Examenul pentru obtinerea titlului de specialist pentru medici, medicii dentisti si farmacisti – sesiunea 20 martie 2019

1

Ministerul Sanatatii organizeaza in perioada 20 martie-26 aprilie 2019 sesiune de
examen pentru obtinerea titlului de specialist, pentru medicii, medicii dentisti si farmacistii care
finalizeaza pregatirea in rezidentiat respectiv in cea de a doua specialitate pana la data de 30
aprilie 2019 cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea
si finantarea rezidentiatului, aprobata prin Legea nr. 103/2012, cu modificarile si completarile
ulterioare.

La acest examenul de specialitate se pot prezenta:

Medicii, medicii dentisti si farmacistii rezidenti, inclusiv cadrele didactice si de cercetare
stiintifica medicala, confirmate in rezidentiat, care la data de 30 aprilie 2019 incheie
stagiul de pregatire (inclusiv audierea cursurilor-conferinta), conform curriculelor
aprobate pentru fiecare specialitate;

Medicii, medicii dentisti si farmacistii rezidenti, inclusiv cadrele didactice si de cercetare
stiintifica medicala, confirmate in rezidentiat, care au incheiat stagiul de pregatire si nu
au sustinut acest examen sau nu l-au promovat in sesiunile anterioare. Prezentarea la
examen se face cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr.18/2009 privind
organizarea si finantarea rezidentiatului, cu modificarile si completarile ulterioare,
respectiv in termen de maximum 5 ani de la data incheierii programului de pregatire.

Medicii, medicii dentisti si farmacistii specialisti sau primari care au efectuat cu
aprobarea Ministerului Sanatatii pregatire in vederea obtinerii celei de-a doua specialitati
si care, la data de 30 aprilie 2019, incheie stagiul de pregatire in noua specialitate;

Medicii, medicii dentisti si farmacistii, care au efectuat specializare prin Ministerul
Educatiei Nationale si care finalizeaza pregatirea pana la data de 30 aprilie 2019*);
Se mai pot prezenta, prin derogare de vechime, tot in acesata sesiune, in conditiile prevazute
de Ordonanta Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea si finantarea rezidentiatului, aprobata
cu modificari si completari prin Legea nr. 103/2012, cu completarile ulterioare, candidatii care
incheie stagiul de pregatire in perioada cuprinsa intre 1 mai 2019-26 octombrie 2019, inclusiv.
Dosarele depuse/transmise prin servicii postale la Centrul de Resurse Umane in Sanatate
Publica al Ministerul Sanatatii pentru aprobarea derogarilor de vechime, vor include si
recomandarea coordonatorului in rezidentiat, respectiv de pregatire in a doua specialitate,
document care trebuie sa poarte semnatura si parafa coordonatorului de pregatire in aceasta
specialitate, antetul unitatii sanitare emitente, numarul si data de eliberate precum si stampila
rotunda a unitatii.
Pentru aceasta categorie de candidati, confirmarea ca medic specialist/medic dentist
specialist/farmacist specialist, se va face cu data de intai a lunii urmatoare finalizarii stagiului
de pregatire, pe baza adeverintei eliberata de unitatea angajatoare pentru rezidenti, respectiv
de coordonatorul de stagiu pentru cei aflati la pregatire in cea de a doua specialitate in regim
cu taxa, din care sa rezulte efectuarea integrala a pregatirii de specialitate. Aceste documente
trebuie sa poarte antetul unitatii sanitare emitente, numar si data de eliberare, semnatura
managerului si stampila rotunda a unitatii.
Examenul se va desfasura cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr.18/2009
privind organizarea si finantarea rezidentiatului, aprobata prin Legea nr. 103/2012, cu
modificarile si completarile ulterioare, in centrele universitare medicale care asigura pregatirea
pentru toate modulele teoretice precum si baremul de manopere, proceduri, tehnici diagnostice si
terapeutice din curriculumul de pregatire, cu exceptia specialitatii Medicina de urgenta, pentru
care examenul se va desfasura numai in centrele universitare Bucuresti si Targu Mures.
Candidatilor li se va aproba sustinerea examenului numai in centrul universitar in care
au efectuat un procent de minimum 51% din durata de pregatire in rezidentiat.
In situatia in care stagiile efectuate nu intrunesc in niciunul dintre centrele universitare
de formare acest procentaj de pregatire, examenul poate fi sustinut in centrul cu cel mai
mare procentaj al pregatirii efectuate.
In situatia efectuarii stagiilor de pregatire cu procentaj de 50%, in doua centre
universitare, decizia de aprobare a sustinerii examenului intr-unul din cele doua centre este
a Centrului de Resurse Umane in Sanatate Publica al Ministerului Sanatatii.
Dupa centralizarea tuturor dosarelor admise in aceasta sesiune in conditiile de mai sus,
Ministerul Sanatatii poate decide rearondarea candidatilor din centrele universitare in
care nu se intrunesc conditiile de sustinere a examenelor.
Tematicile dupa care se vor desfasura examenele in aceasta sesiune sunt postate pe pagina
web a Ministerului Sanatatii www.ms.ro, la rubrica Specialisti/Concursuri/Examene si
concursuri nationale /Tematica examenului de specialitate.

