Ce aduce luna septembrie la universitatile de Medicina

Ce aduce luna septembrie la universitatile de Medicina

0

E luna septembrie, au loc si acum inscrieri si examene, se numara bobocii la Medicina, se platesc taxe, se discuta despre cazari!

Universitatea de Medicina si Farmacie „Victor Babes” din Timisoara – date despre achitarea taxei de scolarizare

Listele cu repartitia pe camine si camere vor fi afisate la avizierul universitatii in data de 17.09.2014, urmand ca studentii sa se prezinte la administratia caminului in care au fost repartizati. incheierea contractului de inchiriere pentru anul I are loc in perioada 17 – 19.09.2014, iar pentru anii II – VI, pana in 23.09.2014. Copiii de cadre didactice, admisi pe locuri bugetate, se vor prezenta la incheierea contractului cu adeverinta de la locul de munca al parintelui – cadru didactic, vizata, datata cu luna septembrie 2014.

Incepand cu anul universitar 2014-2015, Universitatea de Medicina si Farmacie „Victor Babes” din Timisoara organizeaza admitere, prin concurs de dosare, pe baza mediei de la bacalaureat, pentru programul de studii „Asistenţa medicala generala la Lugoj”. Taxa de scolarizare este in cuatum de 500 euro/an de studiu. Pentru cele 75 de locuri disponibile, inscrierile au loc in perioada 01-18.09.2014, la sediul UMF „Victor Babes” din Timisoara, secretariatul Facultaţii de Medicina – Asistenţa medicala generala, P-ţa Eftimie Murgu nr. 2, Timisoara, tel. 0256 204250, int. 414.

Universitatea de Medicina si Farmacie „Victor Babes” din Timisoara – achitarea taxei de scolarizare. Candidaţii declaraţi admisi in anul I de studii vor achita contravaloarea in lei a taxei de studii, integral, in perioada 1 – 9 septembrie 2014, Plata se efectueaza in lei, la casieria universitaţii sau prin virament bancar, in contul universitaţii deschis la Trezoreria Timisoara: RO21TREZ62120F330500XXXX, cod fiscal: 4269215, cu urmatoarele menţiuni: “taxa de studii – nume, prenume, anul de studiu, specializarea”.

Locuri cu taxa la Medicina si Medicina Dentara, la Tirgu Mures

Universitatea de Medicina si Farmacie Tirgu Mures pune la dispozitia candidatilor posibilitatea de a se inscrie la programele de studii Medicina si Medicina Dentara, in sesiunea de admitere septembrie 2014, in urmatoarele conditii. Studentii admisi la aceste programe vor studia la LR sau LM ca program de baza, pentru care vor prezenta competenta lingvistica dar vor avea posibilitatea de a opta pentru a studia unele discipline in limba engleza.Taxa de scolarizare va fi de 5.000 Euro/an pe toata perioada scolarizarii. Numarul de locuri scoase la concurs pentru fiecare program este urmatorul:
– Medicina – limba romana: 25 locuri
– Medicina – limba maghiara: 25 locuri
– Medicina dentara – limba romana: 5 locuri
– Medicina dentara – limba maghiara: 5 locuri
Examenul de admitere va consta dintr-un test grila alcatuit din 100 de intrebari . Nota finala va fi formata din nota obtinuta la test (90% din media finala) + media de bacalaureat/echivalent (10% din media finala). Perioada de inscriere va fi 10-12 septembrie 2014, iar data examenului va fi 17 septembrie 2014. Inscrierea se va realiza la sediul Universitatii.

Precizari de la Universitatea de Medicina si Farmacie ”Carol Davila” Bucuresti

Facultatea de Farmacie precizeaza: candidatii admisi pe locurile cu taxa trebuie sa aduca chitanta in original, de achitare a jumatate de taxa, la secretariatul institutiei, intre 1 si 5.09.2014. O precizare similara vine din partea Facultatii de Medicina Generala: 31 august a fost ultima zi de achitare a taxei (50%) la casieria rectoratului, candidatii vor confirma, in perioada 1-5.09, locul cu taxa la secretariatul Facultatii de Medicina, cu chitanta de plata. Daca nu se face dovada platii in termenul precizat se pierde locul la taxa. in vederea inmatricularii, candidatii admisi pe locurile finantate de la bugetul de stat au obligatia de a depune, pana la 30 septembrie 2014, diploma de bacalaureat (adeverinta pentru cei care au promovat examenul in acest an), in original, la secretariatul facultatii. Nerespectarea acestei cerinte duce la pierderea locului finantat.

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.