Cursuri gratuite pentru screening de cancer

Cursuri gratuite pentru screening de cancer

0

1042_articolMinsterul Sănătății derulează proiectul POSDRU/63/3.2/S/20596 Instruire şi prevenţie pentru o viaţă sănătoasă, împreună cu partenerii:

• Institutul Naţional de Sănătate Publică;

• Colegiul Medicilor din România;

• Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti;

• Institutul Oncologic „Prof Dr I Chiricuţă” Cluj-Napoca;

• Centro di Riferimento Oncologico (C.R.O.) di Aviano (Institutul de Cancer Aviano – Italia)

Obiectivul general al proiectului este creşterea gradului de formare a profesioniştilor din sistemul sanitar pentru a răspunde noilor priorităţi ale politicilor şi programelor de sănătate, urmârind creşterea gradului de adaptabilitate şi formare a lor, prin dobândirea de cunoştinţe necesare pentru asigurarea implementării unor programe de screening eficient pentru cancerul de col uterin, colon şi sân.

Grupul ţintă al proiectului este format din 7.332 medici instruiţi pentru implementarea programelor de screening eficient pentru cancerul de col uterin, colon şi sân.

Grupul ţintă va fi instruit în cadrul activităţii nr. 5 “Instruirea şi formarea medicilor implicaţi în derularea Programelor de Screening”, astfel:

 

– partenerii Ministerului Sănătăţii în cadrul proiectului, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti şi Institutul Oncologic „Prof. Dr. I. Chiricuţă” Cluj-Napoca, vor instrui 132 medici specialişti (84 medici specialiști Medicină de Familie şi 48 medici specialişti, specialităţile- Anatomie Patologică 4, Medicină de Laborator 8, Sănătate Publică/Epidemiologie 2, Radiologie-Imagistică Medicală şi Medicină Nucleară 10, Obstetrică Ginecologie 16 şi Gastroenterologie 8);

– cei 132 de medici specialişti instruiţi, devin instructori pentru 7.200 medici: 6.000 medici specialitate Medicină de Familie şi 1.200 medici specialişti – 80 Anatomie Patologică, 220 Medicină de Laborator, 40 Sănătate Publică/Epidemiologie, 260 Radiologie-Imagistică Medicală şi Medicină Nucleară, 400 Obstetrică Ginecologie şi 200 Gastroenterologie; În cadrul proiectului se selectează 132 medici specialişti (84 medici specialişti Medicină de Familie şi 48 medici specialişti, specialităţile- Anatomie Patologică 4, Medicină de Laborator 8, Sănătate Publică/Epidemiologie 2, Radiologie-Imagistică Medicală şi Medicină Nucleară 10, Obstetrică Ginecologie 16 şi Gastroenterologie 8), care au următoarele responsabilităţi:

• asigură instruirea grupelor de participanţi în judeţele/regiunile alocate;

• sprijină activităţile proiectului în judeţul/regiunea în care instruieşte;

• asigură monitorizarea proiectului la nivel judeţean şi regional;

• furnizează rapoarte lunare asupra activităţii sale.

Cei 48 de instructori medici specialişti vor avea disponibilitate de deplasare, în cele 8 regiuni de dezvoltare a României. Cei 84 de instructori medici specialişti Medicină de familie vor avea disponibilitate de deplasare, în unul din cele 42 judeţe.

 

Criteriile de selecţie pentru 132 medici specialişti instructori, aşa cum au fost elaborate de Colegiul Medicilor din România, partener în proiect;

‐ Studii universitare – Facultatea de Medicină;

‐ Să fie medici specialişti şi/sau primari în domeniile specialităţilor medicale identificate;

‐ Să aibă competenţele profesionale specifice, certificate în conformitate cu reglementările în vigoare,

care să acrediteze implicit dreptul de liberă practică pentru respectiva calificare;

‐ Să fie cadru didactic sau formator acreditat în domeniul corespondent celui în care urmează să facă

instruirea;

‐ Să fie disponibil de a fi instruit şi de a fi instructor;

‐ Să aibă în dotare (sau să aibă acces la) aparatura necesară pentru derularea programelor de formare, corespunzător fiecarui tip de screening;

– Performanţa profesională; abilităţile în managementul formabililor; spiritul de inovaţie; spiritul de echipă; abilităţile de comunicare; abilităţile de formare în relaţia medic-pacient reprezintă un plus în situaţia în care pot fi demonstrate.

 

În cadrul proiectului se selectează şi 7200 medici specialişti astfel:

  • 6000 medici specialişti Medicină de Familie şi
  • 1.200 medici specialişti – 80 Anatomie Patologică, 220 Medicină de Laborator, 40 Sănătate Publică/Epidemiologie, 260 Radiologie-Imagistică Medicală şi Medicină Nucleară, 400 Obstetrică Ginecologie şi 200 Gastroenterologie.

 

Criteriile de selecţie pentru 7200 medici specialişti – participanţi, aşa cum au fost elaborate de Colegiul Medicilor din România, partener în proiect;

– Disponibilitatea fiecarui participant;

– Propunerea sau numirea din partea conducătorului unității unde lucrează medicul specialist.

Criterii specifice în funcţie de tipul de screening pentru 1200 medici specialişti – 80 Anatomie Patologică, 220 Medicină de Laborator, 40 Sănătate Publică/Epidemiologie, 260 Radiologie-Imagistică Medicală şi Medicină Nucleară, 400 Obstetrică Ginecologie şi 200 Gastroenterologie.

Competenţa necesară efectuării tehnicilor cerute de fiecare tip de screening (specialitate, atestate de studii complementare, experienţa în portofoliu profesional individual).

Pentru cancerul de col:

– medici specialişti sau primari Obstetrică Ginecologie;

– medici specialişti sau primari Anatomie Patologică şi Medicină de Laborator.

Pentru cancerul de sân:

– medici specialişti sau primari Radiologie Imagistică Medicală, cu atestat Senologie;

Pentru cancerul colo-rectal:

– medici specialişti sau primari Gastroenterologie cu atestat de studii complementare în Endoscopie Digestiva Diagnostica (EDD ) şi/sau terapeutica;

– medici specialişti Anatomie Patologică

Numărul de medici specialişti ce aparţin unei regiuni sau unui judeţ este estimativ, acesta stabilindu-se în funcţie de candidaturile depuse.

Informaţii utile pentru participanţi

1. Aplicaţiile dumneavoastră trebuie să cuprindă:

  • formular de înscriere (anexa 4) completat, semnat şi scanat;
  • scrisoare de recomandare din partea conducătorului unităţii în care lucrează medicul specialist, (sau de la Colegiul Medicilor sau Directia de Sănătate Publică) semnată şi scanată;
  • CV format european ( CVeuropass), în limba română, semnat şi scanat;
  • documentele justificative (copia diplomei de licenţă, copia diplomei de competenţă, etc)

TERMEN LIMITĂ până cel târziu 15 aprilie 2012, orele 24:00, la următoarele adrese de e-mail:

selectie132medicispecialistiinstructori@ms.ro

selectie1200medicispecialisti@ms.ro

selectie6000medicispecialistimedicinafamilie@ms

Sursa: Televiziunea Medicala

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.