MCSI: Apel de proiecte pe e-Sanatate local

0

532_articolBucureşti, 12 mai, 2011, Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale (MCSI) lansează apelul de proiecte pentru operaţiunea Operaţiunea 3.2.4 ”Susţinerea implementării de soluţii de e-sănătate şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar” – la nivel local.

Bugetul total alocat acestui apel de proiecte este de 60.000.000 lei. Valoarea maximă a finanţării nerambursabile este de 6.000.000 lei pentru parteneriate şi 1.600.000 lei pentru restul solicitanţilor eligibili. Valoarea minimă a finanţării acordate este de 500.000 lei.

Scopul acestei operaţiuni constă în dezvoltarea serviciilor medicale prin implementarea unui sistem informatic integrat, asigurând accesul cetăţenilor şi personalului medical la servicii informatice de tip e-sănătate.

Beneficiarii eligibili sunt:

·         Unităţi sanitare publice cu paturi, cu personalitate juridică proprie (unităţile sanitare publice cu paturi reprezintă instituţii care asigură populaţiei asistenţă medicala, spitale publice care pot asigura permanenta prin medici);

·         Parteneriate între minimum 3 unităţi sanitare publice cu paturi si cu personalitate juridică proprie, definite mai sus.

 

Înregistrarea propunerilor de proiect se realizează on-line pe www.fonduri.mcsi.ro, în mod continuu, începând cu 12 mai 2011 ora 9:00 şi se va  încheia pe 8 iulie 2011 ora 14:00. În termen de maxim 5 zile lucrătoare de la înregistrarea on-line, solicitantul trebuie să depună dosarul complet la sediul MCSI cu respectarea tuturor detaliilor cuprinse în Ghidul solicitantului pentru această operaţiune.

Ghidul solicitantului detaliază criteriile specifice:potenţialii beneficiari şi proiectele acestora, regulile de finanţare, circuitul proiectului, modalitatea de selecţie a proiectelor, procesul de contractare şi implementare, precum drepturile şi obligaţiile beneficiarilor.

Clarificări pot fi solicitate reprezentanţilor Organismului Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale (OIPSI) din cadrul Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale (MCSI) la

adresa de e-mail fonduri@mcsi.ro,

la numărul de fax 021-311.39.19 sau

la numerele de telefon 021-021.311.41.55, 021-311.41.12, interior 1015.

Sursa: Televiziunea Medicala

 

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.