Examenul pentru atestatele de studii complementare - calendar, acte

Examenul pentru atestatele de studii complementare – calendar, acte

0

Examenul pentru atestatele de studii complementare pentru medici, medici dentisti si farmacisti se desfasoara anul acesta incepand 5 mai – vezi calendarul complet al inscrierilor, cand se afiseaza listele candidatilor admisi la concurs!

La examenul pentru atestatele de studii complementare, organizat de Ministerul Sanatatii, ”se pot inscrie candidatii care finalizeaza pana la data de 31 martie 2015, pregatirea teoretica si practica efectuata in vederea obtinerii atestatelor de studii complementare, in conditiile prevazute de ordinul MS nr. 418/2005 cu modificarile si completarile ulterioare”, a anuntat Ministerul Sanatatii.

Examenul pentru atestatele de studii complementare se va desfasura in centrele universitare medicale acreditate de Ministerul Sanatatii, in care s-a efectuat pregatirea. Pentru fiecare proba de examen, nota minima de promovare este 5, cu exceptia probelor de examen de atestat pentru care sunt precizate alte conditii minime de promovare. Media finala minima de promovare la examenul pentru atestatele de studii complementare este 7. In cazul in care la una din probele de examen nu se obtine nota maxima de promovare, candidatul este declarat nepromovat.

Cum arata calendarul legat de examenul pentru atestate de studii complementare

– Inscrierea candidatilor la examenul pentru atestatele de studii complementare – pana in data de 9 aprilie 2015 inclusiv, la sediul Ministerului Sanatatii din Str. George Vraca nr. 9, Bucuresti, cu exceptia atestatului in Implantologie. Inscrierile pentru atestatul de Implantologie se fac in aceeasi perioada, respectiv intre 30 martie 2015 si pana in data de 9 aprilie 2015 inclusiv, prin Directiile de Sanatate Publica din centrele universitare in care s-a facut pregatire pentru obtinerea acestui atestat, respectiv Bucuresti, Cluj, Iasi si Timisoara.
– Directiile de sanatate publica care vor efectua aceste inscrieri, vor completa online la adresa: http://examene.meddb.ro, listele nominale cu candidatii inscrisi, pana la data de 14 aprilie 2015, ora 14. Tabelele originale cu candidatii inscrisi, insotite de adresa oficiala se vor transmite prin posta pana la data de 17 aprilie 2015, pe adresa Ministerului Sanatatii, str. George Vraca, nr. 9, sector 1, Bucuresti.
– Arondarea candidatilor pe centre universitare medicale va fi comunicata in ziua de 22 aprilie 2015, pe site-ul Ministerului Sanatatii.
– Listele candidatilor al caror dosar de inscriere la examenul pentru atestatele de studii complementare este admis, precum si presedintele de comisie, locul, data si ora de prezentare la examen, pentru toate atestatele, se vor afisa la data de 28 aprilie 2015 pe site-ul Ministerului Sanatatii.

Ce trebuie sa contina dosarul la examenul pentru atestate de studii complementare

– cerere de inscriere la examenul pentru atestatele de studii complementare in care se va preciza denumirea atestatului precum si centrul universitar medical in care se doreste sustinerea examenului, conform pregatirii efectuate (se va mentiona data si locul nasterii – necesare eliberarii atestatului, precum si un numar de telefon de contact). In cerere se va preciza si Directia de Sanatate Publica la care solicita transmiterea atestatului;
– copia diplomei de medic/medic dentist/farmacist;
– copia certificatului de medic/medic dentist/farmacist specialist sau primar;
– copia Certificatului de Membru al organizatiei profesionale de profil, cu viza valabila pentru anul in curs;
– copia actului de identitate (BI/CI), in termen de valabilitate;
– copii ale documentelor de schimbare a numelui (daca este cazul);
– certificate din care sa rezulte absolvirea cursurilor de pregatire, eliberate de autoritatile competente, conform celor prevazute pentru fiecare atestat (copii xerox). Pentru medicii specialisti care au efectuat pregatirea ca modul obligatoriu in rezidentiat, o copie xerox a modulului din carnetul de rezident, precum si a primei pagini a carnetului.
– adeverinte sau caracterizari care sa ateste efectuarea stagiilor practice si a numarului de examinari prevazute pentru fiecare tip de atestat (unde este cazul);
– pentru atestatele care se pot obtine numai ulterior unei pregatiri confirmate printr-un alt atestat (ex: ecocardiografie transesofagiana, IRM, endoscopie digestiva terapeutica, chirurgie laparoscopica nivel II-tehnici avansate), candidatii vor depune si copia xerox a atestatelor mentionate, obtinute anterior;
– adeverinta de la locul actual de munca din care sa reiasa functia si gradul profesional, cu mentionarea specialitatii si a numarului ordinului de confirmare in gradul profesional;
– chitanta de plata taxei de 400 lei (RON) achitata prin mandat postal sau O.P., pe numele candidatului la examenul pentru atestatele de studii complementare, in contul IBAN nr. RO36TREZ70020E365000XXXX, CUI-4266456, DTMB (Directia de Trezorerie a Municipiului Bucuresti), beneficiar – Ministerul Sanatatii, adresa: str. Cristian Popisteanu, Nr 1-3, sector 1, Bucuresti, cod: 010024. La locul pentru corespondenta se va mentiona Taxa participare examen atestate, arata MS.

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.