Examenul de grad principal pentru asistenti! Conditii, acte, calendar

0

Precizari pentru examenul de grad principal, sesiunea 2015, pentru asistenti medicali si moase! Cine se poate inscrie, in ce perioada, ce acte trebuie sa depuna la dosar? Iata raspunsurile!

Examenul de grad principal este organizat de Ministerul Sanatatii, prin directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, in colaboare cu Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, prin filialele sale judetene.

Examenul de grad principal – criterii de inscriere

Se pot inscrie candidatii care indeplinesc cumulativ urmatoarele criterii:
– sunt absolventi cu diploma de absolvire/licenta sau echivalenta, a uneia din urmatoarele categorii de institutii de invatamant: scoala postliceala sanitara; liceu sanitar; colegiu medical universitar; facultate de asistenta medicala/moase;
– indeplinesc, pana la data inscrierii la examen, cel putin 5 ani vechime in specialitatea inscrisa pe diploma.
– su dreptul sa se inscrie la examenul de grad principal sesiunea 2015 si sa sustina examenul intr-o alta specialitate in care au obtinut un titlu de calificare prin absolvirea cursurilor unor unitati de invatamant sau ai cursurilor de specializare finalizate in baza Ordinului ministrului sanatatii nr. 613/2013 asistentii medicali generalisti si asistentii medicali de pediatrie care indeplinesc pana la data inscrierii la examen cel putin 5 ani vechime in specialitatea in care au absolvit aceste cursuri.
– au achitat taxa de participare la examen.

Examenul de grad principal – acte necesare la inscriere

Inscrierile la examen se fac in perioada 5-22 octombrie 2015, in zilele lucratoare, intre orele 10.00 si 14.00, pentru toate specialitatile, la sediul filialelor judetene/a municipiului Bucuresti ale OAMGMAMR.

La inscriere, candidatul va depune un dosar cu sina, cu urmatoarele documente:
– cerere de inscriere cu datele de contact;
– copia actului de identitate;
– copia diplomei de absolvire/licenta sau echivalente
– copia atestatului de echivalare, dupa caz;
adeverinta de vechime, din care sa reiasa vechimea de 5 ani la data inscrierii la examen, in specialitatea in care a fost incadrat si a lucrat conform documentelor de studii, indiferent de nivelul acestora, eliberata de unitatea sanitara in care este incadrat candidatul sau dupa caz, copie legalizata si traducere legalizata dupa documente care atesta exercitarea legala a profesiei in alt stat;
– copia actelor de schimbare a numelui, dupa caz;
– dovada platii taxei de participare la examen.

Pe coperta dosarului de inscriere se inscriu: numele si prenumele candidatului cu initiala tatalui, numele purtat anterior (dupa caz), specializarea in care s-a inscris la examen, numarul de telefon al candidatului. Cuantumul taxei de participare la examen este de 120 lei, care se va plati in contul:

IBAN nr. RO36TREZ70020E365000XXXX, CUI – 4266456, Directia de Trezorerie a Municipiului Bucuresti (DTMB), beneficiar Ministerul Sanatatii, str. Cristian Popisteanu nr. 1 – 3, sector 1, Bucuresti, cod 010024.

Tematica si bibliografia pentru examen sunt elaborate, pe specialitati, de catre reprezentantii Ministerului Sanatatii si ai Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania.

Vezi tematica si bibliografia pentru examenul de grad principal

Examenul de grad principal se desfasoara in doua etape

1. verificarea dosarelor de inscriere – etapa eliminatorie;

Comisiile locale de examen, in perioada 23-28 octombrie, analizeaza documentele depuse si stabileste pentru fiecare dosar rezultatul „ADMIS” sau „RESPINS”. Lista candidatilor declarati „ADMIS” la inscriere se afiseaza la sediul filialelor judetene si a municipiului Bucuresti ale OAMGMAMR.

Candidatii au dreptul sa conteste rezultatul analizei dosarelor, in termen de 24 de ore de la data afisarii. Contestatia se rezolva de comisia centrala de examen in timp de 48 de ore de la data expirarii termenului de depunere a acestora.

2. test- grila de verificare a cunostintelor.

Testul-grila se desfasoara, simultan, in toate judetele si municipiul Bucuresti, pe specialitati, astfel:

– asistentii medicali generalisti: 29 octombrie 2015, orele 10:00 – 12:00;
– celelalte categorii de candidati: 30 octombrie 2015, orele 10:00 – 12:00.

Testul-grila de verificare a cunostintelor contine 100 de intrebari si se desfasoara pe durata a doua ore in locatia stabilita de presedintele comisiei locale de examen, cu cel putin 24 de ore inainte de inceperea probei. Fiecare intrebare are trei variante de raspuns, din care un singur raspuns este corect. Fiecare raspuns corect este notat cu un punct.

Candidatii pot sa conteste rezultatul testului-grila in termen de 24 de ore de la data comunicarii punctajului obtinut. Contestatia se solutioneaza de comisia locala de examen, in termen de 48 de ore de la data expirarii termenului de depunere a acestora. Contestatiile cu privire la corectitudinea intrebarilor se transmit comisiei centrale si se solutioneaza in termen de 48 de ore.

Pentru a fi declarat „Promovat”, un candidat trebuie sa obtina la testul-grila minimum 70 de puncte, corespunzator notei 7.

Share.

Leave A Reply