Rezidentiat 2014 – precizari privind alegerea locurilor si a posturilor

0

Concursul de rezidentiat 2014 s-a incheiat, s-au analizat contestatiile, s-a alcatuit clasificarea definitiva, urmeaza alegerea locurilor si a posturilor in specialitate si a centrelor de pregatire – vezi care sunt reglementarile, vezi ce trebuie sa faca medicii, medicii dentisti si farmacistii care devin rezidenti!

 Rezidentiat 2014 – nu esti prezent la repartitie, pierzi drepturile conferite prin concurs

Alegerea locurilor si a posturilor in specialitate si a centrelor de pregatire se face in aceeasi zi, pe baza punctajului si a clasificarilor de la concursul de  rezidentiat 2014, la o data stabilita de comun acord de universitatile de medicina si farmacie, in intervalul orar 9,00 – 21,00.

Candidatii se vor prezenta in centrul universitar unde au sustinut concursul de rezidentiat. Daca repartitia nu se finalizeaza in prima zi, va continua in ziua urmatoare, in acelasi interval orar, iar locurile si posturile ramase disponibile se vor afisa pe pagina de internet la sfârsitul primei zile de repartitie. in urma alegeriilocului/postului si a centrului de pregatire in specialitate se vor inainta Ministerului Sanatatii listele nominale, inclusiv in format electronic, privind locurile/posturile, specialitatile si centrele alese si procesele-verbale ale sesiunii de alegeri (cu semnaturile candidatilor) in termen de trei zile lucratoare, se arata in metodologia privind concursul de rezidentiat 2014.

Rezidentiat 2014 – Ocuparea locurilor/posturilor in specialitate

Ocuparea locurilor/posturilor in specialitate se face in ordinea punctajului de promovare obtinut la examenul de rezidentiat 2014, pe fiecare centru universitar, in limita locurilor/posturilor publicate pentru fiecare domeniu in centrul universitar respectiv, alcatuindu-se o singura clasificare pentru fiecare domeniu.

Candidatii sau imputernicitii acestora care nu sunt prezenti la data, ora si locul fixate pentru alegerea postului ori a locului in specialitate si a centrului de pregatire pierd drepturile conferite de concursul de rezidentiat 2014.

Locurile si posturile ramase neocupate in urma finalizarii alegerilor nu se vor putea redistribui altor candidati, acestea urmând a fi ocupate numai printr-un alt concurs de rezidentiat.

Rezidentiat 2014 – incheierea contractelor de munca

Candidatii care detin un titlu de specialist si aleg loc/post au obligatia ca in termen de 15 zile de la data incheierii contractului individual de munca pe durata determinata sau nedeterminata dupa caz, sa depuna la Ministerul Sanatatii angajamentul de plata la cea de a doua specialitate.

Medicii, medicii dentisti si farmacistii care devin rezidenti pe locuri incheie un contract individual de munca pe perioada determinata, egala cu durata  rezidentiatului, cu unitatea sanitara la care au fost repartizate locurile pentru rezidentiat. Medicii, medicii dentisti si farmacistii care devin rezidenti pe post incheie contract individual de munca pe perioada nedeterminata cu unitatea sanitara publica ce a publicat postul respectiv.

Rezidentii au obligatia sa efectueze pregatirea si sa sustina examenul de specialist in specialitatea pentru care au optat, in maximum cinci ani ani de la data incheierii programului de pregatire.

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.