Lista locurilor la programul de pregatire in cea de a doua specialitate. Iata metodologia!

0

Ministerul Sanatatii a anuntat numarul de locuri pe institutii de invatamant medical superior si specialitati propus pentru inscrierea la programul de pregatire in cea de a doua specialitate, in regim cu taxa, sesiunea mai 2016.

locuri 1
locuri 2
Pana in 12 mai inclusiv, cei interesati se vor adresa institutiilor de invatamant medical superior pentru obtinerea avizului privind inscrierea la acest program de pregatire.

Dosarele de inscriere la programul de pregatire in cea de a doua specialitate in regim cu taxa se depun la Ministerul Sanatatii, sediul din str. George Vraca nr. 9, in perioada 9 – 20 mai inclusiv, precum si prin posta (data postei cel tarziu 20.05.2016),

Dosarele vor contine:
– o cerere de inscriere, in care se va preciza: numele si prenumele, locul actual de munca si tipul de contract de angajare, specialitatea actuala, specialitatea pentru care se doreste inscrierea, precum si date de contact (nr. telefon, e-mail);
– acordul angajatorului de participare la programul de pregatire in cea de a doua specialitate in regim cu taxa, cu precizarea specialitatii si a centrului universitar de pregatire. Unitatile sanitare publice vor preciza, in adresa, modul de incadrare si retribuire pe aceasta perioada, precum si stabilirea programului de lucru, cu respectarea prevederilor Codului Muncii. Cei neincadrati vor declara pe proprie raspundere acest statut;
– avizul de inscriere la programul de pregatire eliberat de rectorat, dupa caz, decanat;
– fotocopia certificatului de medic specialist/primar
– fotocopia avizului de libera practica sau certificatului de membru al organizatiei profesionale respective, cu viza pe anul in curs;
– certificat medical de sanatate tip A5, din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic pentru specialitatea solicitata;
– fotocopie dupa actul de identitate B.I./C.I., in termen de valabilitate;
– fotocopia documentelor privind schimbarea numelui, daca este cazul;
– angajament de plata privind taxa de participare la programul de pregatire in cea de a doua specialitate in regim cu taxa. Iata metodologia.

Contul Ministerul Sanatatii deschis la Directia de Trezorerie a Municipiului Bucuresti este: RO36TREZ70020E365000XXXX.

Solicitarile medicilor specialisti pentru inscrierea la programul de pregatire in cea de a doua specialitate, in regim cu taxa, specialitatea Medicina de urgenta vor fi analizate ulterior de catre Comisia de Specialitate a Ministerului Sanatatii.

Pe site-ul Ministerului Sanatatii se vor afisa in 13 iulie, listele aprobate ale medicilor inscrisi la programul de pregatire in cea de a doua specialitate in regim cu taxa, pe institutii de invatamant medical superior si specialitati. Programul de pregatire in cea de a doua specialitate, in regim cu taxa, va incepe la
data de 15 iulie, cu efectuarea a sase luni din stagiul de baza.

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.