Examenul pentru titlul de specialist - precizari de la Ministerul Sanatatii

Examenul pentru titlul de specialist – precizari de la Ministerul Sanatatii

0

Ministerul Sanatatii a facut cunoscute, vineri, detalii despre sesiunea de examen pentru obtinerea titlului de specialist, pe care o organizeaza incepand cu data de 24 martie 2015. Inscrierile incep in 2 februarie. Vezi in ce conditii medicii, dentistii si farmacistii rezidenti se pot prezenta la examenul pentru titlul de specialist!

Examenul pentru titlul de specialist – se pot prezenta:

– medicii, medicii dentisti si farmacistii rezidenti, inclusiv cadrele didactice si de cercetare stiintifica medicala, confirmate in rezidentiat, care pana la data de 15 aprilie 2015 incheie stagiul de pregatire (inclusiv audierea cursurilor-conferinta), conform curriculelor aprobate pentru fiecare specialitate;
– medicii, medicii dentisti si farmacistii rezidenti, inclusiv cadrele didactice si de cercetare stiintifica medicala, confirmate in rezidentiat, care au incheiat stagiul de pregatire si nu au sustinut acest examen sau nu l-au promovat in sesiunile anterioare. Prezentarea la examen se face cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea si finantarea rezidentiatului, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv in termen de maximum 5 ani de la data incheierii programului de pregatire;
– medicii, medicii dentisti si farmacistii specialisti sau primari care au efectuat cu aprobarea Ministerului Sanatatii, pregatire in vederea obtinerii celei de-a doua specialitati si care pana la data de 15 aprilie 2015, incheie stagiul de pregatire in noua specialitate;
– medicii, medicii dentisti si farmacistii, care au efectuat specializare prin Ministerul Educatiei Nationale si care finalizeaza pregatirea pana la data de 15 aprilie 2015 (cetatenii straini vor prezenta aprobarea MEN privind inscrierea la stagiul de specializare, documente privind specializarea efectuata, copie legalizata a diplomei de licenta și dupa caz documente privind schimbarea numelui (daca este cazul-certificat casatorie, divorț, etc.), chintanța de plata a taxei de examen).

Examenul pentru titlul de specialist – in ce conditii se acorda derogarea de vechime

La examenul pentru titlul de specialist se mai pot prezenta prin derogare de vechime, in conditiile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 18/2009 cu modificarile si completarile ulterioare, si candidatii care incheie stagiul de pregatire in perioada cuprinsa intre data de 16 aprilie 2015 si pana la 15 octombrie 2015, inclusiv. Dosarele depuse pentru aprobarea derogarilor vor include recomandarea coordonatorului in rezidentiat. Pentru aceasta categorie de candidati la examenul pentru titlul de specialist, confirmarea ca specialisti se va face cu data de 1 a lunii urmatoare finalizarii stagiului de pregatire, pe baza adeverintei de finalizare a tuturor stagiilor eliberata de unitatea angajatoare pentru rezidenti, respectiv de coordonatorul in pregatire pentru candidatii aflati la cea de a doua specialitate in regim cu taxa, din care sa rezulte efectuarea integrala a pregatirii de specialitate.

Examenul pentru titlul de specialist – perioada si locul unde se va depune dosarul de inscriere

Medicii, medicii dentisti si farmacistii rezidenti din reteaua de asistenta medicala vor depune dosarele de inscriere la examenul pentru titlul de specialist , la directiile de sanatate publica judetene sau a municipiului Bucuresti, respectiv la ministerele cu retea sanitara proprie, in perioada cuprinsa intre 2 – 17 februarie 2015, inclusiv.
Cadrele didactice si de cercetare stiintifica medicala, precum si candidatii aflati la a doua specialitate vor depune dosarele de inscriere la examenul pentru titlul de specialist tot in perioada 2-17 februarie 2015 inclusiv, la sediul Ministerului Sanatatii din str. George Vraca, nr.9, sector 1, Bucuresti.
Medicii, medicii dentisti si farmacistii, care au efectuat specializare prin Ministerul Educatiei Nationale, vor depune dosarele de inscriere in perioada 2-17 februarie 2015, inclusiv, la sediul Ministerului Sanatatii din str.Cristian Popisteanu, nr.1-3 , sector 1, Bucuresti.

Examenul pentru titlul de specialist – Medicina de urgenta, numai la Bucuresti si Targu Mures

Examenul pentru titlul de specialist se va desfasura cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea si finantarea rezidentiatului, cu modificarile si completarile ulterioare, in centrele universitare medicale care asigura pregatirea pentru toate modulele teoretice precum si baremul de manopere, proceduri, tehnici diagnostice si terapeutice din curriculumul de pregatire, cu exceptia specialitatii Medicina de urgenta, pentru care examenul se va desfasura numai in centrele universitare Bucuresti si Targu Mures.

Examenul pentru titlul de specialist – promovarea, cu minim 7,00

Examenul pentru titlul de specialist, pentru toate specialitatile cu exceptia specialitatii Medicina de urgenta, va consta din proba scrisa, cu 10 subiecte formulate din tematica fiecarei specialitati, cu durata de trei ore, dar și din probe clinice si/sau practice. Pentru specialitatea Medicina de urgenta, examenul pentru titlul de specialist se va sustine conform Metodologiei aprobate prin Ordinul Comun MS și MECTS nr.1333/6556/2012. Proba scrisa va consta dintr-un test de tip grila cu 250 de intrebari curaspunsuri multiple. Durata probei scrise este de 4 ore. Urmeaza o proba clinica teoretica si una practica, utilizand simulatoare de pacient. Candidatul va fi confirmat specialist daca promoveaza cu minim nota 7,00 fiecare proba a examenului, obtinand in final media 7,00.

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.