Rezidenţiat 2013: Alegerea locurilor sau a posturilor

0

Rezidentiat 2013 algerea locului/postuluiRezidenţiat 2013: Alegerea locurilor, a posturilor şi a centrelor de pregătire pentru rezidenţii care au obţinut punctaj de promovare se va desfăşura duminică 24 noiembrie 2013, în intervalul orar 9,00-21,00, urmând ca locurile rămase disponibile la finalul zilei să fie distribuite a doua zi, luni 25 nov. 2013.

Informaţiile privitoare la locul de desfăşurare ale alegerilor vor fi afişate pe paginile web ale universităţilor.

La alegerea locului/postului, candidaţii se vor legitima cu un act de identitate în termen de valabilitate (C.I./B.I./paşaport). Cei care nu pot fi prezenţi, pot delega un împuternicit care se va prezenta cu propriul act de identitate şi cu actul notarial de împuternicire. Procura notarială va fi reţinută ca dovadă de către comisia de repartiţie.

Candidaţii sau împuterniciţii acestora care au ales loc/post în specialitate vor primi o adeverinţă şi vor semna pentru locul ales într-un tabel ce va cuprinde poziţia candidatului în clasificarea definitivă, numele candidatului, punctajul obţinut, locul/postul ales în specialitatea dorită şi centrul universitar de pregătire.

Candidaţii sau împuterniciţii acestora care nu sunt prezenţi în data, ora şi locul fixate pentru alegerea locurilor/posturilor în specialitate, pierd drepturile conferite de concurs

Prezentarea la nivelul direcţiilor de sănătate publică (rezidenții pe loc) din centrele universitare alese, respectiv la unitatea sanitară care a scos postul la concurs (rezidenții pe post), pentru încheierea contractelor individuale de muncă pe durată determinată/nedeterminată, se va face în perioada 2 decembrie-13 decembrie 2013, inclusiv.

Contractul individual de muncă pe durată determinată/nedeterminată, după caz, se va încheia începând cu data de 01 ianuarie 2014, cu respectarea prevederilor OG nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului.

Stagiul de pregătire în specialitate începe la data de 01 ianuarie 2014

Repartiţia pe clinici de îndrumare şi coordonatori de rezidenţiat se va face la nivelul direcţiilor de sănătate publică judeţene din centrele universitare alese, în ziua de 16 decembrie 2013, începând cu orele 9,00, cu excepţia centrului universitar Bucureşti pentru care această repartiţie se va face în zilele de 16, 17, 18 şi respectiv 19 decembrie 2013.

Repartiţia pe clinici se va face pe baza adeverinţei eliberate de unitatea sanitară cu care s-a încheiat contract individual de muncă pe durată determinată/nedeterminată.

Aici puteti vedea clasificarea finală a candidaţilor.

sursa: http://rezidentiat.ms.ro/

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.