Din 2014, lapte de calitate... UE. Vezi ce condiții trebuie îndeplinite

Din 2014, lapte de calitate… UE. Vezi ce condiții trebuie îndeplinite

0

lapteÎncepând cu 1 ianuarie 2014, toţi producătorii care livrează laptele la centrele de colectare/unităţile de procesare, precum şi procesatorii care vând direct laptele crud către consumatorii finali, trebuie să îndeplinească cerinţele de calitate ale Uniunii Europene. Condițiile sunt multe, privind numărul total de germeni în mililitrul de lapte, mulgere, transport și păstrare – vezi cum sună teoria: vom mai vedea în aceste condiții lapte, în peturi, de vânzare prin piețe sau la marginea drumului?

Laptele crud trebuie să provină de la animale sănătoase, fapt atestat de fişa de sănătate a animalelor, întocmită de medicul veterinar de liberă practică şi vizata de medicul veterinar oficial zonal. Laptele trebuie să fie obţinut, manipulat şi păstrat în condiţii igienice şi să îndeplinească criteriile de calitate şi igienă, în conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 853/2004, se arată într-un material comunicat de către DSVSA Tulcea:
– numărul total de germeni la 30°C (pe ml) mai mic sau egal cu 100.000, media geometrică calculată pe o perioadă de două luni, cu recoltarea a cel puţin două probe pe lună;
– numărul de celule somatice (pe ml) mai mic sau egal cu 400.000, media geometrică calculată pe o perioadă de trei luni, cu recoltarea a cel puţin o probă pe lună;

Laptele care nu îndeplineşte criteriile de calitate se va dirija numai la procesare, în brânzeturi cu perioadă lungă de măturare (peste 60 zile).

– Sunt interzise consumul, livrarea laptelui la centrele de colectare/unităţile de procesare şi vânzarea directă a laptelui crud, provenit de la vaci tratate cu medicamente, fără a respecta perioada de aşteptare indicată de medicul veterinar de liberă practică.
– Obligatoriu, înainte de muls, trebuie efectuată toaletarea glandei mamare.
– Trebuie să se respecte igiena personalului (spălarea mâinilor înainte de muls, echipamentul de protecţie să fie curat şi complet, leziunile pielii trebuie să fie acoperite cu bandaje rezistente şi impermeabile).
– Deţinătorii de animale şi personalul implicat în mulsul vacilor, trebuie să deţină carnete de sănătate din care să rezulte că nu sunt purtători de germeni patogeni care ar putea fi transmişi prin lapte sau nu au boli cronice.
– Echipamentele folosite pentru muls, trebuie să fie confecţionate din materiale uşor de spălat şi dezinfectat şi care să nu transfere laptelui gust şi miros anormal.
Laptele anormal (laptele provenit de la animalele bolnave, aflate sub tratament sau în perioada de aşteptare după administrarea tratamentului, precum şi laptele care prezintă modificări de culoare, gust şi miros) nu trebuie folosit pentru consum.
– În cazul în care au trecut mai mult de două ore de la muls, laptele trebuie răcit la o temperatură de maxim 8 grade Celsius atunci când este colectat zilnic şi la maxim 6 grade Celsius, atunci când este colectat la 2 zile.
– Imediat după muls, laptele se depozitează într-un spaţiu curat, special amenajat şi dotat cu echipamente de stocare şi răcire, închise ermetic (tancuri de răcire), dotate cu sisteme de înregistrare şi monitorizare a temperaturii laptelui.
– În timpul transportului laptelui de la fermă, trebuie menţinut lanţul frigorific.

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.