Detasarea medicilor rezidenti - regulamentul pe 2015

Detasarea medicilor rezidenti – regulamentul pe 2015

0

Care sunt motivele pentru care se poate aproba detasarea medicilor rezidenti? Nu trebuie sa fie neaparat situatii exceptionale, poate exista o situatie familiala deosebita sau chiar una locativa – autoritatile vin cu precizari.

Ministerul Sanatatii a venit cu precizari privind detasarea medicilor rezidenti. Pentru medicii rezidenti anul I, care incep pregatirea in rezidentiat la 1.01.2015, actele necesare in vederea aprobarii detasarilor vor fi depuse personal sau prin posta incepand cu 6.01.2015, la Ministerul Sanatatii, Directia Generala Resurse, Juridic si Contencios, la sediul din str. G. Vraca, nr. 9, sector 1, Bucuresti.

Detasarea medicilor rezidenti, dar si a farmacistilor si dentistilor confirmati rezidenti se poate aproba pe o perioada de un an de zile, cu posibilitate de prelungire, pentru urmatoarele motive justificate:

– in scopul parcurgerii integrale a modulelor de pregatire, in situatia in care un centru universitar acreditat nu dispune in totalitate de conditiile de dotare tehnico-materiala sau de experienta profesionala pentru anumite abilitati din curriculum-ul de pregatire;
– probleme de sanatate care necesita prezenta acestora intr-un alt centru universitar;
– situatii deosebite familiale sau locative;
– alte situatii exceptionale.

Detasarea medicilor rezidenti – dosarul va contine urmatoarele documente:

– cerere de detasare, semnata de rezident, in care se va trece denumirea stagiului de pregatire solicitat, perioada si locul de desfasurare a acestuia;
– copie dupa acte justificative, ce constituie motivele pentru care se solicita detasarea medicilor rezidenti;
– avizul spitalului platitor cu care rezidentul a incheiat contract de munca pe perioada determinata/nedeterminata;
– acordul de plecare al coordonatorului de program de rezidentiat in specialitatea aleasa, din centrul universitar in care a fost confirmat;
– acordul de primire al coordonatorului de program de rezidentiat in specialitatea in care este confirmat, din centrul universitar in care urmeaza sa se detaseze sau acceptul de primire dat de coordonatorul de program de rezidentiat in specialitatea modulului in care se doreste detasarea (in cazul in care se detaseaza pe un stagiu complementar), respectiv de la un medic primar in specialitatea modulului in care se solicita detasarea – pentru medicii rezidenti specialitatea Medicina de familie.

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.