Rezidentiat 2016: alegerea locurilor si a posturilor pe specialitati

Rezidentiat 2016: alegerea locurilor si a posturilor pe specialitati si a centrului de pregatire

1

Rezidentiat 2016 – alegerea locurilor si a posturilor pe specialitati si a centrului de pregatire: data afisarii clasificarilor pe domenii este anuntata in timp util prin mass-media si pe paginile de internet ale universitatilor de medicina si farmacie si pe site-ul rezidentiat.ms.roVom reveni cu informatii referitoare la data si locul repartitiei, imediat ce acestea vor fi stabilite.

Rezidentiat 2016: Alegerea locurilor/posturilor in specialitate si a centrelor de pregatire

Alegerea locurilor/posturilor in specialitate si a centrelor de pregatire se face in aceeasi zi, prin teleconferinta, pe baza punctajului si a clasificarilor, la o data stabilita de comun acord intre Ministerul Sanatatii si universitatile de medicina si farmacie, in intervalul orar 9:00 – 21:00.

Candidatii se vor putea prezenta in unul din centrele universitare: Arad, Brasov, Bucuresti, Cluj-Napoca, Craiova, Galati, Iasi, Oradea, Sibiu, Targu Mures sau Timisoara.

Rezidentiat 2016: repartitia

Daca repartitia nu se finalizeaza in prima zi, va continua in ziua urmatoare, in acelasi interval orar, iar locurile si posturile ramase disponibile se vor afisa pe pagina de internet la sfarsitul primei zile de repartitie. In urma alegerii locului/postului si a centrului de pregatire in specialitate se vor inainta Ministerului Sanatatii listele nominale, inclusiv in format electronic, privind locurile/posturile, specialitatile si centrele alese si procesele-verbale ale sesiunii de alegeri (cu semnaturile candidatilor), in termen de 3 zile lucratoare.

Lucrarile privind alegerea locurilor/posturilor publicate la concurs vor fi coordonate de presedintele comisiei centrale de rezidentiat. La sediul comisiei centrale de rezidentiat se va institui o comisie tehnica care va tine evidenta locurilor/posturilor alese.

La nivelul fiecarui centru universitar din cele nominalizate se vor instituii comisii de alegere formate din reprezentanti ai directiei de sanatate publica din judetul respectiv sau, dupa caz, ai Directiei de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti si ai institutiilor de invatamant superior cu profil medical in cauza.

Comisiile vor fi formate din minimum 6-8 membri. Presedintele comisiei locale de alegere este desemnat de comisia locala de rezidentiat, iar vicepresedinte este directorul executiv al directiei de sanatate publica sau inlocuitorul legal al acestuia.

Candidatii sau imputernicitii acestora care nu sunt prezenti la data, ora si locul fixate pentru alegerea postului ori a locului in specialitate si a centrului de pregatire pierd drepturile conferite de concurs.

Candidatii care detin un titlu de specialist si aleg loc/post au obligatia ca in termen de 15 zile de la data incheierii contractului individual de munca pe durata determinata sau nedeterminata, dupa caz, sa depuna la Ministerul Sanatatii angajamentul de plata pentru cea de-a doua specialitate.

Plata taxei se face in lei, anual, in doua transe semestriale egale, in termen de maximum 60 de zile calendaristice de la inceputul semestrului. Neplata taxei in conditiile stipulate in angajamentul de plata atrage excluderea definitiva din programul de pregatire.

Candidatii prevazuti la alineatul precedent nu pot alege loc/post in specialitatea in care sunt deja confirmati prin ordin al ministrului sanatatii.

Candidatii care obtin punctajul minim si renunta la alegerea unui loc sau post, precum si cei care se claseaza in afara numarului de locuri/posturi publicate la concurs sunt declarati respinsi.

Locurile si posturile ramase neocupate in urma finalizarii alegerilor vor putea fi ocupate numai printr-un alt concurs de rezidentiat.

Share.

1 Comment

  1. Pingback: Cronica Romana

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.