Detasari pentru medicii rezidenti sau specialistii la a doua specializare

Detasari pentru medicii rezidenti sau specialistii in pregatire la a doua specializare

0

Pentru medicii rezidenti si specialistii in pregatire la a doua specializare care solicita detasarea in alt centru universitar pentru efectuarea pregatirii prin rezidentiat, Ministerul Sanatatii pune la dispozitie o interfata prin care se poate afla stadiul solicitarii.

In cadrul acestui program pilot vor fi afisate detasarile prelucrate in ultimele 9 luni.

Completari de acte si informatii suplimentare pot fi obtinute la tel/fax: 021.255.1574.

Regulament de detasari

Actele necesare in vederea aprobarii detasarilor vor fi depuse personal sau prin posta pe adresa:

Ministerul Sanatatii, Directia Generala Resurse, Juridic si Contencios, sediul din str. G.Vraca, nr. 9, sector 1, cod 010146, Bucuresti.

Detasarea medicilor / medicilor dentisti / farmacistilor confirmati rezidenti se poate aproba pe o perioada de un an de zile, cu posibilitate de prelungire, pentru motive justificate:

  1. In scopul parcurgerii integrale a modulelor de pregatire in situatia in care, un centru universitar acreditat nu dispune in totalitate de conditiile de dotare tehnico-materiala sau de experienta profesionala pentru anumite abilitati din curriculum-ul de pregatire;
  2. probleme de sanatate care necesita prezenta acestora intr-un alt centru universitar;
  3. situatii deosebite familiale sau locative;
  4. alte situatii exceptionale.

Dosarul constituit in vederea detasarii rezidentilor va contine urmatoarele documente:

  • cerere de detasare adresata Ministerului Sanatatii, semnata de rezident, in care se va specifica pentru fiecare

a. modul de pregatire:
b. denumirea modulului de pregatire
c. perioada
d. unitatea sanitara, sectia, coordonatorul

  • copie dupa acte justificative, ce constituie motivele pentru care se solicita detasarea;
  • avizul spitalului platitor cu care rezidentul a incheiat contract de munca pe perioada determinata/nedeterminata;
  • acordul de plecare al coordonatorului de program de rezidentiat in specialitatea aleasa, din centrul universitar in care a fost confirmat;

model cerere detasare plecare

  • acordul de primire al coordonatorului de program de rezidentiat in specialitatea in care este confirmat, din centrul universitar in care urmeaza sa se detaseze sau acceptul de primire dat de coordonatorul de program de rezidentiat in specialitatea modulului in care se doreste detasarea (in cazul in care se detaseaza pe un stagiu complementar), respectiv de la un medic primar in specialitatea modulului in care se solicita detasarea – pentru medicii rezidenti specialitatea Medicina de familie.

model cerere detasare primire

Detalii suplimentare si lista de detasari aprobate / incomplete / respinse

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.