Examenul pentru atestatele de studii complementare - arondarea candidatilor

Examenul pentru atestatele de studii complementare – arondarea candidatilor

0

Ministerul Sanatatii a publicat arondarea pe centre si atestate a candidatilor inscrisi la examenul pentru atestatele de studii complementare – sesiunea 5 mai 2015.

arondare
Listele candidatilor al caror dosar de inscriere la examenul pentru atestatele de studii complementare este admis, precum si presedintele de comisie, locul, data si ora de prezentare la examen, pentru toate atestatele, se vor afisa in 28 aprilie 2015 pe site-ul Ministerului Sanatatii.

In aceasta sesiune, pentru atestatele de studii complementare, s-au putut inscrie candidatii care au finalizat pana la data de 31 martie 2015, pregatirea teoretica si practica efectuata in vederea obtinerii atestatelor de studii complementare, in conditiile prevazute de ordinul MS nr. 418/2005 cu modificarile si completarile ulterioare.

La acest examene se pot prezenta, pentru obtinerea unor atestate pentru care sunt necesare echivalari sau aprobari ale Ministerul Sanatatii:

– medicii, medicii dentisti si farmacistii specialisti sau primari care au efectuat pregatirea prin cursuri postuniversitare organizate de UMF-uri , in centrele de pregatire acreditate si sub indrumarea responsabililor de program acreditati, sau prin programe de pregatire aprobate de MSP, in domenii care nu se regasesc in prezenta publicatie, dar sunt cuprinse in prevederile ordinului MS nr. 418/2005 cu modificarile si completarile ulterioare.
– medicii, medicii dentisti si farmacistii specialisti sau primari care au efectuat cursuri si stagii de pregatire in strainatate, in domenii si cu durata prevazuta de ordinul MS nr. 418/2005 cu modificarile si completarile ulterioare si care necesita echivalarea acestora.

Cum se vor desfasura examenele pentru atestatele de studii complementare

Examenele pentru atestatele de studii complementare se vor desfasura in centrele universitare medicale acreditate de Ministerul Sanatatii, in care s-a efectuat pregatirea. Pentru fiecare proba de examen, nota minima de promovare este 5,00, cu exceptia probelor de examen de atestat pentru care sunt precizate alte conditii minime de promovare. Media finala minima de promovare a examenului pentru obtinerea atestatelor de studii complementare este 7,00. in cazul in care la una din probele de examen nu se obtine nota maxima de promovare, candidatul este declarat nepromovat.

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.