Hotararea 151 din 23 februarie 2011 (Hotararea 151/2011) privind aprobarea Planului national de paturi pentru perioada 2011-2013

0

391_articolIn temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 169 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare,

   Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

   Art. 1. –

(1) Se aproba Planul national de paturi pentru perioada 2011-2013, asa cum urmeaza:

   a) pentru anul 2011, numarul total de paturi aprobat la nivel national este de 129.524;

   b) pentru anul 2012, numarul total de paturi aprobat la nivel national este de 125.639;

   c) pentru anul 2013, numarul total de paturi aprobat la nivel national este de 123.127.

   (2) In sensul prevederilor prezentei hotarari, Planul national de paturi reprezinta documentul strategic prin care Ministerul Sanatatii stabileste numarul maxim de paturi pentru care casele de asigurari de sanatate pot incheia contracte de furnizare de servicii medicale spitalicesti cu spitalele publice si private din Romania in vederea cresterii eficientei si calitatii serviciilor medicale si asigurarii accesului echitabil al populatiei la serviciile medicale spitalicesti.

    Art. 2. –

(1) Detalierea pe judete a numarului total de paturi prevazut la art. 1 alin. (1) se aproba anual, pana la data de 30 septembrie a anului in curs pentru anul urmator, prin ordin al ministrului sanatatii, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

   (2) Prin exceptie de la termenul prevazut la alin. (1), numarul total de paturi pentru anul 2011 se aproba prin ordin al ministrului sanatatii pana la data de 15 martie 2011.

    Art. 3. – Pentru anul 2011, numarul total de paturi prevazut la art. 1 alin. (1) lit. a) si art. 2 alin. (2) se aplica incepand cu data de 1 aprilie 2011.

    Art. 4. – Numarul total de paturi prevazut la art. 1 alin. (1), aprobat anual la nivel national si detaliat pe judete potrivit art. 2, reprezinta numarul maxim de paturi pentru care casele de asigurari de sanatate pot incheia contracte de furnizare de servicii medicale spitalicesti cu spitalele publice si private din Romania, in conditiile prevazute in Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Sursa: Monitorul Oficial

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.