Medici rezidenti: lista ANL pentru locuinte destinate inchirierii – Timisoara

0

Lista ANL, incepand cu data de 04.12.2015, pentru locuinte destinate inchirierii, construite de Agentia Nationala pentru Locuinte pentru medici rezidenti si alti tineri specialisti din sistemul de sanatate, va putea fi consultata de pe site-ul Directiei de Sanatate Publica Timis www.dsptimis.ro, la avizierul din holul institutiei, precum si la avizierele unitatilor sanitare reprezentative.

Repartizarea locuintelor construite de ANL pentru medci rezidenti si alti tineri specialisti din sistemul de sanatate

Astfel va aducem la cunostinta ca, in conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Sanatatii Publice nr. 1355/2008 privind abordarea Criteriilor de stabilire a ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de repartizare a locuintelor construite de Agentia Nationala pentru Locuinte pentru medcii rezidenti si alti tineri specialisti din sistemul de sanatate, a fost intocmita lista de prioritati ANL pentru anul 2015, in vederea distribuirii unitatilor locative ce se vor elibera in cursul anului 2015-2016, situate in Timisoara in apropiere Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Timisoara.

Pe baza actelor depuse in dovedire, pentru solicitantii care au dovedit ca indeplinesc criteriile de acces la locuinta conform ordinului mai sus mentionat, s-a stabilit punctajul acumulat de fiecare solicitant, rezultand astfel ordinea de prioritate.

Contestatii medici rezidenti locuite ANL

In termen de 7 zile, respectiv pana la data 11.12.2015 inclusiv, se pot depune contestatii cu privire la punctajul acordat fiecarui petent, fara a se depune in completare elemente noi la dosar, putand fi luate in considerare doar actele depuse pana la data de 30.09.2015. Contestatiile care nu vor fi depuse in termenul stabilit de lege nu vor fi luate in considerare fiind respinse.

Contestatiile se vor depune la registratura DSP Timis in cadrul programului cu publicul

In conformitate cu prevederile art. 7 alin. 7, teza finala din HG 339/2008 dupa data de 11.12.2015, directorul executiv al Directiei de Sanatate Publica Timis va analiza contestatiile si dupa caz va aproba modificarile necesare precum si cuantumul acumulat de fiecare petent.

Precizam ca in cazul contestatiilor care vor fi admise, in urma reevaluarii punctajului, prezenta lista poate suferi modificari, urmand a fi afisata lista finala de prioritati.

In cazul in care nu exista contestatii sau nu sunt fondate, prezenta lista de prioritati devine lista finala, urmand ca in ordinea de prioritate stabilita sa se distribuie unitatiile locative ce se vor elibera in cursul anului 2015-2016.

De asemenea precizam ca data de referinta pentru calcului vechimii cererii solicitantului este data de 30.09.2015, data pana la care se puteau depune documentele in vederea stabilirii ordinii de prioritate.

LISTA DE PRIORITATI PENTRU LOCUINTELE ANL ANUL 2015

Share.

Leave A Reply