Modul de efectuare a pregatirii prin rezidentiat… la ordin

0

Ordinul comun al ministrului Sanatatii și ministrul Educatiei privind modul de efectuare a pregatirii prin rezidentiat, completat printr-un alt ordin, al carui proiect a fost lansat in dezbatere publica. Noile reglementari ar urma sa intre in vigoare la 1 martie 2015 – vezi ce trebuie sa faca rezidentii!

Vizat de modificari este Ordinul 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregatirii prin rezidentiat in specialitatile prevazute de Nomenclatorul specialitatilor medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala. Dupa articolul 21 din Anexa 1 se introduc sapte articole noi!

Iata cateva dintre prevederi legate de modul de efectuare a pregatirii prin rezidentiat:

”21-1. Repartizarea in unitatea sanitara acreditata pentru efectuarea modulului, denumita in continuare unitatea sanitara acreditata, se realizeaza pe baza acordului de primire al sefului de sectie / sectie clinica din unitatea sanitara respectiva”.
”21-2. Cu minimum 30 de zile inainte de inceperea modulului de pregatire, rezidentii si specialistii prevazuti la art.1 vor depune la unitatea sanitara acreditata cererea de efectuare a pregatirii, cu acordul de primire al sefului de sectie / sectie clinica, conform modelului din anexa care face parte din prezentul regulament”.
”21-4. La primirea adreselor de repartitie, unitatea sanitara acreditata elibereaza rezidentilor / specialistilor adresele de repartitie prevazute la art.5, pe care acestia au obligatia sa le depuna la sectia / sectia clinica acreditata unde se desfasoara modulul si, dupa caz, la unitatea angajatoare.
”25-5. Dupa finalizarea modulului de pregatire consemnata in carnet, rezidentii / specialistii vor depune la unitatea sanitara acreditata in care s-a efectuat pregatirea o copie a carnetului de rezident – prima pagina si pagina din care sa rezulte finalizarea modulului de pregatire”
”21-6. Validarea stagiilor efectuate pe parcursul fiecarui an de rezidentiat va fi efectuata de structura abilitata din cadrul directiei de sanatate publica judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti”

Este explicat circuitul actelor intre DSP-uri si unitatile sanitare, apare si o prevedere legata de aplicarea vizei anuale. Pentru Centrul Universitar Bucuresti este stabilit si un termen-limita. Mai multe, AICI.

Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ – ordin pentru completarea Ordinului ministrului sanatatii publice și al ministrului educatiei, cercetarii și tineretului nr. 1141/1386/2007 privind modul de efectuare a pregatirii prin rezidentiat in specialitatile prevazute de Nomenclatorul specialitaţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala – pot fi transmise pe adresa: propuneri@ms.ro. Termenul-limita pana la care se pot face propuneri este, in cazul de fata, 14 februarie.

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.