Atentie la pasii de dupa concursul de rezidentiat!

Atentie la pasii de dupa concursul de rezidentiat!

0

Atentie, daca nu faci acest lucru pierzi drepturile conferite de concurs! Cerintele sunt clare – atentie la pasii de dupa Rezidentiat.

1. Clasificarea, in urma aplicarii grilei corecte ramase definitiva

In aceste zile are loc clasificarea pe domenii, pe fiecare centru universitar in care a fost organizat concursul de rezidentiat, rezultata prin unificarea electronica a rezultatelor stabilite in urma aplicarii grilei corecte ramase definitiva – dupa solutionarea contestatiilor. Grilele dupa care s-a facut corectura, facute publice de UMF-uri, sunt urmatoarele:

UMF Bucuresti / UMF Timisoara / UMF Cluj / UMF Iasi / UMF Craiova / UMF Tg.Mures

Ocuparea locurilor/posturilor in specialitate se face in ordinea punctajului de promovare obtinut, pe fiecare centru universitar, in limita locurilor/posturilor publicate pentru fiecare domeniu in centrul universitar respectiv, alcatuindu-se o singura clasificare pentru fiecare domeniu.

Universitatile de medicina si farmacie au obligatia de a transmite Ministerului Sanatatii, cu cel putin 24 de ore inainte de afisare, clasificarile definitive, in vederea emiterii ordinului ministrului sanatatii de confirmare a rezultatelor de la Rezidentiat 2015.

2. Alegerea locurilor/posturilor in specialitate si a centrelor de pregatire: nu esti prezent, pierzi drepturile conferite prin concurs!

Alegerea locurilor/posturilor in specialitate si a centrelor de pregatire se face in aceeasi zi, pe baza punctajului si a clasificarilor, la o data stabilita de comun acord de universitatile de medicina si farmacie, in intervalul orar 9,00 – 21,00.

Candidatii se vor prezenta in centrul universitar unde au sustinut concursul de rezidentiat. Daca repartitia nu se finalizeaza in prima zi, va continua in ziua urmatoare, in acelasi interval orar, iar locurile si posturile ramase disponibile se vor afisa pe pagina de internet la sfarsitul primei zile de repartitie.

In urma alegerii locului/postului si a centrului de pregatire in specialitate, se vor inainta Ministerului Sanatatii listele nominale, inclusiv in format electronic, privind locurile/posturile, specialitatile si centrele alese si procesele-verbale ale sesiunii de alegeri (cu semnaturile candidatilor) in termen de trei zile lucratoare.

Candidatii sau imputernicitii acestora care nu sunt prezenti la data, ora si locul fixate pentru alegerea postului ori a locului in specialitate si a centrului de pregatire pierd drepturile conferite de concurs!

Si inca ceva: locurile si posturile ramase neocupate in urma finalizarii alegerilor nu se vor putea redistribui altor candidati declarati promovati in alte centre universitare, acestea urmand a fi ocupate numai printr-un alt concurs de rezidentiat.

3. Incheierea contractelor individuale de munca

Medicii, medicii dentisti si farmacistii care devin rezidenti pe locuri incheie un contract individual de munca pe perioada determinata, egala cu durata rezidentiatului, cu unitatea sanitara la care au fost repartizate locurile pentru rezidentiat.

Medicii, medicii dentisti si farmacistii care devin rezidenti pe post incheie contract individual de munca pe perioada nedeterminata cu unitatea sanitara publica ce a publicat postul respectiv.

4. Plata taxei, in 15 zile de la data incheierii contractului

Candidatii care detin un titlu de specialist si aleg loc/post au obligatia ca in termen de 15 zile de la data incheierii contractului individual de munca pe durata determinata sau nedeterminata, dupa caz, sa depuna la Ministerul Sanatatii angajamentul de plata pentru cea de a doua specialitate. Plata taxei se face in lei, anual, in doua transe semestriale egale, in termen de maximum 60 de zile calendaristice de la inceputul semestrului. Neplata taxei in conditiile stipulate in angajamentul de plata atrage excluderea definitiva din programul de pregatire.

5. Examenul de specialist – cand?

Rezidentii au obligatia sa efectueze pregatirea si sa sustina examenul de specialist in specialitatea pentru care au optat, in maximum cinci ani de la data incheierii programului de pregatire.

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.