Rezidentiat 2017- Inscrierea candidatilor la concurs

Rezidentiat 2017- Inscrierea candidatilor

1

La concursul de Rezidentiat 2017 care se desfasoara in data de 19 noiembrie se pot prezenta urmatorii candidati:

 • candidatii posesori ai unei diplome de licenta in profil medico-farmaceutic uman sau ai unei
  diplome echivalente cu aceasta;
 • rezidentii aflati in pregatire, cu respectarea prevederilor art. 6 din Ordonanta Guvernului nr.
  18/2009, aprobata prin Legea nr. 103/2012, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • specialistii care doresc sa efectueze pregatire intr-o alta specialitate, cu respectarea prevederilor
  legale, privitor la obtinerea celei de-a doua specialitati. Specialistii care au efectuat programul de
  pregatire prin rezidentiat, forma pe post, pot obtine a doua specialitate dupa indeplinirea conditiei din
  actul aditional incheiat la contractul de munca;
 • candidatii care indeplinesc conditiile privind cetatenia stabilite de Legea nr. 95/2006 privind
  reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si au diploma
  de licenta in profil medico-farmaceutic uman sau o diploma echivalenta cu aceasta.

Sunt admisi la concurs numai candidatii care sunt apti din punct de vedere medical (fizic si neuropsihic) pentru exercitarea activitatii in domeniul pentru care candideaza, conform certificatului medical aflat la dosarul de inscriere.

Pentru candidatii medici specialisti, formarea in a doua specialitate se poate obtine numai in regim cu taxa. Taxa anuala pentru pregatirea intr-o noua specialitate, obtinuta prin concurs de rezidentiat, este aceeasi cu cea prevazuta pentru a doua specialitate fara concurs de rezidentiat.

Rezidentiat 2017 – Inscrierile pentru concurs

Inscrierile pentru concurs se fac prin directiile de sanatate publica, respectiv prin ministerele cu retea sanitara proprie, in perioada 18 – 27 octombrie 2017 inclusiv.

Programul de depunere a dosarelor va fi urmatorul:

 • de luni pana joi orele 9:00 – 15:00,
 • vineri 9:00 – 14:00

Directiile de sanatate publica, respectiv ministerele cu retea sanitara proprie isi vor adapta numarul punctelor de depunere a dosarelor in functie de afluxul de candidati.

Anuntul de concurs va cuprinde:

 • data, ora si locul desfasurarii concursului;
 • conditiile generale de participare la concurs;
 • locul si perioada de inscriere;
 • numarul de locuri scoase la concurs pe specialitati si centre de pregatire;
 • lista posturilor scoase la concurs cu distributia acestora pe centre universitare;
 • alte informatii generale de interes pentru candidati.

Rezidentiat 2017 – dosarul candidatului

Dosarul de inscriere a candidatului va contine urmatoarele documente:

 • cererea de inscriere la concurs, in care se vor mentiona:
  (a) numele candidatului, initiala/initialele tatalui, precum si toate prenumele candidatului inscrise
  in buletinul, cartea de identitate sau pasaportul cu care se va legitima la intrarea in sala, aflate in
  termen de valabilitate;
  (b) centrul universitar si domeniul pentru care concureaza;
  (c) acordul pentru folosirea numelui si pentru afisarea rezultatului pe internet;
 • xerocopia buletinului, cartii de identitate sau a pasaportului (paginile din care reies numele si
  prenumele candidatului, precum si data nasterii);
 • copia diplomei de licenta de medic, stomatolog (medic dentist) sau farmacist. Absolventii
  promotiei 2017 pot prezenta, pana la eliberarea diplomei de licenta, adeverinta privind promovarea
  examenului de licenta;
 • adeverinta eliberata de unitatea in care este incadrat, din care sa reiasa specialitatea in care este
  confirmat si tipul contractului individual de munca, numai pentru rezidenti si specialisti;
 • certificatul medical privind starea de sanatate, eliberat de unitatea sanitara teritoriala desemnata
  de directia de sanatate publica judeteana sau a municipiului Bucuresti, in care se precizeaza ca este
  apt/inapt din punct de vedere medical (fizic si neuropsihic) pentru exercitarea activitatii in domeniul
  pentru care candideaza;
 • copia actelor doveditoare (certificat de casatorie etc.) prin care si-a schimbat numele fata de
  numele inscris in diploma de licenta, daca este cazul;
 • chitanta de plata a taxei de concurs. Taxa de concurs este stabilita de Ministerul Sanatatii si se
  achita in contul ministerului care va fi indicat prin anuntul de concurs.

