Directorul DSP Bucuresti a fost destituit, iar alti doi sefi, trimisi in fata comisiei de disciplina

0

153_articolCSEKE Attila, ministrul Sănătăţii a aprobat propunerea de destituire a  conf. dr. Daniel POPESCU din funcţia de director coordonator al Direcţiei de Sănătate Publică Bucureşti pentru grave nereguli  constatate în managementul resurselor umane, angajări ilegale şi încadrarea pe posturi cu încălcarea prevederilor legale. Ministrul Sănătăţii a avizat favorabil Raportul de control care i-a fost înaintat de către Corpul de control al ministerului. Ministerul Sănătăţii va trimite directorului coordonator DSPMB notificarea cu privire la rezultatele controlului efectuat la sediul instituţie, precum şi propunerile acestuia, se arata intr-un comunicat dat publicitatii.

În urma controlului, şeful Serviciului de Resurse Umane şi coordonatorul Biroului de Organizare şi Salarizare au fost trimişi la Comisia de disciplină şi s-a dispus restituirea sumelor încasate ilegal prin încheierea contractelor de muncă a doi jurişti în cadrul instituţiei, precum şi analiza recuperării sumelor achitate şefului Serviciul Administrativ, Aprovizionare şi Mentenanţă pentru grave abateri de la legislaţia în vigoare.

În perioada 03-11 iunie 2010, Corpul de Control al ministrului Sănătăţii a realizat o misiune de control la  Serviciului Resurse Umane, Normare, Organizare, Salarizare din cadrul Direcţiei de Sănătate Bucureşti, în urma unor sesizări venite din partea unor angajaţi ai acestei instituţii.

Echipa de control a Ministerului Sănătăţii a constatat o serie de deficienţe majore şi încălcarea flagrantă a legii la întocmirea fişelor de post, evaluarea performanţelor profesionale, angajarea de personal pe posturi de funcţionari publici , încadrări pe perioadă determinată şi contract parţial de timp, promovarea în funcţie şi detaşarea funcţionarilor publici.

Astfel, se arata in comunicat,  în Direcţia de Sănătate Publică Bucureşti nu sunt întocmitefişele de post, iar acolo unde există, respectă caracteristicile titularului şi nu pe cele ale postului, aşa cum ar fi legal. Mai mult, fişele de post nu sunt avizate de reprezentantul legal al direcţiei, iar pe unele dintre acestea nu există nici semnătura titularului. Acolo unde totuşi titularul a semnat fişa postului, nu este menţionată data la care a luat la cunoştinţă asupra sarcinilor şi atribuţiilor ce îi revin.

În Direcţia de Sănătate Publică Bucureşti a fost încadrat personal pe funcţii publice fără a se susţine concurs şi fără a fi îndeplinite condiţiile obligatoriireferitoare la recrutarea/angajarea funcţionarilor publici. La fel s-a procedat şi cu încadrările pe perioadă determinată şi control parţial de muncă, fără respectarea Codului Muncii.

De exemplu, în Direcţia de Sănătate Publică Bucureşti, unul dintre jurişti a fost angajat cu normă întreagă prin ordin verbal al directorului coordonator, şi nu prin concurs aşa cum prevede legea. Mai mult, viza de legalitate pentru această angajare a fost dată de către soţia juristului,  care ocupa şi ea o funcţie de consilier juridic în acelaşi compartiment.

Conducerea Direcţiei de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti nu a putut să pună la dispoziţia echipei de control documente care să dovedească faptul că aceste posturi au fost ocupate prin concurs de către cei doi soţi.

Nu există o solicitare facută către Ministerul Sănătăţii, pentru scoaterea la concurs a posturilor temporar vacante existente în statul de funcţii.

Fiind funcţii publice nu există solicitarea şi avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.Nu există publicarea anunţului de scoatere la concurs a celor două posturi.Dosarele de personal nu conţin toate elementele obligatorii dosarului de personal, în speţă adeverinţă  medicală, cazier judiciar, etc.Presupusele lucrări de examinare de ocupare a posturilor nu au fost corectate şi notate.

 În ceea ce priveşte anagajarea de personal pe posturi de funcţionari publici, în dosarele supuse controlului nu există înregistrări care să permită identificarea funcţie publice pe care urmează să fie efectuată angajarea cheltuielilor de personal (funcţia publică, locul de muncă, poziţia din statul de funcţii etc); nu există documentul privind  solicitarea ocuparii postului vacant care trebuia întocmit de către conducatorii structurii în care urma să fie efectuată încadrarea; nu au fost prezentate înscrisuri care să ateste organizarea şi derularea concursului de ocuparea funcţiei publice sau  organizarea şi derularea concursului de recrutare în funcţii publice în condiţii de conformitate şi regularitate.

 Conducerea Direcţiei de Sănătate Publică Bucureşti a menţinut, fără justificare,  în activitate un angajat care, legal, trebuia să iasă la pensie cu 5 ani în urmă.

Angajatul Direcţiei de Sănătate Publică a Municipului Bucureşti ocupă ilegal şi în prezent funcţia de şef Serviciu Administrativ , Aprovizionare şi Mentenanţă (inspector se specialitate IA). În urma verificărilor efectuate, la dosarul de personal al angajatului, s-a constatat că acesta este născut în anul 1940, având în prezent  vârsta de 69 de ani şi 6 luni, obligativitatea pensionarii din funcţia publică fiind de 65 de ani în conformitate cu prevederile Legii 188/1999, republicată precum şi ale Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale cu modificările şi completările ulterioare.

O altă încălcare flagrantă a legislaţiei s-a constatat în cazul unui inspector, care până la data de 25.11.2009, trebuia să-şi exprime în scris opţiunea între suspendarea plăţii pensiei pe durata executării activităţii sau încetarea raporturilor de muncă. Termenul  de 15 zile în care inspectorul avea obligaţia de a exprima în scris opţiunea între suspendarea plăţii pensiei şi încetarea raporturilor de muncă a fost depăşit cu aproape jumătate de an.

 Începând cu data de 08.12.2009, inspectorul intră în concediu medical, prezentând conducerii DSPMB un număr de 8 Certificate de concediu medical care acoperă consecutiv o perioada de 90 de zile, până la data de 18.03.2010 inclusiv. După această perioadă, începând cu data de 19.03.2010, acesta solicită conducerii DSPMB efectuarea unui concediu fără plată, pentru o perioadă de 180 de zile, care îi este aprobat.

Mai mult, se arata in comunicat, în perioada în care s-a aflat în concediu medical şi în concediu fără plată, inspectorul a fost prezent la serviciu diverse perioade de timp, deoarece responsabilităţile ce-i reveneau pe linia de protecţie a informaţiilor clasificate impuneau prezenţa acestuia, situaţie constatată şi de membrii echipei de control. Nici la data controlului angajatul nu avea depusă opţiunea sa deşi aceasta trebuia să existe de acum 8 luni de zile.

Conform Raportului de control, conducerea DSPMB a încălcat mai multe  aspecte privind legislaţia referitoare la angajarea, evaluarea şi promovarea resurselor umane, motiv pentru care ministrul Sănătăţii a dispus cele mai dure măsuri în acest caz.

Sursa: ms.ro

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.