Medicii de familie, o batalie castigata cu CNAS. La ce a renuntat Casa?

Medicii de familie, o batalie castigata cu CNAS. La ce a renuntat Casa?

1

Societatea Nationala de Medicina Familiei a anuntat, vineri, castigarea unei batalii pe “frontul” disputelor cu CNAS, legate de modificarea contractului-cadru: a fost deblocata situatia care ar fi dus, in opinia SNMF, la destructurarea retelei nationale actuale de asistenta medicala primara, la enorme probleme mai ales in detrimentul pacientilor din mediul rural. Vezi la ce puncte dintr-un recent proiect de HG a renuntat, dupa cum precizeaza medicii de familie, Casa!

“Societatea Nationala de Medicina Familiei multumeste Ministrului Sanatatii si deputatilor din Comisia de Sanatate a Camerei Deputatilor pentru sprijinul acordat in deblocarea situatiei privitoare la modificarea Contractului-cadru. Acest sprijin a dus la acordul verbal al CNAS in cursul intalnirii din 17 martie a.c. de a renunta la propunerile de modificare, respectiv punctele 80, 85-89 si 92 din proiectul de HG afisat pe site-ul CNAS in data de 26 februarie 2015”, transmit medicii de familie.

Medicii de familie: propunerile nu ar fi venit in sprijinul medicilor tineri, ratiunea, argumentele si dialogul au triumfat in beneficiul pacientilor

Reglementarile in vigoare, pe care CNAS a dorit sa le schimbe in acest an, sunt cele care asigura de 16 ani repartitia geografica echilibrata, accesul echitabil la medicii de familie ai pacientilor si utilizarea corecta a fondurilor destinate asistentei medicale primare, atat in mediul rural cat si in cel urban, precizeaza medicii de familie.

Societatea Nationala de Medicina Familiei crede ca propunerile nu ar fi venit in sprijinul medicilor tineri, cum au aratat si interventiile din dezbaterea publica de luni de la Ministerul Sanatatii, dar si argumentele aduse in documentatia inregistrata de Colegiul Medicilor din Romania, Societatea Nationala de Medicina Familiei si Federatia Nationala a Patronatelor Medicilor de Familie.

“…ratiunea, argumentele si dialogul au triumfat in beneficiul pacientilor. Decizia luata la finalul discutiilor este de pastrare a reglementarilor referitoare la numarul minim de asigurati inscrisi necesari pentru intrarea in contract cu casa de asigurari, pastrarea modului de calcul al numarului necesar de medici de familie raportat la populatia dintr-un areal si a comisiilor mixte care analizeaza situatiile particulare, in forma actuala. De asemenea, s-a decis pastrarea procentului de plata 50% per capita – 50% per servicii”, anunta medicii de familie.

Cateva puncte din proiectul pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014 – 2015.

De pilda, punctul 85 este urmatorul: “In Anexa 2, la articolul 10, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
”(1) Medicul de familie nou-venit intr-o localitate incheie conventie de furnizare de servicii medicale, similara  contractului de furnizare de servicii medicale, incheiata  intre reprezentantul legal al cabinetului medical si casa de asigurari de sanatate, pentru o perioada de 3 luni, perioada considerata necesara pentru intocmirea listei.
(2) La sfarsitul celor 3 luni, medicul de familie nou-venit incheie contract de furnizare de servicii medicale pentru lista pe care si-a constituit-o pana la data incheierii contractului.”

Punctul 86: “in Anexa 2, la articolul 11, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
”(2) Medicul de familie care preia un praxis de medicina de familie, pentru respectarea dreptului asiguratilor cu privire la alegerea medicului de familie, are obligatia sa  anunte in scris asiguratii despre dreptul acestora de a opta sa  ramana  sau nu pe lista sa, in primele 6 luni de la data incheierii contractului cu casa de asigurari de sanatate. Analiza cazurilor de preluare a unui praxis in ceea ce priveste respectarea obligatiei prevazuta mai sus se face de catre casa de asigurari de sanatate.
(3) Modificarile ce pot interveni in activitatea unui cabinet medical din mediul rural, indiferent de forma de organizare a furnizorului, ca urmare a infiintarii unui punct de lucru/punct de lucru secundar in mediul rural rezultat prin preluarea unui praxis pot face obiectul contractului incheiat cu casa de asigurari de sanatate, in conditiile prezentului contract-cadru, la solicitarea reprezentantului legal al acestuia, numai pentru zonele rurale cu deficit din punctul de vedere al existentei medicilor; stabilirea zonelor/localitatilor deficitare din punctul de vedere al existentei medicilor de familie se face de catre reprezentantii casei de asigurari de sanatate si ai directiei de sanatate publica.”

Punctul 88: “in Anexa 2, la articolul 13, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
”(6) Fondul trimestrial luat in calcul la stabilirea valorii definitive a unui punct per capita/per serviciu medical se determina  astfel: din fondul aferent asistentei medicale primare pentru trimestrul respectiv se scade venitul cabinetelor medicale in care isi desfasoara activitatea medicii de familie nou-veniti intr-o localitate, pentru o perioada de 3 luni, perioada pentru care medicul de familie are incheiata o conventie de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurari de sanatate, prevazuta la art. 14 lit. a) si b), si se repartizeaza 20% pentru plata per capita si 80% pentru plata per serviciu.”

Nota de fundamentare a proiectului enumera, de asemenea, noutatile:

In asistenta medicala primara:
– Pentru stabilirea valorii minime garantate a unui punct per capita si a valorii minime garantate pentru un punct per serviciu, fondul aferent asistentei medicale primare la nivel national pentru anul 2015 are urmatoarea structura:
a) sume necesare pentru plata medicilor nou-veniti intr-o localitate care desfasoara activitate in cabinete medicale in conditiile stabilite prin norme;
b) 20% pentru plata per capita si 80% pentru plata pe serviciu, dupa retinerea sumelor prevazute la lit. a). [in prezent 50% pentru per capita si 50% pentru plata pe serviciu]

– Medicii de familie
Medicii de familie pot incheia contract de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurari de sanatate indiferent de numarul peroanelor inscrise pe listele proprii si nu mai este prevazuta stabilirea unui numar necesar de medici de familie care sa intre in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate. [in prezent limita minima este de 800 persoane inscrise in mediul urban, iar in mediul rural se stabileste pe unitati administrativ-teritoriale/zone urbane de catre o comisie formata din reprezentanti ai caselor de asigurari de sanatate si ai directiilor de sanatate publica, ai colegiilor teritoriale ale medicilor, ai patronatului judetean al medicilor de familie si ai asociatiei profesionale judetene a medicilor de familie – care aveau atributii in stabilirea numarului necesar de medici si a numarului de persoane inscrise (in mediul rural) pentru care se incheia contract cu casa de asigurari de sanatate. Urmare a desfiintarii comisiei mai sus mentionate, stabilirea zonelor/localitatilor deficitare din punctul de vedere al existentei medicilor de familie se face de catre reprezentantii casei de asigurari de sanatate si ai directiei de sanatate publica.

Intregul proiect poate fi consultat AICI.

SNMF isi exprima increderea ca si varianta scrisa care va fi trimisa de CNAS pe masa Ministerului Sanatatii si a premierului va fi cea agreata! Cu alte cuvinte, “acordul verbal al CNAS” nu va ramane… o vorba in vant!

Share.

1 Comment

  1. Pingback: Ce ii asteapta pe medici si pacienti in 2016-2017 | Asociatia Medicilor de Familie Mures

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.