Ministerul Sanatatii va coordona Casa Nationala de Sanatate

0

726_articolLa propunerea Ministerului Sănătăţii, Executivul a aprobat Ordonanţa de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.
Noul act normativ prevede ca Ministerul Sănătăţii să coordoneze Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, în vederea eficientizării sistemului de asigurări de sănătate
De asemenea, Ministerul Sănătăţii, ca autoritate naţională în domeniul sănătăţii, va exercita controlul asupra sistemului de asigurări sociale de sănătate, din punct de vedere al aplicării politicilor în domeniul sanitar aprobate de Guvernul României.

Conform ordonanţei guvernamentale, proiectele de acte normative elaborate de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate pentru asigurarea funcţionării sistemului de asigurări sociale de sănătate, precum şi cele cu incidenţă asupra Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate vor purta avizul conform al Ministerului Sănătăţii.

De asemenea, CNAS va funcţiona pe baza statutului propriu, avizat de consiliul de administraţie şi cu avizul conform al Ministerului Sănătății şi aprobat prin hotărâre a Guvernului.
CNAS va solicita avizul Ministerului Sănătăţii înaintea depunerii bugetului de venituri şi cheltuieli precum şi a proiectului de rectificare bugetară la Ministerul Finanţelor Publice
De asemenea, CNAS va prezenta Ministerului Sănătăţii trimestrial şi anual, precum şi în cadrul unor analize funcționale, activităţile realizate cu privire la serviciile medicale, medicamentele și dispozitivele medicale furnizate asiguraților, inclusiv cele din cadrul programelor naţionale de sănătate, contractarea, decontarea şi finanţarea acestora în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi execuţia bugetului.

comunicat de presa

Sursa: Televiziunea Medicala

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.