Examen pentru obtinerea titlului de specialist, pentru medici, medicii dentisti si farmacisti

1

Ministerul Sanatatii organizeaza in perioada 17 octombrie-23 noiembrie 2018 sesiune de examen pentru obtinerea titlului de specialist, pentru medicii, medicii dentisti si farmacistii care finalizeaza pregatirea in specialitate pana la data de 31 decembrie 2018, cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea si finantarea rezidentiatului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 103/2012, cu completarile ulterioare.

Exceptie de la data de incepere a sesiunii de examen face specialitatea Anestezie si terapie intensiva, pentru care examenul se organizeaza la data de 15 septembrie 2018 (sambata), simultan cu examenul EDA.

La acest examen se pot prezenta:

 1. Medicii, medicii dentisti si farmacistii rezidenti, inclusiv cadrele didactice si de cercetare stiintifica medicala, confirmate in rezidentiat, care la data de 31 decembrie 2018 incheie
  stagiul de pregatire (inclusiv audierea cursurilor-conferinta), conform curriculelor aprobate pentru fiecare specialitate;
 2. Medicii, medicii dentisti si farmacistii rezidenti, inclusiv cadrele didactice si de cercetare stiintifica medicala, confirmate in rezidentiat, care au incheiat stagiul de pregatire si nu
  au sustinut acest examen sau nu l-au promovat in sesiunile anterioare. Prezentarea la examen se face cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea si finantarea rezidentiatului, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv in termen de maximum 5 ani de la data incheierii programului de pregatire.
 3. Medicii, medicii dentisti si farmacistii specialisti sau primari care au efectuat cu aprobarea Ministerului Sanatatii pregatire in vederea obtinerii celei de-a doua specialitati si care, la data de 31 decembrie 2018, incheie stagiul de pregatire in noua specialitate;
 4. Medicii, medicii dentisti si farmacistii, care au efectuat specializare prin Ministerul Educatiei Nationale si care finalizeaza pregatirea pana la data de 31 decembrie 2018 *);

La acest examen se mai pot prezenta prin derogare de vechime, in conditiile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea si finantarea rezidentiatului, aprobata cu
modificari si completari prin Legea nr. 103/2012, cu completarile ulterioare si candidatii care incheie stagiul de pregatire in perioada cuprinsa intre 1 ianuarie 2019 si pana la 17 aprilie
2019, inclusiv.

Dosarele depuse pentru aprobarea derogarilor de vechime, vor include si recomandarea coordonatorului in rezidentiat, respectiv de pregatire in a doua specialitate, document care
trebuie sa poarte semnatura si parafa coordonatorului de pregatire in aceasta specialitate.

Pentru aceasta categorie de candidati, confirmarea ca medic specialist/medic dentist specialist/farmacist specialist, se va face cu data de intai a lunii urmatoare finalizarii stagiului
de pregatire, pe baza adeverintei eliberata de unitatea angajatoare pentru rezidenti, respectiv de coordonatorul de stagiu pentru cei aflati la pregatire in cea de a doua specialitate in regim
cu taxa, din care sa rezulte efectuarea integrala a pregatirii de specialitate. Aceste documente trebuie sa poarte antetul unitatii sanitare emitente, numar si data de eliberare, semnatura
managerului si stampila rotunda a unitatii.

Examenul se va desfasura cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea si finantarea rezidentiatului, aprobata cu modificari si completari prin Legea
nr. 103/2012, cu completarile ulterioare, in centrele universitare medicale care asigura pregatirea pentru toate modulele teoretice precum si baremul de manopere, proceduri, tehnici diagnostice si
terapeutice din curriculumul de pregatire, cu exceptia specialitatii Medicina de urgenta, pentru care examenul se va desfasura numai in centrele universitare Bucuresti si Targu Mures.

Candidatii vor putea sustine examenul numai in centrul universitar in care au efectuat minimum 75% din durata de pregatire in rezidentiat.

Tematicile dupa care se vor desfasura examenele in aceasta sesiune au fost publicate in saptamanalul “Viata Medicala”, si sunt postate pe pagina web a Ministerului Sanatatii

www.ms.ro, la rubrica Informare/Cursuri, concursuri, examene/Tematici.

DESFASURAREA EXAMENULUI pentru obtinerea titlului de specialist:

