Probleme la rezidentiat 2015? Cum se solutioneaza

Probleme la rezidentiat 2015? Cum se solutioneaza

0

Concursul de rezidentiat 2015 este planificat la nivel de detaliu, pentru a nu lasa loc de discutii si interpretari. Si daca totusi apar probleme, cum se solutioneaza, cine raspunde?

Cum procedeaza absolventii ultimei promotii la inscrierea la concursul de rezidentiat 2015

La dosarul de inscriere trebuie depusa copia legalizata a diplomei de licenta de medic, stomatolog (medic dentist) sau farmacist. Absolventii promotiei 2015 pot prezenta, pana la eliberarea diplomei de licenta, adeverinta privind promovarea examenului de licenta. Depunerea mai multor dosare ale aceleiasi persoane, pentru mai multe centre universitare, atrage masura eliminarii candidatului respectiv din concurs. Dupa finalizarea inscrierilor, respectiv la data de 23 octombrie 2015, ora 15,00, candidatii nu mai pot solicita schimbarea optiunilor de a concura intr-un anumit centru universitar, sub niciun motiv, se arata in metodologia privind concursul de rezidentiat 2015.

Dupa verificarea documentelor depuse in vederea respectarii conditiilor de participare pentru fiecare candidat, directiile de sanatate publica, respectiv ministerele cu retea sanitara proprie vor completa online lista nominala cu candidatii inscrisi. Una din rubrici, la Rezidentiat 2015, este Acordul pentru folosirea numelui pe internet: da sau nu! Codul numeric personal se va utiliza strict pentru validarea inscrierilor la concursul de rezidentiat 2015. Se interzice publicarea listelor care sa contina CNP!

Concursul de rezidentiat 2015: situatii practice in sala – cand o poti parasi, pentru cat timp

Fiecare dintre seturile de intrebari de la Rezidentiat 2015 este creat de grupuri de lucru diferite, aflate intr-un sediu securizat. Coordonatorul fiecarui grup raspunde de corectitudinea formularii intrebarii, de alegerea raspunsurilor corecte, de pastrarea secretului intrebarii si raspunsului corect, precum si de raspunsul la contestatii.

Cei fara un document valabil – buletinul/cartea de identitate sau pasaportul – nu sunt primiti in sala de concurs, duminica, 15 noiembrie 2015. Perechile sot – sotie, frati – surori au obligatia, sub sanctiunea anularii lucrarii si eliminarii din concursul de rezidentiat 2015, sa semnaleze sefului de sala aceste situatii, pentru a putea fi asezati separat.

Daca se identifica greseli de tiparire, grila respectiva este inlocuita. Intreaga responsabilitate asupra corespondentei dintre tipul de grila si cel al caietului cu intrebari revine candidatului. Candidatii care nu sunt prezenti in sala in momentul deschiderii sacilor cu caietele cu intrebari (ora 10,00) nu mai au acces. Mai trebuie pomenit faptul ca participantii la concursul de rezidentiat 2015 nu au voie sa consulte niciun fel de materiale, sa discute cu ceilalti candidati, sa copieze sau sa aiba asupra lor aparatura electronica de comunicare? Materialele documentare sunt depozitate intr-un colt al salii, unde candidatii nu au acces pana la terminarea concursului. Tot aici se vor depozita si telefoanele mobile, inchise pe toata durata probei de concurs.

Dupa parasirea salii, niciunui candidat nu ii este permisa revenirea (pe perioada desfasurarii probei de concurs – rezidentiat 2015) pentru niciun motiv, cu exceptia situatiei in care un candidat are necesitati fiziologice, caz in care este insotit de doi supraveghetori si poate lipsi din sala maximum 10 minute.

Concursul de rezidentiat 2015 poate fi reluat daca se constata vicierea rezultatelor

Daca in urma contestarii intrebarilor de la Rezidentiat 2015, comisia apreciaza ca exista intrebari care prezinta vicii de formulare, aceste intrebari sunt anulate (hotararea luata urmand a fi consemnata intr-un proces-verbal semnat de toti responsabilii grupurilor de lucru). Anularea intrebarilor duce la anularea punctelor acordate la intrebarile respective, pentru toti candidatii.

In cazul in care intr-un centru universitar se vor constata incalcari flagrante ale metodologie sau vicierea rezultatelor la concursul de rezidentiat 2015, Ministerul Sanatatii isi rezerva dreptul de a anula rezultatele concursului de acolo, situatie in care concursul va fi reluat in acelasi centru, pe cheltuiala universitatii de medicina si farmacie respective!

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.