Ministerul Sănătăţii a simplificat modul de eliberare a documentelor necesare activităţii personalului medical şi a eficientizat sistemul circuitului documentelor

0

185_articolÎncepând din această lună, documentele care se eliberau numai la sediul Ministerului Sănătăţii, ca de exemplu certificatele de conformitate, cele care atestă obţinerea titlului de medic/medic dentist/farmacist/ medic specialist sau primar, adeverinţele de abilităţi dobândite, se pot solicita la direcţiile de sănătate publică. La sediul acestor instituţii se depun şi  se eliberează aceste acte.

Măsura vine în sprijinul medicilor, farmaciştilor şi asistenţilor medicali  care, începând cu luna septembrie,sunt scutiţi de drumurile pe care le făceau la Bucureşti pentru a depune sau a ridica actele necesare activităţii lor.

Direcțiile de sănătate publică preiau solicitările privind eliberarea diverselor documente. Preluarea dosarelor se face după verificarea actelor depuse, urmând a fi înregistrate numai dosarele care conțin documentația completă. Dacă dosarul este transmis prin poștă direcției de sănătate publică, dosarul se înregistrează, se verifică și dacă este incomplet în termen de 5 zile lucrătoare se comunică solicitantului actele suplimentare care trebuie depuse.

Dosarele complete se vor comunica Ministerului Sănătăţii, prin poşta militară, în termen de 5 zile lucrătoare. Dacă există anumite situaţii deosebite, direcţia de sănătate publică va solicita  consultanţă direcţiei de specialitate a Ministerului Sănătăţii telefonic sau prin poşta electronică.

În termen de 30 zile lucrătoare de la înregistrarea la Ministerul Sănătății, se vor emite certificatele solicitate și se vor comunica documentele direcțiilor de sănătate publică.       

Documentele emise de Ministerul Sănătăţii se vor înregistra în registre speciale la direcţiile de sănătate publică şi se vor elibera titularilor sau împuterniciţilor acestora pe bază de semnătură.

În premieră, au fost acordate şi sancţiuni pentru angajaţii care întârzie lucrările. În cazul în care dosarele cu documente se transmit incomplete, Ministerul Sănătății va propune sancționarea persoanelor vinovate, persoanele responsabile la nivelul direcției de sănătate publică și a directorului executiv, cu diminuarea drepturilor salariale cu 5 – 20% pe o perioadă de până la 3 luni.

Pe site-urile  direcțiilor de sănătate publică sunt afişate toate detaliile care vizează noile măsuri.

Sursa: ms.ro

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.