Ce acte trebuie sa pregatesti pentru inscrierea la concursul de admitere la Medicina

0

Vrei sa sustii concursul de admitere la Medicina? Iata ce acte trebuie sa pregatesti in vederea inscrierii la una din cele mai cunoscute universitati de profil din tara.

Actele necesare la inscrierea la concursul de admitere:

Pentru inscrierea la concursul de admitere, in anul I, candidatii vor depune la centrele de inscriere la concurs un dosar plic care va contine urmatoarele documente: (valabil si pentru cetatenii Republicii Moldova care au obtinut diploma de bacalaureat in Romania si care vor sa candideze pe locurile repartizate de M.E.N)
– o cerere de inscriere
diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta in original sau copie legalizata, insotita de o adeverinta din care rezulta ca originalul se afla in pastrare la institutia emitenta a adeverintei precum si faptul ca a fost sau nu scutit de achitarea taxei de inscriere.

Absolventii de liceu din promotia 2016 pot prezenta, in locul diplomei de bacalaureat, adeverinta tip in care se mentioneaza atat media generala de bacalaureat cat si media generala a anilor de studii, urmand a depune diploma de bacalaureat la secretariatul facultatii pana la data de 30 septembrie 2016.

certificatul de nastere, in copie legalizata (si a celui de casatorie daca este cazul);
copie a buletinului sau cartii de identitate.
adeverinta medicala tip (+VDRL).

Adeverinta se obtine de la medicul de familie specificandu-se faptul ca respectivul candidat este clinic sanatos si nu se afla in evidente cu boli cronice.

Candidatii cu afectiuni cronice vor prezenta adeverinte medicale vizate de comisiile medicale judetene(dupa caz, a municipiului Bucuresti) de orientare scolara si profesionala. in adeverintele respective se va mentiona in mod expres gradul deficientelor, in functie de localizarea acestora, conform criteriilor medicale de orientare scolara si profesionala, din Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 427/1979.

trei fotografii tip buletin de identitate;
– adeverinta din care sa rezulte calitatea de student (promovat la finele sesiunii de examene din iunie-iulie 2015) eliberata de decanatul facultatii, precum si o copie a diplomei de bacalaureat legalizata sau autentificata de secretariatul facultatii detinatoare; diploma de licenta sau diploma echivalenta cu aceasta, pentru absolventii care doresc sa urmeze un al doilea program de studii, in original sau copie legalizata;
chitanta doveditoare a platii taxei de inscriere la concursul de admitere;
– acte doveditoare pentru candidatii care solicita scutirea de plata a taxei de inscriere la concursul de admitere (copii legalizate dupa certificatele de deces ale parintilor in cazul celor orfani de ambii parinti; adeverinte de la Casa de copii, in cazul celor aflati in aceasta situatie, adeverinta pentru copiii salariatilor UMF si copiii personalului didactic, indiferent de institutia de invatamant de stat, alte acte prevazute de regulament pentru scutirea achitarii taxei de inscriere), se arata in metodologia existenta pe site-ul UMF Craiova.

Secretariatele facultatilor primesc dosarele intocmite de candidati, efectueaza inscrierea si elibereaza legitimatiile de concurs numai daca, dupa verificarea fiecarui dosar, se constata urmatoarele:
– cererile tip de inscriere sunt completate corect (cu precizarea ordinei optiunilor, in cazul mai multor domenii de studiu) si poarta semnatura candidatului;
– dosarele contin toate actele necesare pentru inscriere.

Date concursului:
– la programele de studii Medicină, Medicină Dentară, Farmacie: 25 iulie 2016 ora 10.00.
– la programele de studii Moaşe, Asistenţă Medicală Generală, Balneo-fiziokinetoterapie şi Recuperare, Tehnică Dentară: 27 iulie 2016 ora 10.00.
Taxa inscriere: 250 lei.
Perioada de inscriere: 15-22 iulie 2016.

 

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.