Rezidentiat 2016 - Clasificarea finala a candidatilor

Rezidentiat 2016 – Clasificarea finala a candidatilor

0

Clasificarea finala a candidatilor care au sustinut Concursul de Rezidentiat, sesiunea 20 noiembrie 2016 a fost publicat oficial, astfel:

Data, locul si programarea pe ore de incepere a repartitiei candidatilor care au obtinut minim 60% din punctajul primului candidat clasat la fiecare domeniu de concurs:

Rezidentiat 2016: Alegerea locurilor/posturilor in specialitate

Alegerea locurilor/posturilor în specialitate și a centrelor de pregătire se face în ziua de 27.11.2016 prin teleconferință în intervalul orar 9:00 – 21:00.

Candidații se vor putea prezenta în unul din centrele universitare: Arad, Brașov, București, Cluj-Napoca, Craiova, Galați, Iași, Oradea, Sibiu, Târgu Mureș sau Timișoara.

Dacă repartiția nu se finalizează în prima zi, va continua în ziua următoare, în același interval orar, iar locurile și posturile rămase disponibile se vor afișa pe pagina de internet http://rezidentiat.ms.ro la sfârșitul primei zile de repartiție.

Candidații sau împuterniciții acestora care nu sunt prezenți la data, ora și locul fixate pentru alegerea postului ori a locului în specialitate și a centrului de pregătire pierd drepturile conferite de concurs.

Candidații sau împuterniciții acestora vor avea asupra lor un act de identitate în termen de valabilitate și, după caz, procura notarială.

Programul de desfășurare va fi:

  •  ora 9:00 – domeniul farmacie
  • ora 10:15 – domeniul medicină dentară
  • intervalul 12:00 – 21:00 – domeniul medicină

Candidații sunt rugați să respecte cu strictețe regulile de acces în sala de alegere (NU poate fi depășită capacitatea sălii), precum și celelalte indicații date de organizatori.

Afișăm clasificările finale cu punctajele obținute de candidați pentru cele 3 domenii de concurs. Precizăm că la domeniul medicină dentară, într-o sală din Centrul Universitar Iași a fost identificat un aparat de scanare cu probleme tehnice, motiv pentru care au fost rescanate toate tezele din această sală.

În urma acestei operațiuni s-au reconfirmat punctajele obținute de candidați în sala de concurs în ziua de 20.11.2016, cu excepția unui singur candidat pentru care s-a acordat punctajul corespunzător grilei de concurs.

Lista locațiilor în care se desfășoară alegerea locurilor/posturilor scoase la concurs:

Punem la dispozitia celor interesati comunicatul Comisiei de elaborare a intrebarilor – Sesiunea 20 noiembrie 2016 – referitor la analiza contestatiilor privind alcatuirea intrebarilor si raspunsurile corecte:

Domeniul medicină dentară – grila definitivă:Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.