Rezidentiat 2017 - acte necesare, programul de depunere al dosarului

Rezidentiat 2017 – acte necesare, programul de depunere al dosarului in Timisoara

1

Ministerul Sanatatii organizeaza concurs de intrare in rezidentiat pe post si loc in domeniile medicina, medicina dentara si farmacie la data de 19 noiembrie 2017. Concursul se desfasoara in centrele universitare Bucuresti, Cluj-Napoca, Craiova, Iasi, Targu Mures si Timisoara.

Programul de depunere a dosarelor de inscriere pentru concursul de Rezidentiat:

Cerere de inscriere pentru concursul de Rezidentiat

CERTIFICATUL MEDICAL TIP A5 (IN ORIGINAL) privind starea de sanatate, se elibereaza de Ambulatoriul Integrat al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta “Pius Brinzeu” Timisoara, in care se precizeaza ca este : APT/INAPT din punct de vedere medical (fizic si neuropsihic) pentru exercitarea activitatii in domeniul pentru care candideaza (cu precizarea domeniului (de ex.: domeniul medicina/medicina dentara/farmacie) si este incheiat cu parafarea medicului sef ambulator de specialitate al spitalului desemnat si se aplica un timbru fiscal .

Pentru specialistii si rezidentii care doresc sa se inscrie la Concursul de Rezidentiat din sesiunea 19 noiembrie 2017

Sunt obligati sa prezinte adeverinta in original, de la unitatile de incadrare.

Adeverinta va contine in mod obligatoriu:

  • antetul institutiei respective
  • numarul si data eliberarii adeverintei
  • data incadrarii
  • tipul contractului individual de munca (perioada determinta sau nedeterminata)
  • specialitatea in care este confirmat
  • Ordinul MS de confirmare in specialitate sau rezidentiat
  • numele si prenumele managerului unitatii sanitare si a sefului de resurse umane precum si semnaturalor
  • stampila unitatii
Share.

1 Comment

  1. Pingback: Rezidentiat 2017 – acte necesare, programul de depunere al dosarului in Timisoara - voxmedical

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.