Ministerul Comunicaţiilor a publicat spre consultare Ghidul Solicitantului pentru sisţinerea implementării de soluţii de e-sănătate

0

367_articolMinisterul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale (MCSI) a publicat spre consultare Ghidul Solicitantului pentru operaţiunea 3.2.4 “Susţinerea implementării de soluţii de e-sănătate şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar (proiecte la nivel local)”, în vederea lansării unui nou apel de propuneri de proiecte dedicat acestei operaţiuni.

Suma maximă a finanţării acordate este de 6.000.000 lei pentru parteneriate şi 1.600.000 lei pentru restul solicitanţilor eligibili, în timp ce valoarea minimă a finanţării acordate este de 500.000 lei.
Tipul solicitantului eligibil
–  Unităţi sanitare publice cu paturi si cu personalitate juridică proprie;
–  Parteneriate între minim 3 unităţi sanitare publice cu paturi si cu personalitate juridică proprie, definite mai sus.
În cadrul acestei operaţiuni se finanţează proiecte care să asigure:
–  reducerea reală a costurilor interne;
–  reducerea timpului de prelucrare a datelor medicale;
–  creşterea numărului persoanelor fizice care vor avea   acces la servicii medicale informatizate;
– creşterea numărului personalului medical instruit pentru folosirea sistemelor informatice de e-sănătate.
Ghidul solicitantului este postat spre consultare pe site-ul Organismului Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale, http://fonduri.mcsi.ro, la secţiunea Consultare publică. Observaţiile şi sugestiile pot fi trimise până la data de 7 februarie 2011, ora 17.00 la adresa de email: fonduri@mcsi.ro.
Operaţiunea 3.2.4 este inclusă în cadrul Domeniului Major de Intervenţie 2 “Dezvoltarea şi Cresterea Eficienţei Serviciilor Publice Electronice Moderne”, Programul Operaţional Sectorial „Creşterea competitivităţii economice” 2007-2013 (POS CCE), Axa prioritară 3 – Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru sectoarele privat şi public.
Ghidul detaliază criteriile specifice care trebuie îndeplinite de solicitanţi şi proiectele acestora, regulile de finanţare, circuitul proiectului, modalitatea de selecţie a proiectelor, procesul de contractare şi implementare, precum şi drepturile şi obligaţiile beneficiarilor.
Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale (MCSI) este instituția care are rolul de a realiza politica Guvernului în sectoarele comunicațiilor electronice și audiovizuale, serviciilor poștale, tehnologiei informației și în domeniul serviciilor societății informaționale și ale societății bazate pe cunoaștere din România. Pentru mai multe detalii despre activitatea MCSI vizitați www.mcsi.ro.
OIPSI este organizat la nivel de direcţie generală, în cadrul MCSI, având ca scop gestionarea proiectelor finanţate din Fonduri Structurale în domeniul IT&C prin implementarea operaţiunilor Axei III din Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice.
Sursa: mcsi.ro

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.