Rezidentiat 2015: la cat a fost stabilita taxa de concurs

Rezidentiat 2015: la cat a fost stabilita taxa de concurs

0

S-a stabilit cuantumul taxei de participare la concursul de rezidentiat pe post si pe loc in medicina, medicina dentara si farmacie – Ministrul Sanatatii are pregatit, in acest sens, un ordin: vezi contul in care se va plati!

Cuantumul taxei de participare la concursul de rezidentiat pe post si pe loc in medicina, medicina dentara si farmacie, sesiunea 15 noiembrie 2015, va fi de 360 lei / participant, la fel ca si in 2014.

Taxa se va plati in contul
IBAN RO36TREZ70020E365000XXXX, CUI 4266456, DTMB ( Directia de Trezorerie a Municipiului Bucuresti)
beneficiar Ministerul Sanatatii,
adresa: str. Cristian Popisteanu Nr. 1-3, sector 1, Bucuresti, cod: 010024.

La dosarul de inscriere  – inscrieri care se deruleaza din momentul aparitiei in presa a publicatiei de concurs, pentru rezidentiat 2015, pana in 23 octombrie 2015, ora 15 – se adauga, printre alte acte, si chitanta de plata a taxei de concurs.

“Candidatii ale caror dosare de inscriere au fost admise, dar in ziua concursului sunt declarati absenti in salile de concurs, nu vor beneficia de returnarea taxei achitate pentru concurs. Beneficiaza de returnarea taxei achitate pentru concurs doar candidatii ai caror dosare de inscriere sunt respinse”, se arata in metodologia pentru concursul de rezidentiat 2015.

Rezidentiat 2015: cum se impart banii rezultati din taxa de concurs

Sumele incasate din plata taxelor pentru concursul de rezidentiat 2015 se fac venit la bugetul Ministerului Sanatatii si se utilizeaza pentru acoperirea cheltuielilor de personal si materiale necesare sustinerii concursului de rezidentiat. Din sumele incasate, o cota de maximum 80% se va repartiza universitatilor de medicina si farmacie din Bucuresti, Craiova, Cluj-Napoca, Iasi, Târgu Mures si Timisoara, in vederea acoperirii cheltuielilor ocazionate de organizarea concursului de rezidentiat.

Repartizarea sumelor intre universitati se va face proportional cu numarul de candidati care sustin concursul de rezidentiat 2015 in centrul universitar respectiv si cu nota de calcul estimativ privind cheltuielile ocazionate de organizarea concursului de rezidentiat, asumata prin semnatura de rector.

Ministerul Sanatatii va incheia contracte cu universitatile de medicina si farmacie, contracte pe baza carora se stabilesc atat obligatiile si responsabilitatile partilor, cat si sumele ocazionate de cheltuielile de organizare si desfasurare suportate din taxa de inscriere la concursul de rezidentiat 2015.

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.