Cardul de sanatate - cum poate fi folosit de la 1 septembrie

Cardul de sanatate – cum poate fi folosit de la 1 septembrie

0

Cardul de sanatate – mai este o saptamana pana la termenul anuntat de sefii din Sanatate: gata cu acomodarea! Vezi cum poate fi folosit acest document de la 1 septembrie.

De la data de 1 septembrie 2015, serviciile medicale in sistemul public de sanatate vor fi acordate asiguratilor cu varsta de peste 18 ani in baza acestui act – cardul de sanatate. Exceptie vor face asiguratii pentru care cardul de sanatate nu a fost inca tiparit. Acestia vor primi in continuare servicii medicale conform vechiului sistem de validare si decontare, pana cand cardul de sanatate, ce le apartine, va fi tiparit si transmis prin posta.

Normele metodologice de aplicare a contractului cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate contin reglementari privind modul in care va fi utilizat cardul de sanatate.

Cum se face validarea si decontarea serviciilor medicale pentru persoanele asigurate, peste 18 ani?

In asistenta medicala primara si in asistenta medicala ambulatorie de specialitate de medicina dentara, cardul de sanatate este utilizat la momentul acordarii serviciilor medicale.
In asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, cardul de sanatate va fi utilizat la momentul acordarii serviciilor medicale, cu exceptia serviciilor de sanatate conexe actului medical pentru care nu este necesara prezentarea cardului.
In asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatea reabilitare medicala si acupunctura utilizarea cardului de sanatate se face la momentul acordarii serviciilor medicale, astfel:
a) pentru consultatii si proceduri in cabinet, la momentul acordarii
b) pentru procedurile acordate in baza de tratament prezentarea cardului se face in fiecare zi de tratament / fiecare zi in care se acorda servicii de acupunctura in cadrul curei de tratament

In asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile paraclinice, cardul de sanatate este folosit astfel:
a) pentru analize de laborator, prezentarea cardului de sanatate se face la momentul recoltarii probelor in punctele de recoltare propii ale furnizoriilor de investigatii paraclinice. Pentru serviciile paraclinice de microbiologie – examene de urina si examene de materii fecale, daca sunt singurele investigatii recomandate, cardul se utilizeaza la momentul depunerii probelor la laborator; daca aceste analize sunt recomadate impreuna cu alte analize de laborator, cardul se utilizeaza la momentul recoltarii analizelor de laborator. Pentru examinarile de histopatologie si citologie care nu se recolteaza la furnizorii de investigatii paraclinice, probele sunt transmise la laborator insotite de biletele de trimitere, fara a fi necesara prezentarea cardului de sanatate.
b) pentru serviciile medicale paraclinice – investigatii de radiologie, imagistica medicala, explorari functionale si medicina nucleara utilizarea cardului national de asigurari sociale de sanatate se face la momentul efectuarii investigatiilor.

In asistenta medicala spitaliceasca, utilizarea cardului national de asigurari sociale de sanatate se face, astfel:
a) pentru spitalizarea continua utilizarea cardului de sanatate se face la internarea si externarea din spital, cu exceptia urmatoarelor situatii:
– la internare in spital, daca criteriul la internare este urgenta medico-chirurgicala
– la externare din spital pentru cazurile transferate la un alt spital si la internare, ca si caz transferat
– la externare, pentru situatiile in care s-a inregistrat decesul asiguratului.
b) pentru spitalizarea de zi prezentarea cardului national de asigurari sociale de sanatate se face la fiecare vizita, cu exceptia situatiilor in care criteriul de internare este urgenta medico-chirurgicala pentru serviciile acordate in structurile de urgenta (camera de garda/UPU/CPU)

Pentru furnizorii de ingrijiri medicale la domiciliu, respectiv ingrijiri paliative la domiciliu utilizarea cardului national de asigurari sociale de sanatate se face in fiecare zi in care se acorda ingrijiri.

In asistenta medicala de reabilitare medicala si recuperare, in sanatorii si preventorii, cardul de sanatate se utilizeaza la internare si externare.

Pentru dispozitive medicale, este necesara utilizarea cardului de sanatate daca dispozitivul medical se ridica de catre beneficiar de la sediul lucrativ/punctul de lucru al furnizorului de dispozitive medicale. in situatia in care ridicarea dispozitivului medical de la sediul lucrativ/punctul de lucru al furnizorului de dispozitive medicale se face de catre apartinatorul beneficiarului – membru al familiei (parinte, sot/sotie, fiu/fiica), imputernicit legal-se utilizeaza cardul national de asigurari sociale de sanatate sau cartea de identitate/buletinul de identitate/pasaportul acestuia.

In situatia in care dispozitivul medical se elibereaza prin posta, curierat, transport propriu ori inchiriat prezentarea cardului nu este necesara;

Pentru medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu, utilizarea cardului national de sanatate se face la momentul ridicarii medicamentelor din farmacie, daca acestea se ridica de catre beneficiarul prescriptiei.

In situatia in care ridicarea medicamentelor de la farmacie se face de catre un imputernicit, se utilizeaza cardul national de asigurari sociale de sanatate al imputernicitului sau cartea de identitate/buletinul de identitate/pasaportul, daca imputernicitul nu poate prezenta card.

Aproape 15 milioane de carduri au ajuns deja in buzunarele asiguratilor

In prezent, la casele de asigurari de sanatate se afla peste 300 de mii de carduri care asteapta sa fie ridicate, in timp ce aproape 15 milioane de carduri au ajuns deja in buzunarele asiguratilor. Asiguratii pe numele carora a fost tiparit cardul de sanatate, dar din diverse motive nu au intrat inca in posesia lui, trebuie sa se adreseze casei de asigurari in evidenta careia se afla pentru a solicita eliberarea cardului de sanatate.Casele de asigurari de sanatate vor elibera adeverinte de inlocuire a cardului pentru persoanele care solicita card duplicat si pentru asiguratii care din motive personale sau religioase refuza utilizarea cardului de sanatate.

“Am decis ca utilizarea cardului de sanatate nu mai poate fi amanata. Sistemul are nevoie de acest instrument. Economiile pe care le vom face se vor regasi in numarul si calitatea serviciilor oferite asiguratilor”, sustinea, acum cateva zile, Nicolae Banicioiu, ministrul Sanatatii.

“A venit momentul ca acest card sa functioneze asa cum a fost el gandit. Consider ca a fost suficienta perioada de acomodare. Totodata, aceasta perioada a fost necesara. Am considerat important sa ne asiguram ca acest instrument util pentru sistem nu blocheaza accesul asiguratilor la servicii medicale”, a declarat Vasile Ciurchea, presedintele CNAS.

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.