Rezidentiat 2015: cum trebuie sa arate... dosarul!

Rezidentiat 2015: cum trebuie sa arate… dosarul!

1

Rezidentiat 2015: sunt o gramada de acte necesare pentru inscriere – ati inceput sa le pregatiti? Atentie, la concurs se pot prezenta nu numai cei care au o diploma de licenta in domeniu!

La concursul de rezidentiat 2015 pot lua parte:
candidatii posesori ai unei diplome de licenta in profil medico-farmaceutic uman sau o diploma echivalenta cu aceasta;
rezidentii aflati in pregatire, cu respectarea prevederilor art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 18/2009 (niciun medic, medic dentist sau farmacist nu poate fi in acelasi timp rezident in mai multe specialitati sau in forme de rezidentiat distincte – n.r.), aprobata prin Legea nr. 103/2012, cu completarile ulterioare;
– specialistii care doresc sa efectueze pregatire intr-o alta specialitate, cu respectarea prevederilor legale, privitor la obtinerea celei de a doua specialitati. Specialistii care au efectuat programul de pregatire prin rezidentiat, forma pe post, pot obtine a doua specialitate dupa indeplinirea conditiei din actul aditional incheiat la contractul de munca;
– candidatii care indeplinesc conditiile privind cetatenia stabilite de Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si au diploma de licenta in profil medico-farmaceutic uman sau o diploma echivalenta cu aceasta, se arata in proiectul de metodologie introdus de Ministerul Sanatatii in dezbatere publica.

Inscrierile pentru concursul de rezidentiat 2015 se fac prin directiile de sanatate publica, respectiv prin ministerele cu retea sanitara proprie, din momentul aparitiei in presa a publicatiei de concurs pana la data de 23 octombrie 2015 inclusiv.

Dosarul de inscriere a candidatului la concursul de rezidentiat 2015 va contine urmatoarele documente:

a) cererea de inscriere la concursul de rezidentiat 2015, in care se vor mentiona:
– numele candidatului, initiala/initialele tatalui, precum si toate prenumele candidatului inscrise in buletinul, cartea de identitate sau pasaportul cu care se va legitima la intrarea in sala, aflate in termen de valabilitate;
– centrul universitar si domeniul pentru care concureaza la rezidentiat 2015 (cu exceptia candidatilor de la ministerele cu retea sanitara proprie si cei care concureaza pe locurile publicate de Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice , pentru care concursul se sustine numai in centrul universitar Bucuresti).
– candidatii vor mentiona in cererea de inscriere si acordul pentru folosirea numelui si pentru afisarea rezultatului la concursul de rezidentiat 2015 pe internet;
b) xerocopia buletinului, cartii de identitate sau a pasaportului (paginile din care reies numele si prenumele candidatului, precum si data nasterii);
c) copia legalizata a diplomei de licenta de medic, stomatolog (medic dentist) sau farmacist. Absolventii promotiei 2015 pot prezenta, pana la eliberarea diplomei de licenta, adeverinta privind promovarea examenului de licenta;
d) adeverinta eliberata de unitatea in care este incadrat, din care sa reiasa specialitatea in care este confirmat si tipul contractului individual de munca, numai pentru rezidenti si specialisti;
e) certificatul medical privind starea de sanatate, eliberat de unitatea sanitara teritoriala desemnata de directia de sanatate publica judeteana sau a municipiului Bucuresti, in care se precizeaza ca este apt/inapt din punct de vedere medical (fizic si neuropsihic) pentru exercitarea activitatii in domeniul pentru care candideaza;
f) copia legalizata a actelor doveditoare (certificat de casatorie) prin care si-a schimbat numele fata de numele inscris in diploma de licenta, daca este cazul;
g) chitanta de plata a taxei de concurs pentru rezidentiat 2015.

Dupa finalizarea inscrierilor pentru rezidentiat 2015, respectiv in 23 octombrie, ora 15,00, candidatii nu mai pot solicita schimbarea optiunilor de a concura intr-un anumit centru universitar, sub niciun motiv. Un candidat poate depune un singur dosar de concurs. Depunerea mai multor dosare ale aceleiasi persoane, pentru mai multe centre universitare, atrage masura eliminarii candidatului respectiv din concursul de rezidentiat 2015.

Share.

1 Comment

  1. Perioada de inscriere la stiilude de licenta se va prelungi in asa fel incat absolventii de liceu care dau bacul in sesiunea de toamna sa se poata inscrie si ei. Perioada exacta va fi anuntata in scurt timp.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.