Peste 3200 de candidati sustin examenul de admitere la UMF “Carol Davila” din Bucuresti

0

1330_articolExamenul de admitere pentru toate facultǎțile din cadrul Universitǎții de Medicinǎ și Farmacie “Carol Davila” din Bucureşti va avea loc miercuri, 25 iulie 2012, ȋncepând cu ora 9.00.

Duminică, 22 iulie, la finalul sesiunii de înscriere, au fost validați în total 3237 de candidați pentru toate cele patru facultăți din cadrul UMF “Carol Davila”. Pentru ȋnscrierea la Facultatea de Medicină, unde existǎ 430 de locuri finanțate de la buget, au fost validați 1909 de candidați dintre care 26 de olimpici, precum și 36 de candidați care au optat din start pentru locurile disponibile la taxǎ. La Facultatea de Medicină Dentară, unde s-au alocat 130 de locuri subvenționate de cǎtre stat, s-au ȋnscris 543 de candidaţi dintre care 30 au ales sǎ aplice pentru locurile existente cu taxǎ. 446 de absolvenți de liceu au ales Facultatea de Farmacie, dintre care 11 au ales locurile cu taxă, numărul de locuri alocat anul acesta fiind de 125 de locuri la buget. Facultatea de Moașe dispune de 75 de locuri la buget pentru care s-au înscris 135 de candidați dintre care cinci au aplicat pe locurile disponibile cu taxǎ. Pentru alte specializǎri ale Facultǎții de Moașe și Asistențǎ Medicalǎ s-au ȋnscris și au fost validați 204 de candidați.

Listele nominale ale candidaţilor au fost postate pe  http://admitere.umf.ro/main/ în ordine alfabetică.  Sălile în care se desfăşoară examenul şi repartiţia candidaţilor pe săli au fost afişate şi la avizierele Facultăţii de Medicină (pentru specializările Medicină şi F.M.A.M.), respectiv ale Facultăţii de Medicină Dentară şi Facultăţii de Farmacie. Candidații vor intra în sală la ora 8.00, urmând ca la ora 9.00 să înceapă examenul de admitere la U.M.F. “Carol Davila”.

Candidaţii au obligaţia de a verifica exactitatea datelor înscrise pe listele afişate şi de a aduce imediat la cunoştinţa comisiei de admitere, prin secretariatele facultăților, eventualele neconcordanţe faţă de datele precizate în cererea de înscriere tip sau faţă de actele depuse la dosar. După începerea concursului, pe listele afişate nu se mai admit nici un fel de modificări.

Accesul candidaţilor în sălile de concurs, în ziua examenului, se va face pe baza cărţii de identitate sau a paşaportului valabil precum şi a legitimaţiei de concurs tip eliberată la înscriere de către Secretariatele Facultăţilor. Supraveghetorii au obligaţia să verifice identitatea fiecărui candidat la intrarea în sală pe baza actului de identitate iar candidatul se aşează pe locul indicat de legitimaţia de concurs lipită pe masă şi care are acelaşi număr ca şi cel de pe legitimaţia de concurs tip primită la înscriere.

Durata probei scrise va fi de 2 ore şi jumătate în cazul specializărilor Medicină, Medicină Dentară şi Farmacie, 2 ore pentru admiterea la specializările Asistenţă Medicală generală şi Moaşe şi, respectiv 1 ora şi jumatate pentru celelalte specializări ale F.M.A.M.

Ca o noutate în derularea examenului de admitere, corectarea tezelor se va face în sala de concurs, în prezenţa candidaţilor, cărora li se va comunica punctajul, sub semnătură, urmând ca apoi rezultatele finale şi lista candidaţilor admişi să fie afişate la avizierele facultăţilor în cel mult 48 de ore de la terminarea probelor.

Sunt declaraţi admişi candidaţii al căror punctaj la examenul scris este egal sau superior aceluia corespunzător notei 5,00. La F.M.A.M. declararea candidaţilor admişi va fi în funcţie de punctajul obţinut şi ordinea opţiunilor pentru specializările oferite, formulate în scris de candidaţi. Candidaţii olimpici sunt admişi automat fără a mai fi necesară susţinerea examenului de admitere.

Admiterea la Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” Bucureştise va desfăşura în următoarele locaţii: Facultatea de Medicină Generală, Facultatea de Medicină Dentară, Facultatea de Farmacie şi în Universitatea Politehnică din Bucureşti. Locaţiile pentru concursul de admitere din cadrul Universităţii Politehnică din Bucureşti sunt Universitatea Politehnică Bucureşti Splai şi Universitatea Politehnică Bucureşti Leu. Hărţile acestor locaţii pot fi vizualizate pe www.umf.ro la secţiunea “Informaţii UMF”.

Pentru mai multe detalii privind metodologia de desfășurare a examenului de admitere, vă invităm să accesați site-ul oficial al U.M.F. “Carol Davila” din București, www.umf.ro, secțiunea Admitere 2012.

 

Sursa: UMF Carol Davila

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.