Dezbatere publică privind desfiinţarea şi reorganizarea unor unitaţi sanitare

0

363_articolPe site-ul Ministerului Sănătăţii, www.ms.ro, se află în dezbatere publică, un număr de 4 Hotărâri de Guvern care vizează desfiinţarea şi reorganizarea următoarelor unităţi sanitare:

Institutul de Fonoaudiologie și Chirurgie Funcțională O.R.L. “Prof. Dr.D.Hociotă ” cu Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti
Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Mangalia cu Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Techirghiol
Institutul Naţional pentru Medicină Complementară şi Alternativă Bucureşti “Prof. Dr. Florin Brătilă” Bucureşti, a Spitalului Clinic de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie „Eforie Nord” cu Institutul Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie Bucureşti
Centrul de Cercetări şi Asistenţă Medicală Şimleu Silvaniei cu Spitalul Orăşenesc Şimleu Silvaniei

Reorganizarea acestor unităţi face parte din strategia Ministerului Sănătăţii de eficientizare a sistemului spitalicesc şi realizare a unui sistem în care unităţile să corespundă cerinţelor de asistenţă medicală actuale.

Proiectul de act normativ prevede desfiinţarea Institutului de Fonoaudiologie şi Chirurgie Funcţională O.R.L. “Prof. Dr. Dorin Hociotă” Bucureşti, ca cu unitate cu personalitate juridică şi reorganizare a acesteia în centru de fonoaudiologie şi chirurgie funcţională, fără personalitate juridică, în cadrul Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti.

Prin organizarea unitară a activităţii celor două unităţi, Ministerul Sănătăţii urmăreşte creşterea calităţii actului medical, precum şi optimizarea asistenţei medicale acordată pacienţilor.

Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti este o unitate sanitară, cu peste 1000 de paturi care acordă diverse servicii medicale spitaliceşti şi ambulatorii, dar care pentru, specialiatea ORL, are la dispoziţie doar un compartiment cu 10 paturi fără capacitatea de a soluţiona în toate situaţiile cazuista aferentă unui spital de urgenţă. Pe de altă parte Institutul Naţional Hociotă este un for metodologic cu secţii clinice specializate în abordarea diferitelor patologii în domeniul ORL care poate asigura buna funcţionare a unităţii nou înfiinţate.

Păstrarea institutului sub formă de centru va permite continuarea activităţilor actuale.

Desfiinţarea Sanatoriului Balnear şi de Recuperare Mangalia şi reorganizarea Sanatoriului Balnear şi de Recuperare Techirghiolse înscrie într-un plan al Ministerului Sănătăţii, atât pe termen scurt, cât şi mediu, care vizează identificarea soluţiilor pentru reducerea cheltuielilor de întreţinere – funcţionare şi eficientizare a utilizării bazei tehnice în unităţile sanitare din reţeaua proprie, prin integrarea serviciilor existente sau a celor nou create.

Reorganizarea Institutului Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie Bucureşti, prin desfiinţarea Institutului Naţional pentru Medicină Complementară şi Alternativă Bucureşti “Prof. Dr. Florin Brătilă” Bucureşti, a Spitalului Clinic de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie Eforie Nord asigură premisele pentru introducerea unui management unitar, precum şi posibilitatea utilizării unor platforme comune în cazul a trei unităţi care acordă acelaşi tip de servicii spitaliceşti şi ambulatorii de specialitate în domeniul recuperare, medicină fizică şi balneologie.

Reorganizarea celor două unităţi medicale, Centrul de Cercetări şi Asistenţă Medicală Şimleu Silvaniei cu Spitalul Orăşenesc Şimleu Silvaniei a fost propusă chiar de către autoritatea locală.

În prezent, Centrul de Cercetare si Asistenţă Medicală Şimleu Silvaniei funcţionează în mare parte, în cadrul Spitalului Orăşenesc Şimleu Silvaniei. Doar compartimentele de medicină internă şi de endoscopie digestivă ale centrului se află într-o altă locaţie, chiar dacă secţia de gastroenterologie este în clădirea spitalului. În acest fel, pacienţii sunt nevoiţi să parcurgă o distanţă de 2 km între secţie şi compartimentul de investigaţii.

Prin măsura propusă se reduc cheltuielile de regie în ceea ce priveşte clădirea în care funcţionează cele 20 de paturi. De asemenea, vor exista laboratoare de investigaţii şi tratament unice, care vor fi utilizate în comun, completându-se şi schema de personal, iar pacienţii vor beneficia de servicii complete la nivelul de competenţă al unităţii. Liniile de gardă vor fi organizate unitar asigurând continuitatea asitenţei medicale în oraşul Simleu Silvaniei, cu implicarea tuturor medicilor de specialitatea respectivă din ambele unitati sanitare şi vor funcţiona la nivelul spitalului, unde sunt si celelalte specialităti.

Prin reorganizările propuse, se poate realiza utilizarea optimă a fondurilor Ministerului Sănătăţii sau pot fi atrase fonduri din alte surse, în funcţie de priorităţile politicii de sănătate şi a nevoilor obiective, evidenţiate prin cererea de servicii medicale.

În urma acestor reorganizări, în subordinea Ministerului Sănătăţii vor rămâne 55 de unităţi sanitare.

—————————

Vezi aici:

Hotararea de Guvern privind desfiinţarea Institutului Naţional pentru Medicină Complementară şi Alternativă Bucureşti “Prof. Dr. Florin Brătilă” Bucureşti şi a Spitalului Clinic de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie Eforie Nord şi reorganizarea Institutului Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie Bucureşti

Hotararea de Guvern privind desfiinţarea Institutului de Fonoaudiologie şi Chirurgie Funcţională O.R.L. “Prof. Dr. Dorin Hociotă” Bucureşti şi reorganizarea Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti

Hotararea de Guvern privind desfiinţarea Sanatoriului Balnear şi de Recuperare Mangalia şi reorganizarea Sanatoriului Balnear şi de Recuperare Techirghiol

Hotararea de Guvern privind desfiinţarea Centrului de Cercetări şi Asistenţă Medicală Şimleu Silvaniei şi reorganizarea Spitalului Orăşenesc Şimleu Silvaniei

Observatiile si propunerile privind proiectele de act normativ, pot fi transmise pe adresa: propuneri@ms.ro,
Termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site-ul www.ms.ro a textului proiectului de act normativ

Sursa: ms.ro – comunicat de presă

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.