Data finalizarii inscrierii la Rezidentiat 2017 este 27 octombrie 2017, ora 14:00

Dupa finalizarea inscrierilor, respectiv la data de 27 octombrie 2017, ora 14:00, candidatii nu
mai pot solicita schimbarea optiunilor de a concura intr-un anumit centru universitar, sub niciun
motiv.

Un candidat poate depune un singur dosar de concurs. Depunerea mai multor dosare ale aceleiasi persoane pentru unul sau mai multe domenii de concurs atrage masura eliminarii candidatului respectiv din concurs.

Dupa verificarea documentelor depuse in vederea respectarii conditiilor de participare pentru fiecare candidat, directiile de sanatate publica, respectiv ministerele cu retea sanitara proprie vor completa on-line, la adresa http:examene.meddb.ro, lista nominala cu candidatii inscrisi, al carei continut este prezentat in anexa care face parte integranta din prezenta metodologie.

Directiile de sanatate publica judetene, Directia de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti, respectiv ministerele cu retea sanitara proprie, dupa centralizarea si verificarea tabelelor cu candidatii inscrisi, redacteaza, in ordine alfabetica, lista finala cu candidatii inscrisi la concurs, pe domenii, pe care o vor comunica Ministerului Sanatatii in cel mult doua zile lucratoare de la incheierea inscrierilor.

Ministerul Sanatatii va centraliza listele cu candidatii si le va defalca pe centre universitare, conform optiunii candidatilor. Pana la data de 1 noiembrie 2017, Ministerul Sanatatii va comunica universitatilor de medicina si farmacie numarul de candidati pentru fiecare domeniu din centrul universitar respectiv, urmand ca, pana la data de 3 noiembrie 2017, sa transmita in format electronic listele nominale ale acestor candidati.

Listele cu candidatii admisi in concurs, pe centre universitare si domenii, se afiseaza pe site-ul rezidentiat.ms.ro la data de 6 noiembrie 2017.

In situatia in care un candidat constata o eroare materiala (de nume, centru de concurs, domeniu
etc.), va sesiza acest lucru pana cel tarziu la data de 10 noiembrie 2017, ora 12:00, directiei de sanatate publica, respectiv ministerului cu retea sanitara proprie unde a depus dosarul de concurs pentru a se opera corectia necesara.

Repartizarea candidatilor pe sali se face diferentiat, pe domeniile pentru care s-au inscris, de catre fiecare universitate de medicina si farmacie.

La data de 16 noiembrie 2017, candidatii pot afla sala si ora inceperii probei de concurs vizitand paginile de internet ale universitatilor de medicina si farmacie sau site-ul rezidentiat.ms.ro.

Cu cel putin 24 de ore inainte de concurs, la fiecare sala se afiseaza lista candidatilor repartizati in sala respectiva.

Candidatii ale caror dosare de inscriere au fost admise, dar care in ziua concursului sunt declarati absenti in salile de concurs nu vor beneficia de returnarea taxei achitate pentru concurs.

Beneficiaza de returnarea taxei achitate pentru concurs doar candidatii ale caror dosare de inscriere sunt respinse.

Share.

1 Comment

 1. Pingback: Rezidentiat 2017- Inscrierea candidatilor • VoxMedical | Viata si sanatate

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.