Noul regulament de pregatire al rezidentilor in medicina de urgenta

Noul regulament de pregatire al rezidentilor in medicina de urgenta

0

1771_articolA fost aprobat regulamentul privind efectuarea pregătirii prin rezidenţiat în specialitatea medicina de urgenţă, printr-un ordin comun al Ministrului Sănătăţii şi al Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. Actul normativ a fost deja publicat în Monitorul Oficial.

Potrivit documentului, rezidenţii vor efectua gărzi pe tot parcursul pregătirii lor, în cadrul UPU şi în cadrul SMURD, condiţia fiind ca gărzile efectuate în cadrul SMURD să nu fie mai puţin de 20% din totalul acestora.

De asemenea, totalul minim de gărzi sau ture de 12 ore efectuate de un rezident pe parcursul celor cinci ani nu va fi sub 500. Totodată, un procent de maximum 10% din totalul gărzilor poate fi efectuat în secţiile de anestezie şi terapie intensivă, corespunzător modulelor de specialitate.

În ceea ce priveşte retribuirea rezidenţilor în medicină de urgenţă, ea se va face incluzând sporurile corespunzătoare normelor legale în vigoare pentru activitatea în cadrul secţiilor în care îşi desfăşoară modulul de pregătire.

“Odată cu prima serie de rezidenţi care va începe pregătirea după publicarea acestui ordin, se vor respecta duratele stagiilor şi modul de desfăşurare al acestora în conformitate cu prezentul ordin”, se arată în actul normativ.

În condiţiile în care medicul rezident vrea să se orienteze către un alt program de rezidenţiat fără a susţine un nou concurs, acest lucru poate fi făcut doar cu aprobarea ministrului sănătăţii. În cazul reorientării medicului rezident către altă specialitate, stagiile comune efectuate vor fi recunoscute.

Potrivit actului normativ, detaşarea rezidenţilor dintr-un centru de pregătire într-un altul se face doar cu acordul directorilor sau coordonatorilor de rezidenţiat din centrele universitare implicate, în următoarele condiţii:

a) detaşarea se poate efectua doar într-un centru universitar unde pregătirea rezidenţilor se face în condiţii cel puţin egale cu cele din centrul universitar în care rezidentul a fost repartizat iniţial;

b) anumite module de pregătire nu pot fi efectuate în centrul universitar în care se afla rezidentul, fiind necesară detaşarea acestuia la un alt centru pe durata unui modul;

c) detaşarea se face la cererea rezidentului, din motive bine întemeiate, cu condiţia ca durata maximă de detaşare să nu depăşească 12 luni în perioada de pregătire ca rezident;

d) detaşarea nu poate fi efectuată în cursul ultimului an al rezidenţiatului;

e) detaşarea în timpul modulelor AŢI şi de medicină de urgenţă în cadrul UPU poate fi efectuată numai în cazul în care în localitatea în care se solicita detaşarea există un spital cu UPU în care are loc activitate de pregătire a rezidenţilor în medicină de urgenţă şi unde există un director/coordonator de program şi responsabil de formare, acreditaţi pentru pregătirea în medicină de urgenţă;

f) pe durata detaşării, responsabilul de formare, din centrul universitar din care rezidentul a fost detaşat, va monitoriza lunar activitatea acestuia în spitalul în care se afla detaşat, obţinând rapoarte şi informaţii scrise despre evoluţia rezidentului, conform fisei de evaluare, de la îndrumătorul din secţia în care acesta efectuează modulul de pregătire;

g) în cazul detaşării unui rezident către un alt centru universitar în vederea efectuării unui modul care nu este posibil de efectuat în centrul în care este repartizat rezidentul, cazarea acestuia poate fi asigurată în căminele studenţeşti din centrul la care este detaşat, pe baza unor protocoale de colaborare între centrele universitare care derulează programele de rezidenţiat.

Medicina de urgenţă a fost una dintre specialităţile în cadrul cărora au fost suplimentate locurile la rezidenţiatul din noiembrie 2013. Peste 5.000 de absolvenţi ai universităţilor de medicină şi farmacie din ţară s-au înscris la concursul de rezidenţiat. În Bucureşti, gradul de promovabilitate a fost de peste 80%.

Consultaţi întreg actul normativ AICI.

Sursa: paginamedicala.ro

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.