Rezidentiat 2016: informatii pentru rezidentii care au ales loc sau post

Rezidentiat 2016: informatii pentru rezidentii care au ales loc sau post

0

In perioada 7 dec. 2016 – 14 dec. 2016 rezidentii se vor prezenta la unitatile sanitare pentru incheierea contractelor individuale de munca, astfel:

  • rezidenti pe LOC – se vor prezenta pentru incheierea contractului de munca, pe perioada determinata, in functie de specialitate, la spitalul la care au fost repartizati lista spitale
  • rezidenti pe POST – se vor prezenta pentru incheierea contractului de munca, pe perioada nedeterminata la spitalul la care au au ales postul.

Pentru lista completa a documentelor necesare la angajare rezidentii se vor adresa la unitatile sanitare.

Informatii suplimentare privind desfasurarea repartitiei se vor afisa, in timp util, la o data ulterioara.

Candidatii care detin un titlu de specialist si aleg loc/post au obligatia ca in termen de 15 zile de la data incheierii contractului individual de munca pe durata determinata sau nedeterminata, dupa caz, sa depuna la Ministerul Sanatatii angajamentul de plata pentru cea de a doua specialitate.

Plata taxei se face in lei, anual, in doua transe semestriale egale, in termen de maximum 60 de zile calendaristice de la inceputul semestrului.

Neplata taxei in conditiile stipulate in angajamentul de plata atrage excluderea definitiva din programul de pregatire.

Candidatii care detin un titlu de specialist nu pot alege loc/post in specialitatea in care sunt deja confirmati prin Ordin al ministrului sanatatii.

Candidatii care obtin punctajul minim si renunta la alegerea unui loc sau post, precum si cei care se claseaza in afara numarului de locuri/posturi publicare la concurs, sunt declarati respinsi.

Locurile si posturile ramase neocupate in urma finalizarii alegerilor vor putea fi ocupate numai printr-un alt concurs de rezidentiat.

Ministerul Sanatatii multumeste rectorilor, prorectorilor Universitatilor de Medicina si Farmacie, Bucuresti, Cluj-Napoca, Craiova, Iasi, Targu Mures, Timisoara precum si tuturor profesorilor care s-au implicat in organizarea rezidentiatului pe tot parcursul acestuia.


100%
100%
Super!
  • 10
Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.