări. Ca organizatori ai Farma Practic vom continua să identificăm la nivelul întregii țari care sunt farmaciștii și asistenții de farmacie care vin la evenimente de informare pentru conținutul științific al acestora, pentru lectorii de calitate și pentru informațiile de ultimă oră, vom păstra conceptul interactiv-practic și vom invita în continuare lectori care au ceva de spus și știu să transmită ce au de spus”.

 

Următorul eveniment Houston Farma Practic este organizat la Gura Humorului – Hotel Best Western Bucovina, între 25-27 noiembrie 2011 și se adresează farmaciștilor și asistenților de farmacie din județele Iași, Suceava, Vaslui, Neamț, Bacău, Botoșani.

 

***

 

Sponsorii ediției Houston Farma Practic Regiunea Centru: Europharm Distributie, Actavis, Alfa Wassermann, Lilly, Pfizer, Sodimed, Biofarm, Vim Pharma, Nycomed, KRKA, Dacia Plant, Oxigen Plus, Queisser Pharma, Dr Brown’s, Natural Pharmaceuticals, Health Advisors, Beauty &More.

Parteneri: Colegiul Farmaciștilor Sibiu, Colegiul Farmaciștilor Cluj, Colegiul Farmaciștilor Brașov, Colegiul Farmaciștilor Mureș, Colegiul Farmacistilor Covasna,      Farmaciștii Fără Frontiere, Fin Watch, Ordinul Asistenților Brașov, Ordinul Asistenților Sibiu, Ana Hotels, Federatia Patronatelor Farmaceutice din Romania, Săptămâna Medicală, PaginaFarmaciștilor.ro.

Evenimentele regionale Houston Farma Practic au la baza un concept creat şi dezvoltat de compania de comunicare și organizare evenimente Houston NPA.

Contact: Simona OPREA, simona.oprea@houston.ro, 0733.076.381.

comunicat de presa

Sursa: Televiziunea Medicala

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.