 1. Pentru toate specialitatile cu exceptia specialitatilor ATI si Medicina de urgenta Examenul de obtinere a titlului de specialist se va desfasura intr-o clinica acreditata pentru formarea in specialitatea respectiva, in prezenta comisiei aprobate pentru aceasta sesiune.
  Examenul de specialist are urmatoarele probe:
  a) Proba scrisa, cu 10 subiecte formulate din tematica fiecarei specialitati, cu durata de trei ore;
  b) Una sau doua probe clinice si proba practica, conform probelor prevazute de tematicile fiecarei specialitati.
  Elaborarea baremului de corectura pentru proba scrisa, precum si modul de desfasurare a tuturor probelor este de competenta comisiilor de examen aprobate pentru aceasta sesiune.
  Candidatul va fi confirmat specialist daca promoveaza cu minim nota 7,00 fiecare proba a examenului, obtinand in final media 7,00.
 2. Pentru specialitatea Medicina de urgenta: Examenul se va sustíne conform Metodologiei aprobate prin Ordinul Comun MS si MECTS nr.1333/6556/2012.
  Examenul pentru obtinerea titlului de medic specialist in specialitatea medicina de urgenta se va desfasura in centrele universitare Bucuresti – Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti
  si Targu Mures – Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Targu Mures si va avea urmatoarele probe:
  a.)Proba scrisa (testul A si testul B), cu 120 de intrebari cu raspunsuri multiple, la alegere. Fiecare test are 60 intrebari, dureaza 2 ore si se sustine dupa testele-grila elaborate de catre Societatea Europeana de Anestezie.
  b.) Probele clinice si proba practica, se sustin conform tematicii de examen.
  Acestea se vor sustine dupa promovarea probei scrise, incepand cu 15 octombrie 2018, in centrele universitare: Bucuresti, Cluj- Napoca, Iasi, Timisoara si Tg. Mures.
  Nota minima pentru promovarea probelor clinice/practice este 7,00.
  Nota minima pentru confirmarea ca medic specialist anestezie si terapie intensiva este 7,00.
  Nota minima pentru obtinerea si a Diplomei Europene in Anestezie si Terapie Intensiva este punctajul minim european pentru proba scrisa, stabilit de catre Societatea Europeana de Anestezie.

INSCRIERI pentru obtinerea titlului de specialist:

 1. Medicii, medicii dentisti si farmacistii rezidenti din reteaua de asistenta medicala, vor depune dosarele de inscriere la Directiile de Sanatate Publica Judetene din centrele universitare
  unde au efectuat minimum 75% din pregatirea in rezidentiat, respectiv la Directia de Sanatate Publica a municipiului Bucuresti, sau la ministerele cu retea sanitara proprie, in perioada
  cuprinsa intre 3-18 septembrie 2018, inclusiv.
 2. Pentru specialitatea Anestezie si terapie intensiva dosarele de inscriere se vor depune in perioada 20-31 august 2018, inclusiv, la Directiile de Sanatate Publica Judetene din centrele
  universitare unde au efectuat minimum 75% din pregatirea in rezidentiat, respectiv la Directia de Sanatate Publica a municipiului Bucuresti,
 3. Cadrele didactice si de cercetare stiintifica medicala, precum si specialistii aflati la a doua specialitate in regim cu taxa, vor depune dosarele de inscriere tot in perioada cuprinsa intre
  3-18 septembrie 2018 inclusiv, sau dupa caz, in perioada 20-31 august 2018 inclusiv, la Centrul de Resurse Umane in Sanatate Publica / Ministerului Sanatatii din str. Bodesti, nr. 1,
  sector 2, Bucuresti.
 4. Medicii, medicii dentisti si farmacistii, care au efectuat specializare prin Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice vor depune dosarele de inscriere tot in perioada 3-18
  septembrie 2018 inclusiv sau dupa caz in perioada 20-31 august 2018 inclusiv la Centrul de Resurse Umane in Sanatate Publica / Ministerului Sanatatii din str. Bodesti, nr. 1, sector 2,
  Bucuresti.
 5. Candidatii care finalizeaza pregatirea dupa data de 31 decembrie 2018, si solicita sustinerea examenului cu derogare de vechime, vor depune in acest sens dosarele de inscriere, la
  Centrul de Resurse Umane in Sanatate Publica / Ministerului Sanatatii din str. Bodesti, nr. 1, sector 2, Bucuresti.

Dosarele de inscriere ale candidatilor in vederea sustinerii examenului de obtinere a titlului de medic specialist/medic dentist specialist/farmacist specialist, pot fi transmise pe
raspunderea candidatului, prin orice serviciu postal, la adresele indicate pentru depunere.

Directiile de Sanatate Publica Judetene, respectiv directiile de specialitate ale ministerelor cu retea sanitara proprie vor completa on-line la adresa: http://examene.meddb.ro,
listele nominale cu candidatii inscrisi, pana la data de 20 septembrie 2018, ora 12,00, respectiv pana la data de 04 septembrie 2018, ora 12,00 pentru specialitatea ATI.
Tabelele cuprinzand candidatii inscrisi prin institutiile teritoriale, pe suport de hartie, insotite de adresa semnata de conducerea institutiei, se vor transmite pana la data de 24
septembrie 2018, respectiv pana la data de 6 septembrie 2018 pentru specialitatea ATI, pe adresa Ministerului Sanatatii, str. Bodesti, nr. 1, sector 2, Bucuresti.

Mai multe detalii aici

Share.

1 Comment

 1. Pingback: Examen pentru obtinerea titlului de specialist, pentru medici, medicii dentisti si farmacisti • VoxMedical | Viata si sanatate

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.