Ce trebuie sa contina dosarul de inscriere pentru examenul de medic specialist

Ce trebuie sa contina dosarul de inscriere pentru examenul de medic specialist

0

Din 2 februarie si pana in 17 ale lunii, medicii, medicii dentisti si farmacistii rezidenti din reteaua de asistenta medicala, inclusiv medicii care au efectuat specializare prin Ministerul Educatiei Nationale, dar si cadrele didactice si de cercetare stiintifica medicala, precum si candidatii aflati la a doua specialitate pot depune dosarele de inscriere pentru examenul de medic specialist – sesiunea 24 martie 2015.

Dosarul de inscriere la examenul de medic specialist va cuprinde:

– cerere de inscriere in care se vor mentiona: specialitatea, centrele universitare in care s-a efectuat pregatirea si centrul universitar in care se doreste sa se sustina examenul, precum si un telefon de contact;
– copia xerox a buletinului/cartii de identitate;
– copia xerox a diplomei de medic, medic dentist sau farmacist;
– copia xerox a certificatului/adeverintei de medic, medic dentist sau farmacist specialist pentru candidatii la a doua specialitate;
– copii xerox ale documentelor care atesta schimbarea numelui (certificat de casatorie etc.), daca este cazul:
– xerocopia carnetului de rezident din care sa reiasa efectuarea tuturor stagiilor cuprinse in curricula specialitatii, respectiv absolvirea cu note a tuturor colocviilor in urma stagiilor obligatorii efectuate;
– xerocopii ale stagiilor de pregatire cu calificativ, pentru medicii aflati la cea de a doua specialitate in regim cu taxa, care nu au carnet de rezident;
– adeverinta de vechime, eliberata de unitatea sanitara in care este incadrat rezidentul (inclusiv pentru cei aflati la a doua specialitate prin concurs de rezidentiat), din care sa reiasa tipul contractului individual de munca (pe perioada determinata sau nedeterminata), numarul Ordinului de confirmare in rezidentiat,
vechimea ca medic rezident la data de 15.04.2015 si data incheierii pregatirii.
– pentru medicii aflati la cea de a doua specialitate in regim cu taxa (fara concurs de rezidentiat), adeverinta de finalizare a pregatirii in specialitate va fi eliberata de coordonatorul in specialitate.
– recomandarea coordonatorului de rezidentiat – pentru candidatii care solicita derogare si incheie pregatirea in perioada 16 aprilie-15 octombrie 2015.
– medicii, medicii dentisti si farmacistii rezidenti care au efectuat diferite perioade de stagii in strainatate, in specialitatea in care au fost confirmati, vor anexa si aprobarea Ministerului Sanatatii de recunoastere a acestor stagii)
– chitanta de plata a taxei de 300 de lei, achitata pe numele candidatului la examenul de medic specialist, prin O.P. sau mandat postal, in contul IBAN nr.RO85TREZ7005003XXX000092, CUI-4266456, DTMB (Directia de Trezorerie a Municipiului Bucuresti) beneficiar Ministerul Sanatatii, adresa: str. Cristian Popisteanu Nr 1-3, sector 1, Bucuresti, cod: 010024. La locul pentru corespondenta se va mentiona „Taxa examen specialist”.
– xerocopii ale chitantelor care atesta achitarea sumelor aferente pregatirii pentru medicii aflati la cea de a doua specialitate.

Vezi unde se vor depune dosarele de inscriere pentru examenul de medic specialist

Candidatii care finalizeaza pregatirea dupa data de 15 aprilie 2015, si solicita sustinerea examenului de medic specialist cu derogare de vechime, vor transmite in acest sens dosarele de inscriere Ministerului Sanatatii.

Vezi calendarul examenului de medic specialist

Tematicile dupa care se vor desfasura examenul de medic specialist, in aceasta sesiune, au fost publicate in saptamânalul “Viata Medicala”, si sunt postate pe pagina web a Ministerului Sanatatii www.ms.ro, la rubrica informare-cursuri, concursuri, examene/Tematici.

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.