Desfasurarea examenului de specialitate:

Pentru toate specialitatile cu exceptia specialitatii Medicina de urgenta
Examenul de obtinere a titlului de specialist se va desfasura intr-o clinica acreditata
pentru formarea in specialitatea respectiva, in prezenta comisiei aprobate pentru aceasta sesiune.
Examenul de specialist are urmatoarele probe:
a) Proba scrisa, cu 10 subiecte formulate din tematica fiecarei specialitati, cu durata de
trei ore;
b) Una sau doua probe clinice si proba practica, conform probelor prevazute de
tematicile fiecarei specialitati.
Elaborarea baremului de corectare pentru proba scrisa, precum si modul de desfasurare a
tuturor probelor este de competenta comisiilor de examen aprobate pentru aceasta sesiune.
Candidatul va fi confirmat specialist daca promoveaza cu minim nota 7,00 fiecare
proba a examenului, obtinand in final media 7,00.

Pentru specialitatea Medicina de urgenta:

Examenul se va sustíne conform Metodologiei aprobate prin Ordinul Comun MS si
MECTS nr.1333/6556/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind efectuarea
pregatirii prin rezidentiat in specialitatea Medicina de urgenta
Examenul pentru obtinerea titlului de medic specialist in specialitatea medicina de
urgenta se va desfasura in centrele universitare Bucuresti – Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti
si Targu Mures – Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Targu Mures si va avea urmatoarele probe:

a) Proba scrisa se desfasoara in prima zi a perioadei anuntate pentru desfasurarea
examenului de obtinere a titlului de medic specialist. Proba scrisa se va desfasura concomitent si
va incepe la aceeasi ora in ambele centre de examinare. Testele utilizate in cele doua centre de
examinare vor fi identice. Proba scrisa va consta dintr-un test de tip grila cu 250 de intrebari cu
raspunsuri multiple. Durata probei scrise este de 4 ore.
Candidatii care au sustinut si au promovat proba scrisa intr-o sesiune anterioara, dar au
fost respinsi la examen din cauza rezultatelor la probele clinice/practice, vor sustine numai aceste
probe, luandu-se in considerare punctajul de promovare al probei scrise anterioare, pentru
urmatoarele 3 sesiuni ordinare de examen de specialitate, dupa promovare.
b) Proba clinica teoretica
c) Proba practica se desfasoara utilizand simulatoare de pacient.
Candidatul va fi confirmat specialist daca promoveaza cu minim nota 7,00 fiecare
proba a examenului obtinand in final media 7,00.

Detalii: Publicatia examenului de specialitate

Share.