Conferinta Nationala de Medicina Aplicata la Educatie Fizica si Sport ”Iuliu Hațieganu”

Conferinta Nationala de Medicina Aplicata la Educatie Fizica si Sport ”Iuliu Hațieganu”

0

Premiza de la care s-a pornit este aceea a organizării unor acțiuni științifice de amploare, sub egida Universității de Medicină și Farmacie ”Iuliu Hațieganu”  în colaborare cu Societatea Medicală Română de Educație Fizică și Sport. Printre obiectivele SMREFS este și organizarea de simpozioane, mese rotunde, seminarii, conferințe. În această idee, s-a preconizat organizarea unei manifestări științifice intitulată Conferința națională de medicină aplicată la educație fizică și sport ”Iuliu Hațieganu” în perioada 30-31 mai 2013.

Conferința are ca scop dezbaterea în cadrul aceleiași manifestări științifice a unor tematici de interferență între educația fizică și sportul actual și medicina modernă cu diferitele sale domenii și specialități. Acest mod de abordare multidisciplinară între domeniile amintite a fost aplicat cu succes de Prof.Dr.Iuliu Hațieganu, întemeietorul Societății Medicale de Educație Fizică și Sport. Un alt scop al Conferinței este ca această simbioză dintre specialiștii celor două domenii fundamentale și cele colaterale acestora să ia amploare în perspectiva anilor următori.

Obiective

a)       Punerea în contact a cercetătorilor și specialiștilor din domeniile medical (medicină școlară, medicină universitară, medicină sportivă, etc. și educația fizică, sport de performanță.

b)      Realizarea și introducerea unor noi tehnici de lucru, evaluare, recuperare prin metode interdisciplinare, bazate pe relația medic-profesor de educație fizică-antrenor.

c)       Dezvoltarea domeniilor de educație  fizică – sport de performanță – medicină sub forma unei platforme comune de cercetare în cadrul Universității de Medicină și Farmacie ”Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca.

Lucrările conferinței se adresează următoarelor grupuri de specialiști:

a)       Profesorilor de educație fizică din învățământul școlar și universitar, profesorilor formatori din cadrul facultăților de profil sportiv.

b)      Medicilor de medicină sportivă, medicilor de medicină generală, medicilor specialiști de ortopedie, chirurgie internă, recuperare, terapii, toate specialitățile cu aplicație la educație fizică și sport.

c)       Specialiștilor medicilor și farmaciștilor în probleme de medicație, nutriție.

d)      Specialiștilor în odontologie-sportivă, chirurgilor de chirurgie maxilo oro facială aplicată la cazuri din activitatea sportivă.

e)      Altor specialiști în medicină, medicină dentară, farmacie, aplicate la activitățile de educație fizică și sport.

Beneficiarii direcți ai Conferinței Naționale de medicină aplicată la educația fizică și sport sunt specialiștii din domeniile și specialitățile amintite, din întreaga țară, prin valorificarea rezultatelor conferinței în trei modalități: comunicarea rezultatelor cercetărilor proprii, publicarea rezultatelor în reviste de specialitate cotate internațional și aplicarea în practică a celor mai importante rezultate comunicate și publicate.

Revista de specialitate implicată în valorificarea rezultatelor conferinței este Palestrica Mileniului III – Civilizație și Sport, avându-l ca redactor șef pe Prof.Dr.Traian Bocu.

Conferința Națională de medicină aplicată la educația fizică și sport reprezintă intenția de extindere a ideilor ilustrului Profesor Iuliu Hațieganu cu privire la necesitatea corelării activităților de educație fizică și sport de performanță cu medicina modernă.

Proiectul interdisciplinar este axat pe două mari domenii: medical și educație fizică și sport. Temele de cercetare care constituie și secțiunile conferinței sunt următoarele:

Ø  Educație fizică – Medicină școlară și universitară – Pediatrie socială

Ø  Sport de performanță – Medicină sportivă – Recuperare – Tratamente

Ø  Activitate fizică – Fiziologia efortului – Medicină psihosomatică

Ø  Calitatea vieții – Sănătate publică – Nutriție – Igienă – Sănătate mintală

Temele de cercetare vor fi concretizate în comunicările din cadrul secțiunilor care vor fi bazate pe cele mai recente descoperiri din domeniile respective. În cadrul conferinței va fi organizată o Masă rotundă cu tema ”Conferințe de medicină aplicate la educație fizică și sport” editată sub îngrijirea Prof.dr.Iuliu Hațieganu în anul 1938.

Prezentările în plen vor fi susținute de personalități ale vieții medicale și sportive precum:

1.       Conf.Dr.Gheorghe Dumitru – Universitatea Ovidius Constanța, FEFS

2.       Prof.Dr. Iacob Hanțiu – Universitatea din Oradea, Facultatea de Geografie, Turis și Sport

3.       Dr. Dan Riga – Cercetător Științific Principal I – Membru al Academiei Oamenilor de Știință din România

4.       Prof.Dr. Petru Adrian Mircea – UMF ”Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca, Șeful Clinicii medicale I Cluj-Napoca

5.       Prof.Dr.Nicole Miu – UMF ”Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca, Președintele Societății Române de Pediatrie Socială

6.       Acad.Prof.dr.Nicolae Hâncu – UMF ”Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca, Membru al Academiei Române

Sursa: Televiziunea Medicala

Share.

Comments are closed.