Rezidentiat 2016: acte necesare pentru inscriere

Rezidentiat 2016: acte necesare pentru inscriere

2

Candidatii pentru concursul de Rezidentiat 2016 trebuie sa prezinte la inscriere urmatoarele acte, cu precizarea ca NU se primesc acte prin posta:

  1. Un dosar plic pe care veti nota:
  • numele de familie, initiala tatalui si toate prenumele inscrise in buletinul/cartea de identitate/pasaport
  • sesiunea 20 noiembrie 2016
  • domeniul pentru care concureaza
  • centrul universitar de concurs

2. CEREREA DE inscriere la concurs conform modelului atasat si afisat atat la avizierul institutiei cat si pe site-ul DSP Timis http://www.dsptimis.ro/

3. XEROCOPIA BULETINULUI, CARTII DE IDENTITATE SAU A PASAPORTULUI (paginile din care reies numele si prenumele candidatului, precum si data nasterii)

4. DIPLOMA DE LICENTA DE MEDIC, STOMATOLOG (MEDIC DENTIST) SAU FARMACIST in original si copie( in vederea certificarii cf. prevederilor oug 41/2016 art.2 al.(3)) sau copie legalizata.

5. ADEVERINTA PRIVIND PROMOVAREA EXAMENULUI DE LICENTA 2016 – (pentru absolventii promotia 2016) in original si copie( in vederea certificarii cf. prevederilor oug 41/2016 art.2 al.(3)) sau copie legalizata.

6.Documentele care atesta schimbarea numelui (certificat de casatorie, divort,etc) in original si copie( in vederea certificarii cf. prevederilor oug 41/2016 art.2 al.(3)) sau copie legalizata.

7.CERTIFICAT MEDICAL TIP A5 (IN ORIGINAL) privind starea de sanatate, eliberat de Ambulatoriul Integrat al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta “Pius Brinzeu” Timisoara, in care se precizeaza ca este : APT/INAPT din punct de vedere medical (fizic si neuropsihic) pentru exercitarea activitatii in domeniul pentru care candideaza (cu precizarea domeniului).

8. ADEVERINTA eliberata de unitatea in care sunt incadrati, din care sa reiasa specialitatea in care sunt confirmati si tipul contractului individual de munca – numai pentru rezidenti si specialisti.

9. CHITANTA DE PLATA A TAXEI de concurs de 360 LEI (RON)/PARTICIPANT. Taxa se va plati in contul IBAN nr.RO36TREZ70020E365000XXXX, CUI-4266456, DTMB (Directia de Trezorerie a Municipiului Bucuresti), beneficiar Ministerul Sanatatii, adresa: str.Cristian Popisteanu nr.1-3, sectorul l, Bucuresti, cod 010024.

Inscrierile se pot fac la toate sediile DSP din tara.

In data de 28.10.2016 la ora 14:00 fix se inchide perioada de inscriere pentru concurs.

Dupa finalizarea inscrierilor, respectiv la data de 28 octombrie 2016, ora 14,00 candidatii nu mai pot solicita schimbarea optiunilor de a concura intr-un anumit centru universitar, sub niciun motiv.

Share.

2 Comments

  1. Pingback: Rezidentiat 2016: tot ce trebuie sa stii despre inscrierea candidatilor | Asociatia Medicilor de Familie Mures

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.